Hopp til innhold

Stortingsdirektøren slår tilbake mot Hansen

– Vi har siden 2006 vært klare på at man ikke har rett til pendlerbolig dersom man disponerer bolig innenfor 40- kilometersgrensen, selv om man er folkeregistrert lenger unna, skriver stortingsdirektør Marianne Andreassen i et brev til Frp.

Marianne Andreassen

SPØRSMÅL: Stortingsdirektør Marianne Andreassen svarer i dag på en rekke kritiske spørsmål om håndteringen av pendlerbolig-sakene.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hun mener reglene for pendlerboliger har vært tydelige nok og slår tilbake mot tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) i sitt svar til Frp-leder Sylvi Listhaug.

Brevet er et svar på en rekke spørsmål Frp-leder Sylvi Listhaug har stilt til direktøren for Stortinget.

To momenter står sentralt i svaret fra Andreassen i ettermiddag:

  • Først ved 22-tiden mandag 15. november fikk administrasjonen på Stortinget vite at Hansen hadde en bolig i Nordre Follo.
  • Hansen mener hun hadde krav på pendlerbolig fordi hun var folkeregistrert i Trondheim. Men stortingsdirektøren sier praksisen er at du faktisk må være bosatt lenger enn 40 kilometer unna Stortinget for å få rett til pendlerleilighet.

Det kommer fram i et lengre skriftlig svar fra Andreassen til Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, som har stilt en rekke spørsmål om saken.

Stortingsdirektøren sier til NRK at hun fremdeles mener at de sakene som har vært i høst, ikke er en sak for politiet.

– Det er en alvorlig situasjon om man skal gå til anmeldelse. Da bør man ha et svært godt rettslig grunnlag. Jeg har konkludert med at vi ikke har villet gå videre med disse sakene, sier Marianne Andreassen til NRK.

Hun mener at regelverket heller ikke har vært tydelig nok.

– Vi ser at vi fra administrasjonen kunne gitt bedre informasjon og veiledning, sier direktøren.

Sylvi Listhaug i vandrehallen på Stortinget onsdag 24. november 2021.

KRITISK: Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug har stilt en rekke spørsmål til Stortinget om håndteringen av pendlerbolig-sakene.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Ser frem til forslag

Listhaug er fornøyd med svarene hun har fått, men kommer ikke til å legge saken død.

– Jeg har fått svar på ein del. Jeg har behov for å gå enda grundigere inn i det. Det vi ser og som er grunnlag for å borre videre på, er mistanke om straffbare forhold. Det at man vurderte at det ikke var grunnlag for tilbakebetalingskrav, er Listhaugs første reaksjon på brevet.

Hun ønsker blant annet svar på at når politiet har meldt sin interesse for disse sakene, så er spørsmålet om det var hennes vurdering eller om det ble gjort en juridisk vurdering.

– Jeg ser fram til å få et forslag i bordet knyttet til de gamle sakene og hvordan vi skal få gransket disse, sier Listhaug.

Egenerklæring

Ifølge brevet fra stortingsdirektøren, hadde ikke Eva Kristin Hansen tidligere gitt Stortingets administrasjon informasjon om at hun faktisk disponerte en bolig i Nordre Follo, samtidig som hun hadde en pendlerbolig, ifølge brevet.

– Første gang jeg fikk informasjon fra Hansen om at hun hadde disponert bolig i Nordre Follo mellom 2014 og 2017 var i en telefonsamtale mellom Hansen og meg ved 22-tiden mandag 15. november 2021, skriver Andreassen og fortsetter:

– Hansen ble i denne samtalen orientert av meg om at dette ikke var i tråd med regelverket, og det ble i denne forbindelse vist til andre saker av liknende karakter omtalt i mediene, der administrasjon tydelig hadde påpekt betydningen av a disponere bolig innenfor 40-kilometersgrensen.

Stortingsdirektøren slår fast at regelverket altså må forstås slik at stortingsrepresentantene ikke har rett til pendlerleilighet, dersom de er faktisk bosatt mindre enn 40 kilometer fra Stortinget.

Brevet fra stortingsdirektøren til Frp.

BREVET: Det er et omfattende brev stortingsdirektøren har sendt til Sylvi Listhaug og Frp.

Foto: Skjermdump

Ekstern gjennomgang

Andreassen viser i brevet også til den eksterne gjennomgangen av reglene som nå er i gang, samt skatterevisjonen som nå pågår.

– Stortingets administrasjon har (...) ikke vært i tvil om hvordan regelverket om grunnlag for tildeling av pendlerbolig skal forstås, skriver Andreassen.

Stortingsdirektøren framholder videre at administrasjonen ikke tidligere «har oppfattet at det har vært gitt uttrykk for tvil blant representantene om forståelsen av regelverket».

– Høstens hendelser har imidlertid vist at noen av representantene har opplevd regelverket som uklart. Da vi ble oppmerksom på dette, ble det raskt tatt tak i, skriver Andreassen i brevet til Frp.

Hun avviser at det har vært kontakt mellom administrasjonen og statsadvokaten før det ble klart at Oslo-politiet skulle innlede etterforskning.

– Kunne vært bedre

Andreassen viser til at hun to ganger tidligere har gått til politianmeldelse mot stortingsrepresentanter på grunn av regelbrudd i andre saker.

Det har hun ikke funnet grunnlag for denne gang, går det fram av brevet. Andreassen viser til at «regelverket for tildeling av pendlerboliger kunne ha vært tydeligere formulert».

Hun skriver videre at informasjonen til representantene om vilkårene for tildeling, kunne ha vært bedre.

– Det at flere representanter har begått lignende feil er på ingen måte formildende, men dette underbygger samtidig at formuleringene i retningslinjene ikke nødvendigvis har vært oppfattet som klare og utvetydige.

Dramatiske følger

Debatten omkring bruken av pendlerboliger har eksplodert i høst.

Sist uke gikk Eva Kristin Hansen (Ap) av som stortingspresident på grunn av forhold knyttet til pendlerleiligheten hun har disponert.

Det skjedde rett etter at det ble kjent at Oslo-politiet skal etterforske pendlerbolig-sakene på Stortinget.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning, sa Hansen.

Ap-politikeren gikk imidlertid kraftig i rette med Stortingets administrasjon tidligere i dag.

Samme dag som partiet valgte hennes etterfølger, slo hun overfor NRK fast at hun følte seg tvunget til å beklage. Hansen sa at hun har fulgt regelverket til punkt og prikke.

– Jeg ble i realiteten avsatt som stortingspresident da stortingets direktør konkluderte med at jeg hadde brutt regelverket rundt pendlerboliger i perioden 2014–2017 og statsadvokaten fulgte opp med å beordre etterforskning, skriver Hansen i en sms.

Tidligere i høst gikk Kjell Ingolf Ropstad av som KrF-leder etter flere avsløringer omkring hans boligsituasjon.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ