Svenskene kan overvåke deg

I dag slo norske myndigheter fast at nordmenns mobiltelefonsamtaler og e-post kan bli overvåket av svensk etterretningstjeneste.

Sverige internett
Foto: Montasje: NRK/Magne Hansen, foto: Colourbox

Med hjemmel i den omstridte svenske FRA-loven, som ble vedtatt i sommer, kan svenskene fiske etter informasjon i strømmen av meldinger over kabelnett inn i og ut fra Sverige.

Bestilte to rapporter

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) og fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) presenterte på en pressekonferanse i dag to rapporter fra Post- og teletilsynet og Datatilsynet, som gjør rede for i hvilken grad FRA-loven vil føre til registrering av innholdet i norske borgeres kommunikasjon når den passerer grensen til Sverige.

Les også: Myndighetene kan lese all e-post

- Gjelder nesten all kommunikasjon

– Rapportene viser at elektronisk kommunikasjon mellom Norge og utlandet i hovedsak krysser grensen til Sverige, og at kommunikasjonen i denne forbindelse vil kunne registreres i medhold av FRA-loven, skriver FAD i en pressemelding.

- I noen tilfeller vil elektronisk kommunikasjon mellom borgere i Norge også kunne finne veien via Sverige og bli gjenstand for mulig registrering, heter det videre.

Datatilsynet er kritiske og bekymret for denne utviklingen.

- Vi vet ikke hva dette innebærer. Går det riktig galt kan det føre til at folk ikke tør snakke i telefonen, sier direktør i Datatilsynet Georg Apenes til NRK.

Også IKT-Norge er skeptiske til FRA-loven og har tidligere advart om hvilke konsekvenser denne nye svenske loven kan få for Norge.

- Vi ser stadig flere eksempler på overvåkning av internett, EUs datalagringsdirektiv er kanskje det mest omfattende. Denne utviklingen er etter vår mening med på å true hele den tillitsmodellen internett er bygget på, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge i en pressemelding i dag.

FAD og SD opplyste på pressekonferansen at de vil følge opp saken videre og vurdere behovet for kontakt med svenske myndigheter.

- Vi skal ha en dialog med Sverige, og vi har kontakt med bransjen om mulighetene for å dirigere trafikken utenom Sverige, sier Liv Signe Navarsete.

Les også: Vil ha omfattende avlytting

Les også: – Ville vært svært dramatisk i Norge

Les også: Får overvåke og avlytte svensker

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger