Sjekk kartet for kompetansen ved ditt sykehus

Rundt 35 sykehus i Norge er definert som traumemottak. Det vil si at de skal ha dokumentert kompetanse på nødkirurgi – men forskjellene er store lokalsykehusene imellom.

Laster kart, vennligst vent...

Størst er manglene i Helse Sør-Øst hvor over halvparten av lokalsykehusene har kirurger i traumeteamene uten obligatoriske nødkirurgikurs.

Les også: Pasienter fraktes til sykehus uten godkjent kompetanse

NRK har bedt helseregionene svare for om lokalsykehusene har oppfylt kravene. Opplysningene har vi plottet inn i et kart slik at du kan se hvordan det står til ved sykehus i ditt område.

Klikk i kartet på de fargede punktene for å hente fram informasjon om hvert sykehus.

Ikke alle helseregionene ville svare, eller hadde oversikt over kompetansen.

Helse Nord ønsket ikke gi ut en oversikt på sykehusnivå, men har i stedet gitt ut informasjon totalt for hele regionen.

I Helse Vest hadde de ikke oversikt over kompetansen i lokalsykehusene, men henviste til de lokale helseforetakene ettersom det er deres oppgave å innføre kompetansekravene. NRK har bedt de enkelte helseforetakene om en oversikt, men har ikke fått svar fra Helse Førde og Helse Fonna.

Kurs i krigskirurgi - opererer på gris

KURS I KRIGSKURURGI: Krigskurirgikurs er ett av kursene som godtas som opplæring i nødkirurgi.

Foto: Ellen Omland / NRK

I Helse Midt-Norge mangler også noen kirurger med oppgaver som teamledere det obligatoriske kurset i nødkirurgi.

Obligatoriske krav

Det skal være dokumenterte krav til medlemmer av traumeteam på traumesentrene og traumemottakene.

Hver helseregion har ett traumesenter:

  • Helse Sør-Øst: Ullevål universitetssykehus
  • Helse Vest: Haukeland universitetssykehus
  • Helse Midt- Norge: St. Olavs Hospital
  • Helse Nord: Universitetssykehuset i Tromsø, UNN.

Traumesentrene mottar de pasientene som er mest alvorlig skadd etter gitte kriterier.

Enkelte lokalsykehus i hver helseregion skal være traumemottak. Det betyr at de skal kunne behandle pasienter som er alvorlig skadd. Hvis det er lang vei til et traumesenter skal lokalsykehuset kunne stoppe blødninger og stabilisere alvorlig skadde pasienter som så sendes videre til et traumesenter.

Det er tre kurs som godtas som opplæring i nødkirurgi som arrangeres lokalt på traumesentrene to ganger i året:

  • DSTC
  • Hemostatisk nødkirurgi
  • Forsvarets kurs i krigskirurgi (Sessvollmoen)

I tillegg må flere medlemmer av traumeteamet ha kurs i ATLS – advanced trauma life support.

Det er bestemt at når pasientgrunnlaget er lite, er det desto viktigere å øve. Helse Nord har bestemt at traumeteamene skal øve 10 ganger i året, det er det ingen som gjør. Tall fra Helse Nord viser at de fleste sykehus øver 2 ganger i året. Noen steder øver de 5–6 ganger i året.

SISTE NYTT

Siste meldinger