Hopp til innhold

Staten mobiliserer i retten – vinner oftere mot pasienter

Staten lover at den ikke skal vinne rettssaker mot pasienter for enhver pris. Men tall NRK har hentet inn viser at Pasientskadenemnda bruker mer tid og penger på rettssakene nå enn før.

Staten bruker mer penger på pasient-rettsaker

Slik går staten hardere ut mot pasienter i rettssaker nå enn før.

Vil du gå rettens vei for å få erstatning på grunn av det du mener var forsinket eller feil behandling i helsevesenet, er du nesten garantert å tape.

Pasientskadenemnda lover i sin årsrapport for 2015:

«Vårt mål er at pasientene skal få den erstatningen de har krav på. Vi skal ikke "vinne for enhver pris" (...)».

Pasientskadenemda 2015

Men tall NRK har hentet inn viser at staten, fra 2012–2016, bruker mer tid og penger på rettssaker mot pasienter nå enn før.

Anker oftere

173 saker om feilbehandling i helsevesenet kom til domstolene i fjor. Mange pasienter trekker sakene sine før hovedforhandling eller partene blir forlikt, men 70 av dem endte i rettskraftige dommer.

Antall søksmål mot staten er ganske jevnt hvert år. Men behandlingen i domstolene viser at staten, dersom den taper mot pasienter, anker dommene oftere enn før.

For tre år siden anket staten 26 prosent av alle saker som ble anket. I fjor var tallet 30 prosent.

– Når vi anker så er det fordi vi mener at vurderingen ikke er i samsvar med det som er riktig forståelse av jusen. Vi har ikke gjort noen endring av vår praksis i forhold til hvilke saker vi mener det er riktig å anke, sier Anita Bergh Ankarstrand, som leder rettssaksavdelingen i Pasientskadenemnda.

Hun mener antallet anker kom an på hvilke dommer de mottar.

Heidi Mariann Rakstad skrev notater hver dag på sykehuset. Uten dem hadde hun ikke husket alt, og hun hadde ikke orket å gå til sak mot staten.

Bruker mer penger

Med såpass mange ankesaker, øker også utgiftene til vitner og medisinske eksperter som blir kalt inn for å forklare seg under rettssakene.

Spesielt fra 2015 til 2016 økte statens pengebruk på dette betraktelig – fra 2,3 millioner kroner til 3,8 millioner kroner.

Riktignok var det flere saker i domstolen i 2016 enn i 2015, men NRKs innhenting av tall viser også at utgiftene per sak økte i samme tidsrom - fra 31 000 kroner per sak i 2015 til 39 000 kroner per sak i 2016. Altså bruker staten mer resssurser på hver sak i retten.

Pasientskadenemnda, som fører sakene for staten i retten, mener årsaken er at pasientsakene er blitt mer kompliserte de siste årene, både medisinsk og juridisk.

– Da trenger man flere medisinere med som vitner for at dommeren skal ha et godt grunnlag til å vurdere saken, sier Ankarstrand.

Hun legger til at hun har forståelse for opplevelsen at pasientene føler seg små når de saksøker staten.

– Men vår policy er veldig klar på at vi skal ha riktige avgjørelser. Vi bruker ikke ressurser som ikke er nødvendig for å få et riktig resultat. Vi bruker ressursene på en måte slik at det kommer pasientene til gode, mener hun.

Vinner oftere

NRK har også sammenliknet utvikling når det gjelder resultatene i domstolene – hvem som vinner og hvem som taper søksmålene. Til tross for statens løfter om at den ikke «skal vinne for enhver pris», vinner staten rettssakene mot pasienter oftere enn før.

For fem år siden vant eller delvis vant staten 30 saker, det vil si 54 prosent av rettssakene, mens pasientene vant eller delvis vant 26 – det vil si 46 prosent av sakene.

I fjor var forholdet ganske annerledes: staten vant eller delvis vant hele 54 saker, noe som tilsvarer 77 prosent mot pasientenes 16 saker eller 23 prosent.

Avviser sammenheng

Pasientskadenemnda avviser at de mange seirene mot pasienter i rettssaker har noe å gjøre med at staten anker oftere og bruker mer tid og penger på for eksempel vitner og medisinske eksperter.

– Slik vi ser det frifinnes vi i et høyt antall saker fordi vi har en forståelse av jusen lik slik domstolen ser det. Men de som har krav på erstatning skal få det, understreker lederen for rettssaksavdelingen.

–Så det er ingen prestisje i å vinne sakene for dere?

Nei, vi er ikke opptatt av å vinne. Vi er opptatt av riktig resultat.

–Tar knekken på mange

Christian Lundin er en av landets fremste erstatningsadvokater. Han og hans kontor fører ofte saker for pasienter som opplever at de er sjanseløse i kampen mot staten.

Christian Lundin

Advokat Christian Lundin mener staten tar knekken på mange pasienter som saksøker den for feilbehandling.

Foto: NRK / NRK

– Hvis staten taper i tingretten virker det som om den ukritisk anker videre bare for å få en ny runde.

I festtalene hevdes det at staten er en objektiv aktør. Det man opplever er at den er en reell motpart som bruker alle ressurser for å holde erstatningsnivået nede, sier Lundin og legger til:

– At fortvilende, skadde personer må holde på i rettssaker mot en så stor aktør, tar knekken på mange. De har verken ressurser eller økonomi til å matche en slik motpart, sier advokaten.

AKTUELT NÅ