Hopp til innhold

– Barn er grenseløst solidariske med foreldrene sine

Barn i samlivsbrudd trenger å få snakke med noen som ikke er involvert, mener Simon Flem Devold. Han støtter Barneombudets forslag om å gi barn egne timer på familievernkontoret.

Simon Flem Devold

Simon Flem Devold har fått tusenvis av brev fra barn som opplever skilsmisse gjennom mer enn 30 år.

Foto: NRK

I mer enn 30 år var Simon Flem Devold barnas trofaste venn i Aftenposten-spalten «På skråss». Flere tusen av brevene han mottok var fra barn som opplevde samlivsbrudd.

– Det å ikke ha noen å snakke med kan gjøre situasjonen mye vanskeligere å takle, forteller Devold til NRK.no.

Selv etter at han avsluttet spalten i fjor, har brevene fortsatt å komme.

– For mange er det befriende å fortelle til noen som ikke er involvert og som ikke kjenner foreldrene. Barn har en grenseløs solidaritet med sine foreldre, konstaterer han.

Må få velge hva foreldrene får vite

Devold mener det er avgjørende at barna selv får velge hva foreldrene skal få vite.

– De kan være redde for å legge sten til byrden for foreldrene. Derfor må barna vite at den de snakker med har taushetsplikt, mener han.

Han gir sin fulle støtte til forslaget fra Barneombudet om å gi tilbud om egne timer til barna på familievernkontorene.

– Barn trenger å få si det de mener uten at det går videre, slår han fast.

Liker ikke nødvendigvis å bli «rettferdig fordelt»

Barneombud Anne Lindboe

Barneombudet gjennomfører for tiden en skoleturné der hun snakker med barn om deres rettigheter. - Rett før jul var jeg på en skole der mange var opptatt av at de ikke fikk feire jul der de selv ville, sier Lindboe.

Foto: Beate Riiser / NRK

Skilsmisse er et av temaene barneombud Anne Lindboe får aller flest henvendelser om.

– Mange føler at de ikke blir hørt. Foreldre lager løsninger som fungerer godt for dem, men som barna ikke nødvendigvis føler seg komfortable med, sier hun.

Det handler ikke bare om hvor mye man skal bo hos hver av foreldrene, men også om fordelingen av ferier. Jul, bursdag, påske. Barna ønsker ikke alltid å bli «rettferdig fordelt».

– Barn kan ha mer lyst til å være hos den ene enn hos den andre på julaften, for eksempel på grunn av søsken som er viktige for dem. Men det er vanskelig å si fra om det, sier Lindboe.

Ønsker egen time for barn

Barneombudet mener barn må få tilbud om en egen time på familievernkontoret når foreldrene skal gå fra hverandre. Slik kan det bli enklere å få sagt meningen sin uten at mor og far hører på.

– Barn har rett til å bli hørt, men i praksis ser vi at de som regel blir hørt gjennom foreldrene sine. Da kan man jo spørre seg om de voksne faktisk klarer å representere barnas interesser, eller om de er mest opptatt av å representere seg selv, sier Lindboe.

Enkelte familievernkontorer tilbyr slike timer i dag, og erfaringene viser at barnas deltakelse kan dempe konfliktnivået.

«Barnekonvensjonen artikkel 12 slår fast at barn har rett til å få si sin mening i alle saker som berører dem, og de skal særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ
saksbehandling som gjelder dem.»

Fra Barneombudets rapport "Barns stemme stilner i stormen"

Barneombudet mener et slikt tilbud bør være tilgjengelige for alle barn som opplever at foreldrene går fra hverandre, og ga i 2013 en anbefaling til Stortinget om å få på plass både egne samtaletimer og oppfølgingstimer for å revurdere bosted og samvær.

– Billigere å satse på familievern

– Selvsagt vil det koste å tilby alle barn egne timer på familievernkontor, men i dag brukes det store ressurser i rettssystemet på å avgjøre samværskonflikter, mener barneombudet.

– Det er mye billigere å satse på familievern enn at sakene går til retten. Det koster mye, både i rettsapparatet og på andre fronter, fordi barna må leve med høy konflikt mellom mor og far, sier Lindboe.

Hun understreker at timene selvsagt ikke må være en tvang, men en mulighet for barna til å si sin mening og komme med sine innspill og tanker om fremtiden.

Ingen konkrete lovnader

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) viser til at regjeringen har økt bevilgningen til familievernkontorene, men vil ikke love noe konkret om egne timer.

– Jeg er enig med Barneombudet i at barn må tas hensyn til ved samlivsbrudd. Vi jobber kontinuerlig med å styrke barns medvirkning i saker som angår dem. I dette arbeidet vil vi ta med oss alle gode forslag som kan gjøre det bedre for barna, svarer hun på spørsmål fra NRK.