Hopp til innhold

Stor motstand mot portforbud: – Et ekstremt inngrep

Forslaget om å gi regjeringen mulighet til å innføre portforbud i Norge hvis smitten skulle eksplodere, møter sterk motstand. Ved midnatt går høringsfristen ut.

Morgenrush i Oslos gater fredag 13.november.

Folketomt i morgenrushet på Jernbanetorget i Oslo. Regjeringen har vil ha mulighet til å innføre portforbud i tillegg til de strenge smitteverntiltakene, men møter sterk motstand.

Foto: Jil Yngland / NTB

Tomme gater og en befolkning tvunget innendørs.

Det er et virkemiddel Justisdepartementet vil ha vurdert hvis smitten skulle komme ut av kontroll. Men motstanden mot portforbud er stor blant dem som har svart i høringsrunden.

– Dette lovforslaget åpner for et helt generelt portforbud for alle hele tiden i sin ytterste konsekvens. Det er jo et ekstremt inngrep som ikke vi kjenner i samfunnet vårt siden krigens dager. Da var det et annet regime som påla befolkningen det, sier Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen.

Jon Wessel -Aas

Jon Wessel-Aas er leder i Advokatforeningen.

Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Wessel-Aas viser til at man allerede har virkemidler som isolasjon og karantene.

– Vi mener at vi allerede har en rekke målrettede regler som innfører delvis portforbud for folk, og smittevernloven inneholder allerede en nødrettshjemmel som kan supplere dem hvis det skulle bli en helt ekstrem situasjon, sier han.

Søndag ettermiddag hadde det kommet inn nesten 900 høringssvar på regjeringens nettsider.

Vil ikke ha «kollektivt hjemmefengsel»

Helge Eide representerer landets kommuner, som har vært dypt involvert i organiseringen av smitteverntiltak lokalt.

Heller ikke Kommunenes interesseorganisasjon ønsker at myndighetene skal få en generell adgang til å innføre portforbud:

Portrett av Helge Eide, direktør for interessepolitikk, KS

Helge Eide i KS mener myndighetene har nok virkemidler fra før.

Foto: Johnny Syversen

– Det at regjeringen skal få hjemmel til å sette folk i et kollektivt hjemmefengsel er et veldig dramatisk virkemiddel. Vi har rett og slett ikke tradisjon for det i et så åpent og tillitsbasert samfunn som det norske, sier han.

Er det ikke viktig å ha et slikt tvangsmiddel hvis det blir utstrakt grad av tiltakstrøtthet og manglende oppslutning om tiltakene?

– Nå har jo myndighetene, både stat og kommune, ganske inngripende virkemidler tilgjengelige allerede. Det har vi allerede sett demonstrert, sier Eide.

– For inngripende

Også flere av statens egne representanter er motstandere av at myndighetene skal få en egen lovhjemmel for portforbud i smittevernloven.

– Vi mener det er et for alvorlig og inngripende tiltak i forhold til enkeltgrupper. Vi mener det er tilstrekkelige virkemidler både nasjonalt og regionalt for å håndtere pandemien med det som er av tiltakshjemler i smittevernloven som den er nå, sier statsforvalter Lone Merethe Solheim i Rogaland.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere motstanden i høringsrunden om portforbud før etter at fristen for å komme med høringsuttaleser er gått ut ved midnatt.

AKTUELT NÅ