Hopp til innhold

Næringslivets direktører negative til fremtiden

En undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter tegner et dystert bilde av situasjonen i norsk økonomi. Ikke siden finanskrisen i 2008 har næringslivslederne hatt så lave forventninger til fremtiden.

Barcode eiendom

INGEN OPPTUR I SIKTE: NHOs økonomibarometer forteller om lav økonomisk vekst og lave forventninger til fremtiden blant næringslivets direktører

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Næringslivets økonomibarometer viser at veksten i norsk økonomi er svak ved inngangen til 2016.

Vi må helt tilbake til finanskrisen for å finne såpass sterk pessimisme blant næringslivets direktører.

Og det er ikke bare i oljebransjen at man forventer dårligere tider.

Les også: Næringslivet ser dystert på året som kommer

Strengere banker

Undersøkelsen fra NHO viser at veksten i næringslivet hemmes av bankenes strengere utlånspolitikk og krav til egenkapital.

Særlig de små og mellomstore bedriftene er sårbare for endringer i utlånspolitikken til bankene, viser undersøkelsen fra NHO.

Bankene rapporterer til Norges Bank om at de foretar en innstramming i utlånspolitikken i bedriftsmarkedet fordi de må holde av en større andel kapital med slike utlån enn når det gjelder boliglån til forbrukere.

Konsekvensene blir store. For når bedriftenes tilgang på kreditt strammes inn, blir investeringene redusert og den økonomiske veksten blir svekket.

Det er særlig bedrifter innen reiseliv og bygge- og anleggsnæringen som oppgir utfordringer med lån i undersøkelsen.

Oljesmellen merkes

Nedgangen i oljeinvesteringer det siste året har gitt dramatiske resultater. Blant petroleumsbedriftene i NHO opplever 50 prosent at de har fallende etterspørsel.

Regionale forskjeller

Det norske arbeidsmarkedet har utviklet store regionale forskjeller.

Seks fylker har hatt sysselsettingsnedgang, mens det i Oslo er vekst i antall arbeidsplasser.

Den prosentvise økningen i antall arbeidsledige har vært sterkest i Rogaland etterfulgt av Møre og Romsdal, Hordaland og Agder-fylkene. Disse regionale forskjellene gjenspeiler at det faktum at så langt har oljenedturen vært konsentrert om fylkene Rogaland, Hordaland og Agder.

Rundt halvparten av all sysselsettingsvekst stammer fra Oslo. Dette henger blant annet sammen med økt sysselsetting i det offentlige samt relativt høy aktivitet i bygg og anleggsbransjen, mener NHO.

Mindre forbruk

Ifølge SSB sto husholdningenes forbruk nesten stille fra andre til tredje kvartal med bare 0,1 prosent vekst, sesongjustert og målt i volum.

Flere forventningsindikatorer viser at husholdningene blir mer pessimistiske.

Konsumenttilliten, slik den måles av Finans Norge, er lavere enn det den var under finanskrisen. Gjeldsveksten til husholdningene er fortsatt høyere enn inntektsveksten, og dette kan forsterke konjunkturnedgangen, mener NHO.

Organisasjonen mener det er en ikke ubetydelig risiko for at økonomien går inn i en periode der avtagende konsum- og sysselsettingsvekst forsterker hverandre.

Kan bli høy arbeidsledighet

Omstilling og ny vekst i norsk økonomi krever økte investeringer. Mens offentlige investeringer utvikler seg godt, ligger investeringene i norsk næringsliv utenom oljesektoren på et for lavt nivå til å kunne underbygge omstilling og ny vekst, mener NHO

Blir det ikke ny vekst i økonomien, vil Norge slite med meget svake arbeidsmarkeder og høy arbeidsledighet i mange år framover, tror NHO.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ