Støre om regjeringens nye eldrereform: – Vil gi mer byråkrati

Nå ber regjeringen kommunene få mer ut av pengene. – Det fører til mer byråkrati, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i kveldens debatt med statsminister Erna Solberg.

Gahr Støre

Jonas Gahr Støre mener regjeringens nye eldrereform vil føre til mer byråkrati, men hadde ikke et svar på hvor pengene skal komme fra.

De to partilederne møttes torsdag kveld til debatt om hvem som skal finansiere eldreomsorgen.

Bakgrunnen er regjeringens nye eldrereform «Leve hele livet». Den ble presentert i dag, og offentliggjøres i sin helhet som stortingsmelding fredag morgen.

Målet til kvalitetsformen er at alle eldre, uavhengig av bosted, skal få hjelp og støtte til å mestre livet (se faktaboks nederst i saken).

Men hvem som faktisk skal finansiere eldrereformen, er de to partilederne uenige om.

– Reformen skal gjøre noe med forskjellene i kommunene. De eldre i Norge fortjener å bli møtt med respekt, og ikke bli passivisert. Den største utfordringen i eldreomsorgen i dag er at det er altfor store forskjeller, sier Erna Solberg.

– Det finnes ingen kommuner i Norge i dag som med hånden på hjertet som kan si at vi er gode nok.

Regjeringens gulrot er øremerkede midler til planer som skal sikre bedre forhold for kommunens eldre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener imidlertid at det å legge mer ansvar på kommunene vil føre til mer byråkrati med skjemaer og målinger.

Regjeringens helsereform «Leve hele livet».

I mars presenterte regjeringen helsereformen «Leve hele livet». (F.v.) Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp), Åse Michaelsen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H).

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– De mangler en ordentlig strategi

– Jeg frykter at det blir mye snakk, og mye sammenligninger. Det er altså ikke et ordentlig løft, og særlig frykter jeg for de ansatte som ikke får kompetanseløft, sier Støre.

– Jeg mener de mangler en ordentlig strategi hva gjelder boformer, kompetanse og gode vilkår for de ansatte. Samt en strategi for ernæring og teknologi, særlig velferdsteknologien kan avlaste.

Ap-lederen hadde selv ikke et konkret svar på hvor pengene skal komme fra, men trakk frem regjeringens kutt i formuesskatten.

– Kommuneøkonomien har hatt større vekst i frie inntekter under oss. I snitt har vi en økning som er større enn da du satt i regjering. Vi prioriterer kommuneøkonomien, slo Solberg fast til protester fra Jonas Gahr Støre.

– Alle kommuner må lage handlingsplaner med punkter som de kan bli bedre på. Vi bruker nesten 110 milliarder i kommunene på omsorg i kommunene i dag. Det kommer mer penger til de eldre i kommuneøkonomien fordi vi blir flere eldre.

Debatten

Jonas Gahr Støre møtte Erna Solberg til debatt om eldreomsorg torsdag kveld.

– For små rammer

– Pasientene og beboerne har for mye tid, mens de ansatte har for liten tid. Det er en dårlig match, sier Vibeke Lohne, professor i helsefag ved OsloMet.

Hun er kritisk til bemanningen. At det er rammebetingelsene det er noe galt med. De ansatte beskriver professoren som hverdagshelter.

– Jeg besøkte min mor i dag, hun er dement og klokken halv seks i ettermiddag lå hun i senga - halvt påkledd og med halvspist mat ved siden av. Det er fantastiske folk der, så jeg vil ikke kritisere dem. Det er litt av hverdagen på et sted som jeg mener fungerer veldig bra, sier Støre som etterlyser både sentrale mål og penger.

– Rammene er for små, og det må bevilges mer penger til dette.

De to partilederne er imidlertid enige om at demente trenger mer penger. I realiteten går mesteparten av hjelpen i dag til multifunksjonshemmede under 50 år.

For å bøte på dette vil kommunene fra 2020 bli lovpålagt å tilby et aktivitetstilbud som skal sikre daglig aktivitet for demente.

Samboergaranti

12. april vedtok Stortinget en samboergaranti for eldre på sykehjem. Garantien skal gjelde også når den ene parten ikke er syk og pleietrengende. Ap og KrF mener dette gjør at friske kan fortrenge andre som trenger sykehjemsplass.

– Det dreier seg om kjærlighet, om mennesker som har levd sammen i mange år, sier Solberg som presiserte at dette gjelder en liten gruppe.

Støre mener tilrettelegging er viktigere, og at det er andre problemer som er viktigere å løse. Til tross for at eldrebølgen vil føre til at dette kan gjelde flere i fremtiden.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger