Hopp til innhold

Stenger grensa og hamnene for russisk transport

Regjeringa følgjer EU og stenger grensene for russisk varetransport og hamnene for russiske skip. Men fiskefartøy blir unnteke sanksjonane. Det betyr at to av tre russiske skipsanløp til Noreg kan halde fram som før.

Russiske skip i Kirkenes i dag.

TIL KAI: Russiske "Polljatnyj Issledovatel" i Kirkenes torsdag.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Den første merkbare konsekvensen av vedtaket kjem på grensa mellom Noreg og Russland i Finnmark umiddelbart etter vedtaket frå regjeringa i statsråd no i føremiddag.

Grensestasjonen Storskog blir stengd for transport av alle varer som står oppført på EUs sanksjonsliste, fortel utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

AVGJERD: Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) tok sanksjonsavgjerda i regjering fredag.

Foto: William Jobling / NRK

Svalbardunntak

Vi innfører EUs femte sanksjonspakke i Noreg. Det betyr at vi stenger Storskog for godstransport umiddelbart, at det blir innført forbud mot transport av ei rekke kjemikaliar. Vi gjer eitt unntak, og det er for Svalbard, for der har vi Svalbard-traktaten. Dei som har underskrive den skal bli likebehandla.

Korleis skil det norske vedtaket seg frå EUs femte sanksjonspakke?

Vi innfører den fullt og heilt. Vi gjer eitt klart unntak og det er for Svalbard.

Svalbartraktaten gir Noreg suverenitet, altså styringrett, over Svalbard, men alle partane som har underskrive traktaten skal få drive uhindra verksemd der. Sovjetunionen underteikna traktaten i 1925, og Russland bestemte å fortsette å følgje den i 1992.

EU vedtok den siste sanksjonspakka 8. april. Huitfeldt seier at kommunikasjonen med EU i stor grad har handla om avklaringar rundt korleis vedtaket skal bli tolka.

Utanriksministeren forventar ikkje russiske reaksjonar.

Nei, det gjer eg ikkje. Dette er ein samla reaksjon frå EU mot det som er ein folkerettsstridig invasjon av Ukraina. Dette er føreseieleg norsk politikk.

Les også Skynder seg over Storskog med varer: Sier Norge stenger grensen fredag

Lastebilsjåfør Aleksandr Suprun fra Russland. Her avbildet på Storskog grensestasjon 27 april. 2022. Han og åtte kollegaer er på vei til Sør-Norge med modul-hus til norske kunder.

Stenger hamnene 7. mai

Russiske fartøy vil ikkje kunne kome til kai i Noreg frå neste helg. Noreg lar det gå åtte dagar frå vedtak til hamna er stengt på same måte som EU gjorde det tidlegare i april.

– Vi stenger norske hamner for russiske fartøy, men vi unntar fiskefartøy. Det har også EU gjort. Vi gjer det enkelt og lettforståeleg og unntar alle fiskefartøy, seier fiskeriminister Bjørnar Skjæran til NRK.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i Svolvær.

STENGER: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Regjeringa har i den offentlege diskusjonen peika på behovet for unntak som er knytt til det spesielle norsk-russiske samarbeidet om fiskeri i Barnetshavet.

Men unntaket som kjem no er altså heilt generelt innordna for alle fiskefartøy. Det betyr for eksempel at fiskebåtar som kjem frå Nordsjøen eller fiskebåtar som skal inn til eit norsk verft får kome til kai, stadfestar fiskeriministeren.

– Er det slik at alle russiske fiskefartøy kan kome til hamn uavhengig av kvar dei har vore og kva dei skal?

– Ja, med eitt forbehold. Vi har også ei sanskjonsliste som gjeld enkelte russiske personar. Men gitt at eit fiskefartøy ikkje er eigd av ein av desse, så kan fiskegåtane anløpe ei norsk hamn også etter at hamneforbodet har byrja å gjelde.

– Så det er ikkje eit krav at fiskebåtane kjem frå Barentshavet?

– Vi innfører ein sanksjonspakke der vi gjer det klart og enkelt og lett å handtere. Det betyr at alle russiske fiskefartøy blir unnteke forbodet og kan gå til norsk hamn.

Tusen fiskebåtanløp

Tal NRK har innhenta frå Kystverkets sjøtrafikksentral, viser at det kom eit russisk skip inn til kai 1595 gongar i Noreg i fjor.

Eit betydeleg antal av dette er fiskefartøy, seier Ståle Sveinungsen, sjef på Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø.

Statistikken viser at det var 978 anløp til norsk hamn frå russiske fiskefartøy i fjor. Altså er rundt 60 prosent av anløpa fiskebåtar. Kystverket stadfestar til NRK at trafikkbildet har vore temmeleg likt i første kvartal 2022.

Av dei 978 fiskebåtanløpa kan 534 knyttast direkte til det norsk-russiske samarbeidet om fiskeriforvaltninga i Barentshavet fordi det er båtar som kjem inn til norsk hamn frå Barentshavet etter å ha fiska der.

Dei rundt 600 russiske skipa som ikkje er fiskefartøy, er i stor grad tankskip og lasteskip, opplyser Kystverket til NRK. Også seismikkskip som undersøker havbotnen er med i statistikken over skip som normalt kjem inn til norske kaier. Desse skipa som ikkje driv fiske vil ikkje få kome inn i norske hamner heretter. Men dei er altså i mindretal.

Tala betyr at hamneforbodet vil råke under 40 prosent av russiske skipsanløp til Noreg.

– Er ikkje dette litt hult, Skjæran?

– Nei. Vi innfører no ei ny pakke. Dette er dei strengaste sanksjonane i historia mot noko enkeltland. På same måte som EU innfører vi unntak for fiskefartøy. Vi gjer det etter vår modell. Sanksjonane verkar og dei kjem til å verke sterkare over tid.

Meiner unntaka går for langt

Venstre har vore den sterkaste pådrivaren for å stenge norske hamner. Stortingsrepresentant Ola Elvestuen er ikkje nøgd med innretninga på vedtaket.

Ola Elvestuen Pressekonferanse om regjeringens tredje krisepakke

KRITISK: Venstres Ola Elvestuen meiner fiskebåtunntaket går for langt.

Foto: Stian Lysberg Solum

Dei har brukt for lang tid, men det er bra at Noreg endelig følgjer EU og innfører eit forbod for russiske skip, seier Elvestuen til NRK.

– Men forbodet må også gjelde russiske fiskebåtar i Noreg. Det er det ukrainarane, som no forsvarar vår felles fridom med livet som innsats, treng.

Regjeringa meiner både hamnestenginga og unntaket for fiskefartøy gjer at vi i praksis ligg på same line som resten av EU.

Direktøren for verftet Kimek, som er ei av dei største bedriftene i Kirkenes, Greger Mannsverk, er på si side svært fornøgd med at fiskefartøy fortsatt får kome inn til byen.

– Det er dette vi har håpa på, men vi har gått inn i ei frykt for at dei skulle stenge for alle, seier han til NRK.

Har jobba lenge med avklaringar

Regjeringa har tidlegare varsla at russiske skip ikkje ville vere velkomne til norske kaier i like stor grad som før.

EU bestemte rett før påske at EU-hamner vil vere stengt for russiske skip frå 16. april.

– Som tidlegare kommunisert vil vi slutte oss til EUs avgjerd om stenging av hamner for russiske fartøy, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) då han utgreia om Ukraina-krigen for Stortinget tysdag denne veka.

Men statsministeren forklarte då samtidig at regelverket ikkje enno var på plass, og at det tek tid å utforme det. NRK kjenner til at diskusjonane med EU om detaljavklaringane har gått heilt inn i dei siste dagane fram til endeleg beslutning i statsråd i føremiddag.

Ine Marie Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide, leiar i utanrikskomiteen på Stortinget, er ikkje nøgd over tempoet til regjeringa.

Foto: William Jobling / NRK

Høgre etterlyste tidlegare i veka i Stortinget fortgang i vurderingane slik at ikkje russiske skip vel norske hamner framfor andre europeiske der dei er utestengde.

I dag er dei nøgde med at avgjerda har kome, men ikkje imponert over tempoet.

Det er bra at regjeringa omsider har konkludert på innføring av hamneforbod, med dei unntaka som er nødvendige. Det har Høgre bede om i lang tid, og vi har gitt regjeringa ryggdekning for å gjere dette i flere veker, seier leiar i utanrikskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H).

Drivstoff og proviant

Ståle Sveinungsen ved sjøtrafikksentralen er oppteken av at ikkje sikkerheita til sjøs skal bli svekka sjølv om hamnene blir stengt for nokre typar russiske skip. Han viser til at russiske skip går til land i norske hamner for å skaffe drivstoff, proviant og gjere mannskapsskifte.

– Dette er ein jo heilt avhengig av for å drifte eit skip.

– Kva er det verste som kan skje då?

– Viss skip går tom for bunkers (drivstoff) og hamnar i drift mot land. Det er sjølvsagt ikkje noko vi ønskjer, seier Sveinungsen. Han understrekar at dersom russiske skip ber om hjelp, vil dei få det.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) garanterer at tryggleik til sjøs er godt ivareteke.

– I slike tilfelle vil ein kunne ha anløp ved norske hamner, seier ho.

AKTUELT NÅ