Hopp til innhold

Statens vegvesen tilbakekaller løyvene til transportselskap

Transportselskapet Vlantana Norge mister løyvene sine på grunn av flere alvorlige brudd på lover og regler. Nå legger selskapet ned driften.

Ein lastebil frå det litauiske selskapet Vlantrana.

Vlantana Norge AS har fire ukers klagefrist fra vedtaket ble sendt ut. Løyvene blir først ugyldige når klagefristen har gått ut.

Foto: NRK

– God vandel er et av vilkårene for å ha transportløyve i Norge. Oppfyller du ikke kravene, så får du ikke drive transportvirksomhet. Dette er første gang Statens vegvesen tilbakekaller løyver på grunn av vandel, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i vegvesenet.

I dag ble det klart at Vegvesenet trekker alle løyvene til det omstridte transportselskapet Vlantana Norge.

Avdelingsdirektør Frode Børstad, Statens Vegvesen

– Dette er første gang Statens vegvesen tilbakekaller løyver på grunn av vandel, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i vegvesenet.

Foto: Statens Vegvesen

Det har blant annet blitt avdekket alvorlige brudd på kjøre- og hviletid og manglende utbetaling av lønn til de ansatte, opplyser Statens vegvesen.

Flere brudd på lover og regler

Selskapet mister nå retten til å kjøre godstransport i Norge.

«De 85 løyvene tilbakekalles fordi Vlantana Norge ikke oppfyller kravet til god vandel. Det har blant annet blitt avdekket alvorlige brudd på kjøre- og hviletid, manglende utlevering av lovpålagt dokumentasjon, systematisk feilregistrering av timelister, brudd på allmenngjort lønn og manglende utbetaling av lønn til ansatte,» heter det i en pressemelding fra vegvesenet.

Det stormet rundt det litauiske transportselskapet i fjor høst.

Et vogntog som hører til selskapet, ble stoppet på E6 i Stange etter at sjåføren hadde kjørt ni kilometer mot kjøreretningen på motorveien.

Marie og Erik fikk en skremmende opplevelse på vei til hytta fredag. På E6 i Stokke møtte de et vogntog i feil kjøreretning.

Marie og Erik fikk en skremmende opplevelse på vei til hytta. På E6 i Stange møtte de et vogntog i feil kjøreretning.

I tillegg politianmeldte Vegvesenet Vlantana Norge etter å ha avdekket nesten 300 brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Unndratt mange millioner i lønn

Selskapet hadde i lengre tid blitt gransket av Arbeidstilsynet, Vegvesenet og Skatteetaten, som mener de har funnet en rekke lovbrudd knyttet til kjøre- og hviletidsbestemmelser.

– Vi innrømmer at vi ikke fullt ut forsto alle kravene til hvilebestemmelsene i Norge, sa Tomas Stonys, aksjonærrepresentant i Vlantana Norge, den gangen.

Firmaet var mistenkt blant annet for å ha unndratt 100 millioner kroner i lønn. Sjåførene skal ha jobbet 100 prosent, men kun ha fått lønn for 50 prosent ved bruk av manipulerte timelister.

«Arbeidstilsynet har gjennom tilsynet avdekket at Vlantana Norge ikke fører timelister som viser faktisk arbeidstid,» het det i varselet fra Statens vegvesen.

– Dette er en forferdelig alvorlig sak. Selskapet ser ut til å være konstruert for å jukse og bedra og omgå norske lover og regler, har administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, sagt til NRK.

Legger ned

Samtidig som Vegvesenet trekker tilbake løyvene, gjør Vlantana Norge det klart at de legger ned driften.

Selskapet skriver i en pressemelding at de mener de nå oppfyller alle krav til fortsatt drift, men at de har mistet viktige kontrakter og hevder derfor de ikke kan drive videre.

«Etter å ha vurdert alle utfordringer som selskapet har møtt i den senere tid, har generalforsamlingen i Vlantana Norge AS dessverre sett seg nødt til å fatte beslutning om å iverksette en styrt avvikling av selskapet,» heter det i kunngjøringen.

Driften legges ned med virkning fra 1. mars.

«I mars vil de resterende 10 transportløyvene leveres tilbake Statens vegvesen/Nasjonalt transportløyve. 75 løyver er allerede innlevert.»

To varsler

I tillegg til varselet om brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, har Vlantana Norge tidligere fått enda et varsel fra Vegvesenet om tilbakekall av løyvene.

Det dreide seg om mistanke om brudd på etableringskravet.

Vlantana Norge har hovedkontor på Gardermoen, med sjåfører som hovedsakelig er fra Litauen, mens Vegvesenets løyveseksjon mente at den reelle driften av Vlantana Norge skjedde gjennom morselskapet Vlantana UAB i Litauen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger