Hopp til innhold

Solberg: Høyre eneste parti som setter beredskapen først

Like før Stortinget skal behandle den knusende rapporten over Høyre/Frp-regjeringens beredskaps-innsats, hevder Erna Solberg at Høyre er eneste parti med beredskap som hovedsak i valgkampen. – Drøyt og uverdig, kontrer Jonas Gahr Støre.

Statsminister Erna Solberg og Ap leder Jonas Gahr Støre under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

– UVERDIG FOR EN STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre (Ap) blir provosert av at statsminister Erna Solberg sier Høyre er det eneste partiet som prioriterer forsvar og beredskap.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Så langt jeg har registrert er vi det eneste partiet som har sagt at forsvar og beredskap er en av våre viktigste valgkampsaker. Det håper jeg at velgerne legger merke til.

Det sa statsminister Erna Solberg da hun talte til Høyres sentralstyre søndag. Åtte dager før Stortinget skal behandle Riksrevisjonens til dels knusende rapport over norsk terrorberedskap.

En terrorberedskap Erna Solberg selv har hatt det øverste ansvaret for de siste fire årene.

Mesteparten av rapporten blir holdt hemmelig av regjeringen med støtte fra KrF, men det lille som er kjent er dramatisk og har blitt beskrevet som «svært alvorlig» av riksrevisor Per-Kristian Foss, som er tidligere toppolitiker for Høyre.

Da NRK spurte Solberg om påstanden om at kun Høyre prioriterer beredskap høyt nok var et dårlig skjult stikk til Arbeiderpartiet, svarte hun:

– Jeg registrerer at Ap ikke går til valg på å si at dette er en topp-prioritet for deres parti. Så får de selv svare for hva de legger i det.

Støre: – Uverdig og drøyt

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre reagerer kraftig på det han mener er splittende uttalelser fra Solberg.

– Jeg synes dette er et veldig drøyt utsagn fra en statsminister som legger bak seg fire år med så mye ugjort på dette området: Vi har ikke fått beredskapssenter, ikke øvelsessenter, politiet har ikke fått helikoptre, de har ikke fått båter som duger. Listen er lang, sier Støre.

  • Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes til duell mandag i politisk kvarter, kl. 07.45 på P2. Der blir også forsvar og beredskap et tema.

Han viser også til at Riksrevisjonens kritikk av regjeringen om få dager skal sluttbehandles i det som blir det første lukkede stortingsmøtet på flere tiår.

– Det riksrevisjonen slo fast var at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet sammen og hver for seg ikke klarer å sikre kritisk infrastruktur i Norge. Det er veldig alvorlig og stortingsperioden blir avsluttet med et oppgjør om dette. Jeg synes ikke Solbergs oppførsel nå er en statsminister verdig, sier Støre.

Har klima som fjerdesak i stedet

Både Høyre og Arbeiderpartiet har valgt helse, skole og arbeid som tre av sine fire hovedsaker før høstens valgkamp. Der Høyre har forsvar og beredskap som en fjerde hovedsatsing, har Ap valgt klima.

Støre sier forsvar og beredskap ikke er frontet som en hovedsak av Ap, fordi viktigheten av beredskap er selvsagt:

Jonas Gahr Støre smiler

– FORSVAR ALLTID PRIORITERT: Jonas Gahr Støre argumenterer med at sikkerhetspolitikk, forsvar og beredskap alltid er en prioritet og derfor ikke må være på lista som én av valgkampsakene.

Foto: Wilhelm Støylen / NRK

– Det er alltid en selvfølge. Forsvar, sikkerhetspolitikk og beredskap er en prioritet til alle tider for dem som har ambisjoner om å styre Norge. For oss er beredskap alltid en hovedsak, så det behøver vi ikke ha i slagordsform, sier Ap-lederen.

Solberg mener all kritikk gjelder liten del

Etter måneder med krass kritikk i offentligheten, både for det lille innholdet som er kjent fra Riksrevisjonens kritiske rapport, og for hemmeligholdet av store deler av rapporten, brukte Erna Solberg hele sin sentralstyre-tale søndag på å snakke om viktigheten av å styrke forsvar og beredskap.

– Riksrevisjonen har brukt betegnelsen «svært alvorlig» og slått alarm om svikt i regjeringens sikkerhetsarbeid. Er du bekymret for hva som er etterlatt inntrykk av din regjerings jobb på dette området?

– Jeg mener at vi har styrket beredskapen betydelig i Norge. Så er dette ett område innen objektsikring hvor ikke alle planene var på plass. Jeg vet at alle planene nå er godt på plass. Vår jobb blir å vise helheten i alt det vi gjør: Det aller viktigste vi har gjort er all treningen, øvingen, politifolk som har bedre opplæring til å ta skarpe oppdrag, helikopterkapasitet.

– Så du mener at det Riksrevisjonen påpeker bare gjelder en liten del av det totale sikkerhetsarbeidet?

– Ja, det er en liten del av det totale sikkerhetsarbeidet, men det er en viktig del. Derfor er det viktig at vi får alt det på plass.

Ikke i stand til å beskytte viktige objekter

I talen sin søndag sa Solberg også at det viktigste i politikken ikke er å vedta ting, men å gjennomføre ting.

– Hva forteller det om din gjennomføringskraft når Riksrevisjonen etter over tre år med deg som statsminister avdekker at hverken Politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte oss godt nok?

– Det var ikke det riksrevisjonen sa. Det Riksrevisjonen sa var at vi hadde ikke nok planer, som var etter loven riktige for de objektene som var innmeldt til den sikkerhetsloven.

Riksrevisjonen med beredskapsrapport

«SVÆRT ALVORLIG»: Riksrevisjonen har brukt betegnelsen «svært alvorlig» om regjeringens evne til å forsvare Norge. Her fra framleggelsen av første rapport om beredskap 21. mai 2015.

Foto: Sindre Heyerdahl / NRK

Riksrevisjonen sier blant annet at politiet og forsvaret, verken sammen eller hver for seg «vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når trusselsituasjonen tilsier det».

Riksrevisjonen sa også at de «ser svært alvorlig på at regjeringen ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret».

– Forsøker å bagatellisere

– Jeg opplever at statsministeren forsøker å bagatellisere Riksrevisjonens kritikk, og det særlig gjennom de gjentatte gangene de har forsøkt å dekke over og hemmeligholde det rapporten faktisk inneholder, sier Jonas Gahr Støre.

Alt tyder på at deler av rapporten må behandles i et høyst uvanlig lukket stortingsmøte neste mandag. Martin Kolberg (Ap), som er leder i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité, leverte sist torsdag et forslag til en gradert innstilling i saken. Han beklager at det går mot et lukket møte.

– Det er veldig uheldig at vi ikke kan diskutere alle fakta i denne saken i offentlighet, fordi den berører befolkningens sikkerhet, sa han til NTB torsdag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ