Hopp til innhold

Støre om Tangen-saken: – Risikoen for interessekonflikter for stor

Arbeiderpartiet mener Nicolai Tangens eierskap i AKO innebærer en så stor risiko for interessekonflikt at han ikke bør tiltre som ny oljefondssjef.

Jonas Gahr Støre i Arendal

FOR STORE: Arbeiderpartiet mener risikoen for interessekonflikter er for store for at Nicolai Tangen burde tiltre som oljefondssjef, sier partilederen, Jonas Gahr Støre.

Foto: Mads Nielsen / NRK

– Vi har kommet til at risikoen for de interessekonfliktene er for store til at de er forenelige med å tiltre den stillingen. Det er vårt synspunkt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Han opplyser at partiet stiller seg bak kritikken som har kommet fra Norges Banks representantskap, som er Stortingets kontrollorgan.

– De har enstemmig rettet sterk kritikk mot denne prosessen. Det har blitt forsterket etter den høringen vi hadde tidligere i uken. Det samlede inntrykket der er at Arbeiderpartiet har kommet til den konklusjonen som vi nå vil ta inn med de andre partiene i finanskomiteen, sier han.

Må da Tangen selge seg ut av AKO?

– Det er flere forhold dette berører. Det ene er risikoen for interessekonflikter mellom det han eier og de etiske reglene som er veldig klare i Norges Bank om at du ikke kan ha eierinteresser og konflikter som kan rokke ved omdømme og uavhengigheten, sier Støre og legger til:

– Det er også tvil rundt Norges oppfølging av innsatsen mot skatteparadiser. De forventningene vi har om det, om det kan gjennomføres med disse eierinteressene, og det har også vært spørsmål knyttet til regler og lovanvendelse i måten prosessen er gjennomført på som er kritikkverdig.

Nicolai Tangen viser til Norges Bank for kommentarer. NRK har forsøkt å få en kommentar fra både Norges Bank, og Finansministeren, men har foreløpig ikke fått svar.

– Uvanlig, sterk kritikk

Arbeiderpartiet mener nå det er finansministeren som bør følge dette opp disse forholdene ovenfor Norges Bank.

– Stortinget ansetter ikke og avsetter ikke oljefondssjef. Vi har fått en rapport med helt uvanlig, sterk kritikk midt i året fra representantskapet, behandler den i komiteen, og den konklusjonen finanskomiteen måtte komme med legger jeg til grunn at finansministeren merker seg, sier Støre.

– Er et gap

Leder i finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), ville ikke svare på om de legger seg på samme linje som Arbeiderpartiet, etter at saksordfører Hadia Tajik (Ap) hadde gått gjennom Aps merknader med komiteen.

– Det som er naturlig og riktig nå, er å gå tilbake til vårt eget parti og behandle saken i vår egen gruppe nå over helgen. Vi vil så komme med våre merknader og synspunkter, sier han etter fredagens møte i Finanskomiteen.

Han sier at han definitivt har merket seg hva representantskapet har sagt, og at det ikke er tvil om at det vil veie tungt i saksbehandlingen.

– Er det mulig å finne et kompromiss mellom versjonen du hører fra Norges Bank og kritikken representantskapet har kommet med?

– Det er ikke noe tvil om at det er et gap hva de mener om flere punkter. Nettopp derfor er det utrolig viktig å gå inn i argumentasjonen, hva som ble sagt under høringen og dokumentene vi har fått, svarer Kapur.

Mener Finansdepartementet må på banen

– Det Arbeiderpartiet i realiteten gjør, er å uttrykke mistillit til Norges Banks hovedstyre. De går også lenger enn representantskapet, når de sier at Tangen må selge seg ut av AKO Capital, sier Frps Hans Andreas Limi og legger til:

Vi vil ikke uttale oss før etter komitemøtet vi skal ha i ettermiddag, men det er naturlig å diskutere om det finnes en mellomløsning. Det er inngått bindende ansettelsesavtale mellom Norges Bank og Tangen. Finansdepartementet bør på banen for å bidra til en løsning, sier han.

Limis partifelle Sivert Bjørnstad går hardt ut mot Arbeiderpartiet på Twitter, som han mener «ønsker å politisere oljefondet».

Laster Twitter-innhold

Sentralbanksjef Øystein Olsen måtte mandag svare for seg om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef under en åpen høring i Stortingets finanskomite.

Hvordan man skal sikre seg mot mulige interessekonflikter mellom Nicolai Tangens private investeringer og formue og oljefondet har vært en av de sentrale problemstillingene.

Representantskapet har kommet med hard kritikk av prosessen, og representantskapets leder Julie Brodtkorb var mandag klar på at risikoen for interessekonflikter ikke er eliminert.

Ber de ta signalene

Både Rødt og SV har bedt finansministeren gripe inn og sørge for at Tangen ikke tiltrer som oljefondssjef.

– Arbeiderpartiet har kommet til helt rett konklusjon. Det kan ikke være noen interessekonflikter når den nye oljefondssjefen tiltrer. Så nå må Norges Bank og Tangen ta konklusjonene som kommuniseres ut fra Stortinget, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, på vei inn i møtet.

Også MDG-leder Une Bastholm slutter seg til motstanderne av Tangens tiltredelse.

– Vi mener Tangen ikke kan tiltre med dagens avtale. Det kan ikke være noen interessekonflikter i en så viktig stilling som leder for Oljefondet. Det er også uakseptabelt med en leder for oljefondet som personlig investerer i skatteparadiser, parallelt med at Oljefondet skal være en internasjonal pådriver i arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging, skriver Une Bastholm i en SMS til NRK.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik sier Tangen ikke kan tiltre som oljefondssjef om han ikke oppfyller representantskapets krav om å eliminere potensielle interessekonflikter.

– Jeg oppfatter at Arbeiderpartiet er tydelig på at kravene og forventningene som representantskapet har kommet med må oppfylles, slik at man eliminerer alle potensielle interessekonflikter og sikrer full åpenhet om skattemessige forhold, sier Gjelsvik til NRK før fredagens møte i finanskomiteen.

AKTUELT NÅ