Brodtkorb før Tangen-høringen: – Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert

I dag møtes sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapets leder Julie Brodtkorb til høring i Stortingets finanskomite. – En alvorlig sak, sier finanskomiteens leder.

Julie Brodtkorb

Leder av representantskapet, Julie Brodtkorb, skal i dag redegjøre for Stortinget hvordan representantskapet har gransket ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef.

Foto: Vidar Ruud

– Det er vel første gang i komiteens historie at vi skal ha en slik høring om en ansettelse. Det er ganske alvorlig at vi får et slikt brev utenom årlige rapporter. For oss blir det viktig å få stilt de nødvendige spørsmålene for å få belyst saken best mulig, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) til NRK under Politisk kvarter mandag morgen.

Klokken 12 i dag er det åpen høring i Stortinget hvor sentralbanksjef Øystein Olsen må svare for seg om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. Også representantskapets leder, Julie Brodtkorb, er kalt inn.

Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, har gransket prosessen og brukt uvanlige sterke ord om ansettelsesprosessen av Tangen.

Mudassar Kapur (H)

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) sier det blir viktig å få stilt de nødvendige spørsmålene for å få belyst saken best mulig.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I juni valgte representantskapet å sende et brev til Stortinget med en rekke kritiske bemerkninger. Representantskapet mener avtalen som er inngått med Nicolai Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank. I tillegg ber de om egne kontrollrutiner for Tangen.

– Representantskapet pleier å levere en rapport en gang i året om det Norges Bank har drevet med. Nå har de altså levert et brev midt i året, som bare handler om en sak – ansettelsen av ny oljefondsjef. Der har de tatt opp flere potensielt kritikkverdige forhold, sier nestleder i finanskomiteen og finanspolitisk talsperson i AP, Hadia Tajik.

Hvordan man skal sikre seg mot mulige interessekonflikter mellom Nicolai Tangens private investeringer og formue og oljefondet har vært en av de sentrale problemstillingene.

I tillegg har representantskapet kritisert at Tangen ikke sto oppført på offentlig søkerliste. At han har plasseringer i skatteparadis er også noe som har skapt kritikk.

Les også: Kaller inn til høring om Tangen-ansettelsen i august

– Risikoen for interessekonflikter ikke eliminert

I slutten av juni la Norges Bank frem avtaleverket som skal sikre tilstrekkelig avstand mellom Tangen og oljefondet og AKO Capital.

Det ble først sagt at Tangen ville bryte alle bånd med hedgefond-selskapet AKO Capital, men da ansettelsesavtalen ble offentliggjort i mai ble det klart at han beholder en betydelig eierandel av selskapet sitt.

Tangen vil imidlertid gå ut av alle verv og roller, og vil ikke ha innflytelse på AKOs investeringer. Samtidig har han inngått en avtalte med Gabler Investments som skal forvalte formuen, hvor han selv ikke skal vite hva han er investert i.

Representantskapets leder, Julie Brodtkorb, er imidlertid klar på at avtaleverket ikke sikrer nok avstand.

– Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert, skriver hun i en e-post til NRK.

Norges Bank viser til at sentralbanksjefen vil svare på spørsmål som vil bli reist fra finanskomiteen, og ønsker ikke å kommentere saken i forkant.

Representantskapets brev til Stortinget: Tangen-avtalen går utenfor rammeverket

Ny leder i Oljefondet

Den 53 år gamle hedgefondforvalteren Nicolai Tangen ble i slutten av mars presentert som ny sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM). Representantskapet mener avtalen som er inngått med Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank. I tillegg ber de om egne kontrollrutiner for Tangen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mener interessekonfliktene er løst

I et brev til representantskapet som ble sendt etter at Norges Bank i juni gjorde endringer i sitt etiske regelverk, skriver Norges Banks hovedstyre at de anser de potensielle interessekonfliktene som Tangens eierinteresser og investeringer utgjør som håndtert gjennom arbeidsavtalen.

I tillegg mener hovedstyret at kravene som er stilt i arbeidsavtalen og avtaleverket, som skal være gjennomført når han starter i stillingen som ny oljefondsjef 1. september, vil eliminere risikoen for interessekonflikter.

Brodtkorb viser til at Norges Bank i et brev fra mai har lagt seg på en linje om å «demme opp for» risiko.

Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter elimineres. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sier hun.

Kan ikke avsette oljefondsjefen

Et viktig spørsmål for Stortingets finanskomite i dag blir å høre representantskapets respons på utviklingen og om de mener at interessekonflikten er eliminert eller ikke.

– Dersom det ikke er det, er det naturlig for Stortinget å vise til at representantskapet mener at den må fjernes. Det ville vært høyst uvanlig for Stortinget å ikke legge vekt på det vårt eget kontrollorgan har trukket frem som et kritisk punkt i denne ansettelsesprosessen, sier Kapur.

Men Stortinget har ikke mandat til å ansette eller avsette oljefondssjefen, og må eventuelt sende ballen videre dersom de mener at prosessen ikke har vært tillitsvekkende og i tråd med retningslinjene.

– Da gir vi tydelig uttrykk for det når vi behandler saken og henvender oss til finansministeren. Stortinget kan ikke ansette eller avsette oljefondssjefer, sier Tajik.

Les også: Her er Nicolai Tangens ansettelsesavtale

Hadia Tajik

– Stortinget kan verken ansette eller avsette oljefondssjefer, men vi kan henvende oss til finansministeren, sier Ap-nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik.

Foto: Stian Lysberg Solum

Ekspertene uenige

I brevet til Stortinget etterlyser representantskapet full åpenhet om de personlige eierforholdene til Tangen mens han er oljefondsjef.

Norges Bank har i et brev fra representantskapet blitt bedt om å skaffe full oversikt over alle medinvestorene til AKO fondene. Til dette har hovedstyret i Norges Bank svart at er konfidensiell informasjon som de ikke kan få tilgang til.

I brevet til Stortinget skriver representantskapet også at forvalter og medlemmer av Tangens veldedige fond, AKO Foundation er «å betrakte som nærstående til Tangen, og kan anse seg som forpliktet til å ivareta Tangens interesser».

Karin Thorburn, professor i finans ved NHH

NHH- professor Karin Thorburn sier man aldri helt blir kvitt interessekonflikter, men at avtalen som er lagt frem sikrer tilstrekkelig avstand til konfliktene.

Foto: Marit Hommedal

Ekspertene har vært uenige om avtaleverket og ansettelsesavtalen sikrer tilstrekkelig avstand. NHH- professor Karin Thorburn mener at avtalen som er lagt frem følger disse problemstillingene opp.

– Fra et rent prinsipielt standpunkt, mener jeg det sikrer nok avstand. Interessekonflikter blir vi aldri helt kvitt dessverre, da må man prøve å løse dem med de prinsipper som gjør at man føler det bli nok avstand til konfliktene, nok styrings- og kontrollmekanismer.

Økonom og jurist Gøril Bjerkan i Bjerkan Analyse mener imidlertid spørsmålet om interessekonflikter burde vært avklart før Tangens ansettelse, og at banken burde gjort en rettslig vurdering om Tangen kom til å være habil i sitt virke som oljefondsjef etter forvaltningslovens habilitetsregler.

– Det burde ha vært gjort før han var ansatt. Det at de ikke har gjort det er et ganske alvorlig brudd gitt beslutningens viktighet.

– Jeg tenker at tilliten og omdømmetapet har allerede skjedd. For å minimere tillitstapet så bør Stortinget rydde opp i dette. Se på hvilket rettslig grunnlag som styrer banken, og er grunnlaget for bankens drift, og i hvilken grad ansettelsen av Tangen har fulgt dette og eventuelt er i strid med dette rettslige grunnlaget.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger