Regjeringen med lovforslag som skal kunne gjøre det mulig å innføre portforbud

Vil kunne pålegge folk å holde seg innendørs i opptil 21 dager. Forslaget skal nå ut på høring.

Portrettbilde av Monica Mæland foran en vegg med Justisdepartementets logo

HØRING: Monica Mæland ber om innspill til regjeringens forslag om hvordan et eventuelt portforbud skal fungere i Norge.

Foto: Rolf Petter Olaisen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I forslaget som ble sendt ut på høring i ettermiddag, foreslår justisdepartementet følgende rammer rundt et portforbud.

  • Et portforbud kan vare i inntil 21 dager, med mulighet for forlengelse i 14 dager.
  • Portforbudet skal ikke «stenge for et minimum av menneskelig kontakt»
  • Viktige samfunnsfunksjoner skal sikres
  • Barn og sårbare grupper skal ivaretas

– Fordi et portforbud er meget inngripende, vil det bare være aktuelt i en ekstrem situasjon hvor andre tiltak ikke er tilstrekkelige. Vi er ikke der i dag, skriver justisminister Monica Mæland i en pressemelding.

Det er i første omgang politiet som skal håndheve et portforbud, men forslaget åpner også for å innhente bistand fra Forsvaret.

Stortinget kan oppheve

Justisdepartementet understreker i høringsnotatet at portforbud bare er aktuelt i ekstreme tilfeller, og bare der alle andre aktuelle tiltak er forsøkt eller vurdert som utilstrekkelig. Det kan heller ikke gjelde i et større geografisk område eller i større omfang enn strengt nødvendig.

– Hvis det en gang skulle bli strengt nødvendig med et portforbud, er det enklest å se for seg i et mindre område av landet og bare deler av døgnet, sier Mæland.

Stortinget skal informeres straks det besluttes å innføre portforbud. De skal da få en grundig begrunnelse for de faglige vurderingene som ligger bak.

Stortinget kan også innen sju dager oppheve portforbudet helt eller delvis, dersom de ikke er enige i regjeringens beslutning.

Regjeringen foreslår at brudd på et eventuelt portforbud kan straffes med bøter eller fengsel.

Nå er forslaget sendt ut på høring, med frist for innspill 31. januar.

Frp: Mistillit mot befolkningen

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) skriver i en e-post til NRK at hans parti sier blankt nei til regjeringens forslag.

– Portforbud er et særdeles inngripende tiltak som utfordrer grunnloven og borgernes fundamentale menneskerettigheter. Regjeringen burde heller prioritere en langt bedre kontroll av landets grenser, skriver Amundsen.

Amundsen mener et portforbud kan sidestilles med å vise mistillit til befolkningen.

– Den norske befolkningen har i det store og hele oppført seg eksemplarisk og fulgt de anbefalinger og påbud som har kommet. Vi har tillit til at de vil gjøre det fremover, sier Amundsen.

Siste utvei

Det var tidligere denne uken det ble kjent at regjeringen beredt grunnen for å utvide verktøykassa i kampen mot koronaviruset.

Selv om arbeidet med å utrede portforbud har pågått siden november, er det per i dag ikke aktuelt å innføre det.

Men de muterte versjonene av viruset bekymrer regjeringen. Dersom man kommer i en situasjon hvor smittespredningen kommer ut av kontroll og helsesystemet opplever sprengt kapasitet, vil det kunne bli aktuelt å ta i bruk portforbud slik flere andre land har hatt i perioder de siste 10 månedene.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 28.01.2022
125 769
Smittede siste 7 dager
263
Innlagte
1 439
Døde
4 313 034
Vaksinerte

SISTE NYTT

Siste meldinger