Hopp til innhold

Hemmelig rapport lekket: Sikkerheten i Norge er for dårlig

Dagens Næringsliv har fått tilgang til en rapport som regjeringen har holdt hemmelig. Den viser at verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring.

KRITISERER SIKKERHETEN: Statsminister Erna Solberg under kontroll- og konstitusjonskomiteen høring om Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det er Dagens Næringsliv som har fått tilgang på rapporten som Forsvarsdepartementet nekter å offentliggjøre.

Rapporten identifiserer ifølge DN blant annet disse svakhetene ved norske sikkerhetsmyndigheters evene til å beskytte samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasjer og kriser:

  • Politidirektoratet har ikke identifisert hvilke offentlige og sivile objekter som skal sikres ved hjelp av sikringsstyrker.
  • Politidirektoratet har ikke klart å informere verken politidistriktene, Forsvaret eller Heimevernet om hvilke offentlige og sivile objekter de skal prioritere.
  • Forsvaret har ikke tilstrekkelige prosedyrer for å utpeke hvilke sivile nøkkelobjekter som skal sikres.
  • Sikringen av skjermeverdige objekter i Forsvaret og politiet er ikke i henhold til regelverket.
  • Permanent sikring av viktige offentlige bygg er ikke i henhold til kravene i sikkerhetsloven.

Rapporten skal gi innblikk i hvordan regjeringen har sviktet i oppfølgingen av 22. juli- rapporten.

– Sitatene stemmer

Flere kilder i kontroll- og konstitusjonskomiteen bekrefter overfor NRK at de direkte sitatene fra rapporten gjengitt i DN stemmer, men det er delte meninger om hvorvidt de løsrevne sitatene etterlater seg et riktig inntrykk av helheten i rapporten.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sitter også i kontrollkomiteen, men vil ikke kommentere innholdet i rapporten. Men han mener lekkasjen i seg selv er alvorlig og bryter med loven.

– Det er svært alvorlig at det har vært en lekkasje av et dokument som er hemmeligstemplet og gradert. Vi har klare lover og regler for hvordan slike dokumenter skal håndteres, og dette er et brudd på de lovene vi har, sier Grøvan til NRK.

Han mener at lekkasjen i verste fall kan få konsekvenser for rikets sikkerhet.

– Er ikke dette informasjon som offentligheten trenger å kjenne til for å kunne ha en offentlig debatt om dette?

– Vi har hatt en offentlig høring hvor vi har kommentert alvorlighetsgraden.

– Vil du ikke si at innholdet som nå kommer fram i rapporten er mer alvorlig enn lekkasjen?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere innholdet i et gradert dokument, men på generelt grunnlag så er rapporten svært alvorlig og fortjener den betegnelsen.

Ingen kommentar

Riksrevisjonen laget en rapport som etter deres mening skulle gjøres offentlig. Men dokumentet ble likevel stemplet som konfidensielt av Forsvarsdepartementet, som ikke ønsker å kommentere innholdet.

– Flere enkeltopplysninger som i seg selv ikke er graderte, kan til sammen tilsi behov for å gradere større deler av en tekst eller hele teksten. Forsvarsministeren besvarte spørsmålet om gradering inngående under høringen, opplyser Forsvarsdepartementet til DN.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget hadde denne uken en to dager lang høring om saken.

Flere sentrale spørsmål kunne imidlertid ikke belyses i den åpne høringen, og flere komitémedlemmer har ytret ønske om å få gjennomført en lukket høring.

I et ugradert sammendrag, som tidligere var kjent, kom det frem at Riksrevisjonens konklusjon var knusende for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp):

  • Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
  • Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon.
  • Det mangelfulle samarbeidet omtales som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger