Straffeloven innføres 10 år forsinket

Justisminister Anders Anundsen skal 1. oktober gjennomføre en av sine prestisjesaker, nemlig innføringen av den nye straffeloven. Loven ble vedtatt av Stortinget allerede for 10 år siden.

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen innfører straffeloven av 2005 1. oktober 2015.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Deler av loven har blitt innført, men ikke hele. Årsaken er at politiets IT-systemer er så gamle at de ikke har hatt kapasitet til å ta imot en ny straffelov.

Saken ble i dag lagt fram i statsråd, og Justisdepartementet opplyser at loven skal innføres fra 1. oktober i år.

Anundsen har tidligere gått ut og sagt at loven skal innføres før sommeren 2015 .

– Den rødgrønne regjeringen mente loven ikke ville tre i kraft før i 2017. Å vente så lenge er ikke akseptabelt. I dag er regjeringen stolte over å ta et viktig skritt i retning av det resultatet, sier Anundsen i en pressemelding.

– Flere fordeler

Ifølge Justisdepartementet vil det være flere fordeler med innføringen av straffloven. Den vil være enklere og mer forståelig, og mer oppdatert.

Skillet mellom forbrytelser og forseelser oppheves og det blir færre strafferammer, noe departementet mener vil forenkle regelverket.

– Dette vil utgjøre et viktig bidrag i styrkingen av den norske straffesakskjeden, sier Anundsen.

Juristene bekymret for rettssikkerheten

Politijuristene har tidligere advart mot en allerede sprengt kapasitet med en lov de kjenner godt.

Sverre Bromander, leder for politijuristene, har tidligere sagt til NRK at de ikke vil kunne bruke den nye straffeloven på en god måte, uten at visse forutsetninger på plass.

Han er bekymret for ressurssituasjonen.

– I en periode tror jeg ganske åpenbart at det vil bli lengre saksbehandlingstid og flere henleggelser, sa Bromander til NRK i fjor.

Eksisterende IKT-løsninger i politiet skal tilpasses den nye loven, og Justisdepartementet sier at 1.000 ansatte skal læres opp. I pressemeldingen kommer det ikke fram hvor mye dette kommer til å koste.

– Dette har vi en god gjennomføringsplan på og arbeidet er i rute, sier Anundsen.

John Christian Elden

Advokat John Christian Elden mener loven burde vært innført for lenge siden.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Elden har vært kritisk

Advokat John Christian Elden har vært svært engasjert i saken og har drevet en kampanje på Twitter for å få iverksatt den nye straffeloven.

– Regjeringen kan iverksette dette på dagen. Som de har kunnet helt siden loven ble vedtatt, sa Elden til NTB i 2013 da Regjeringen Stoltenberg forsøkte å få fortgang i iverksettingen av den nye loven.

Elden sa da at argumentet om at loven ikke kan iverksettes på grunn av for gammelt IKT-system, ikke er holdbart.

– Bruk tekstbehandling om nødvendig. Det er dommerhoder som skal bruke loven, så det er bare tull å vente i årevis på å få vedtatt en lov på grunn av et datasystem, sa Elden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger