Hopp til innhold

Barn blir psykisk syke av at foreldrene krangler

Barn som opplever at foreldrene krangler er mer utsatt for å utvikle angst og depresjon, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Trine Eikrem

Trine Eikrem er leder for Enerhaugen familievernkontor. Hun bekymrer seg for at barna lider når foreldrene krangler.

Foto: Privat

Sommeren er høysesong for familiekonflikter, noe de ansatte på Enerhaugen familievernkontor merker. Venterommene er fulle.

Leder på familievernkontoret, Trine Eikrem, har lang erfaring med familieveiledning og konfliktmekling mellom foreldre som krangler foran barna sine.

– Det kan være at den ene forelderen har fått høre at barnet ikke vil være så mye hos mamma eller pappa, eller at de ikke blir enige om hvordan de skal gjøre det i sommerferien eller juleferien. Konfirmasjonsfeiringen kan skape konflikter allerede ett år på forhånd fordi foreldrene ikke blir enige om hvordan de skal gjøre det, sier Eikrem.

– Alle ting som egentlig skal være hyggelige kan skape mye krangling og vondt for barna, sier hun.

Blir psykisk syke

Ett av ti barn mellom seks og femten år opplever regelmessig at foreldrene krangler foran dem.

Krangling mellom foreldrene kan føre til angst, depresjon og dårligere psykisk helse for barna. Det viser en ny rapport Folkehelseinstituttet har utarbeidet for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

På Enerhaugen familievernkontor snakker de ofte med barna om konfliktene i familien.

– Barna opplever store familiekonflikter som helt forferdelig. De blir syke av det. Barn er veldig lojale, og de vil at mamma og pappa skal ha det bra og være glade. Ofte blir det ikke noe rom for barnas følelser, fordi foreldrenes følelser tar plassen, sier Eikrem.

– Alvorlige konsekvenser

Mari Trommald

Mari Trommald er direktør for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Foto: Kay Myhre

Direktør i direktoratet, Mari Trommald, ser alvorlig på funnene.

– Dette er første gang det er godt dokumentert at foreldre som har åpne konflikter, for eksempel etter samlivsbrudd, kan påføre barna alvorlige konsekvenser. Det er klart at det bekymrer oss, sier hun.

– Kranglingen kan gi angst og depresjon, det kan gå ut over skoleprestasjonene til barna, og faktisk på hvorvidt de gjennomfører videregående skole, sier Trommald.

Hun forteller at dette gjelder både små og store krangler, og at barnas psykiske helse kan bli skadet på kort eller lengre sikt.

– Sett barna i sentrum

– Dette kan gjelde små konflikter som man kanskje ikke tenker at er viktig for barna. Det kan gjelde skoleaktiviteter, idrettsaktiviteter og feriearrangementer. Ved å være uenige og krangle foran barna, kan man påføre dem angst. Dette kan også gjøre at de mestrer livene sine dårligere på sikt, sier Trommald.

Forskningsresultatene gjelder både små og store barn. Årlig opplever nærmere 30.000 barn samlivsbrudd på nært hold. Trommald ber mor og far ta ansvar:

– Jeg tror kanskje ikke at foreldre tenker på at dette kan skade barna. Foreldrene kan selv ta tak i dette ved å ikke krangle åpent foran barna, ved å holde de avtalene de har inngått, og at de passer på å sette barna i sentrum framfor sine egne behov, sier Trommald.

AKTUELT NÅ