Hopp til innhold

Stadig flere barn får delt bosted: – Et sosialt eksperiment, mener psykolog

Ny forskning viser at stadig flere foreldre som går fra hverandre, velger å ha ungene like mye, og er fornøyde med løsningen. Men ingen har nylig forsket på hvordan barna opplever livet i en koffert.

25% av skilsmissebarn delt bosted mellom mor og far.

– Det er et sosialt eksperiment. Vi prøver ut noe som gjøres for første gang, men vi vet ikke konsekvensene av denne ordningen før barna som lever i den blir større, sier psykolog og leder ved Enerhaugen familievernkontor i Oslo, Trine Eikrem, til NRK.

Imens er det flere og flere barn som lever på denne måten.

Kjenner ikke til konsekvensene

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er en dramatisk økning av skilsmissefamilier som velger en 50/50 løsning for barna. Mens kun åtte av hundre par som gikk fra hverandre i 2002 delte barna likt mellom seg, valgte ett av fire par denne ordningen i 2012. Alt tyder på at trenden fortsetter.

Trine Eikrem

Psykolog Trine Eikrem mener at det er bekymringsverdig at barnas erfaringer ikke blir kartlagt.

Foto: Privat

Det er likevel ti år siden noen forsket på hvordan norske barn opplever å pendle mellom to likestilte hjem.

– Vi vet lite om langtidskonsekvensene, og det er vel først nå vi kan begynne å få historiene fra dem som har levd sin barndom på den måten, sier Eikrem.

Forskere mener at trenden er positiv, fordi den viser at unge fedre i større grad er en stor del av barnas liv, også etter at foreldrene har skilt lag. Undersøkelsen viser at foreldre som deler tiden med barna likt mellom seg ofte samarbeider godt.

For mye fokus på voksnes behov

Flere mener likevel det er bekymringsverdig at man ikke kartlegger barnas erfaringer.

Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe mener at barna må få komme til orde, fordi det kun er barna selv som vet hva som er den beste løsningen for dem.

Foto: Marius Hauge / Barneombudet

– Dessverre er det altfor mye fokus på hva voksne ønsker, og deres behov. Og vi har for lite kunnskap om konsekvensene for barna, sier barneombud Anne Lindboe.

Hun mener at barn som er redde for å såre foreldrene kan slite seg selv ut for å tekkes de voksne.

– Ofte tror foreldre at de vet hva som er den beste løsningen for barna, men det er det faktisk bare barna selv som vet, sier Lindboe.

Dersom barna blir hørt kan foreldrene derfor ta en bedre avgjørelse om bosted, mener barneombudet.

En dansk undersøkelse fra 2012 viser at delt bosted kan fungere godt for barn av foreldre som samarbeider godt, skriver forskning.no,

Men Eikrem opplever det som vanskelig å gi norske familier råd om hva som er den beste løsningen for barna, nettopp fordi det kun er utenlandsk eller gammel forskning å lene seg på.

AKTUELT NÅ