Soldater mister skolepoeng

September-soldater mister skolepoeng. To dager kan ødelegge videre skolegang.

Marinegaster
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Soldater som har marsjert i takt et helt år får tre ekstrapoeng som er nyttige å ha når de skal søke på skole seinere.

Dette er en ordning som har vart i mange år, men nå er det satt en grense på 20. september.

De som kommer inn etter denne datoen, mister poengene.

Men først 22. september begynner rundt 1.000 vernepliktige, sier landstillitsvalgt for soldatene, Eivind Nævdal-Bolstad.

- De er jo frustrert. Og for mange er det da to dager som avgjør et helt år med videre studier, sier han.

Jukser med datoen

Soldatene føler seg snytt, og sjefene i militærleirene er også oppgitte.

- Ja, vi har hatt de ansvarlige på avdelingene på tråden, og de forstår problemet, sier Nævdal-Bolstad.

- I noen tilfeller tilbakedaterer de innrykket slik at soldatene får poengene, men det er uheldig og viser at systemet ikke fungerer.

Tar grep

Utdanningsminister Øystein Djupedal får nå klagebrev slik at han får rettet opp systemfeilen.

- Jeg tror at dette er en utilsiktet virkning av en forskrift og det kan løses raskt ved at Djupedal tar kontakt med Forsvarsministeren og at de blir enige om å flytte noen grenser, sier brevskriver Gunnar Gundersen, som sitter i utdanningskomiteen for Høyre.

Dette bør skje raskt, mener menig og tillitsvalgt Nævdal-Bolstad.

- Her må forsvarsministeren ta noen ekstra dager av ferien for å ordne dette, for det er snakk om et helt år for 1000 soldater, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger