Hopp til innhold

Solberg innrømmer tvil om regjeringens venteliste-skryt

STORTINGET (NRK): «Samarbeidspartienes arbeid gir resultater: 42 000 færre mennesker i helsekø», skrev Høyre på Twitter i mars. Statsministeren medgir nå at det ikke nødvendigvis stemmer.

Erna Solberg i spørretimen

GRILLET OM TALL: – Helsekøene i Norge går ned, det har vi flere indikasjoner på. Dersom det kan stilles spørsmål ved statistikken, så skal vi gå gjennom statistikken, sa Solberg i spørretimen onsdag.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I spørretimen onsdag fikk Erna Solberg en rekke spørsmål om avsløringene i Dagens Medisin som viser at sykehusene opererer med interne ventelister som ikke kommer fram i offentlig statistikk.

Ap-leder Jonas Gahr Støre viste til at regjeringen lenge har skrytt av at deres politikk har ført til 42 000 færre mennesker i sykehuskø fra 2013 til 2015.

– Er statsministeren sikker på at de er i behandling, eller er de bare flyttet til en annen kø som ikke er synlig i den offentlige statistikken, ville han vite.

Laster Twitter-innhold

Solberg fastholder at regjeringens politikk har ført til at pasientene kommer raskere i behandling. Men om tallet er 42 000, det er hun ikke like sikker på.

– Om det har gått ned så mye er et spørsmål etter Dagens Medisin sine oppslag. Vi skal gjennomføre en kontroll for å se om sykehusene bryter reglene og fører folk over på andre lister.

Skal granske

Det er Helsedirektoratet som har fått oppdraget om å gå gjennom ventelistepraksisen.

Tallene Dagens Medisin har fått fra Norsk pasientregister (NPR) viser at langt flere pasienter som henvises til sykehus registreres som «uavklarte» og får time for utredning. «Slik kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling. Samtidig unngår sykehusene fristbrudd,» skriver fagbladet.

Som NRK fortalte sist uke rammer dette særlig kronisk syke pasienter. De opplever økt ventetid før de møter spesialist etter at nye pasientrettigheter ble innført i november.

Rammer kronikere

Reglene pålegger sykehusene å ta inn nye pasienter inn til en vurdering når de er henvist fra fastlegen sin. Dersom fristen brytes, kan pasienten gå et annet sted og sende regningen til sykehuset.

Kvalitetssjef Per Arne Holman ved Lovisenberg Diakonale Sykehus forklarer konsekvensene slik: Siden ventetidgarantien oppfylles når pasienten kommer innenfor døren til sykehuset og til utredning, øker ventelistene for pasientene som trenger en prosedyre inne på sykehuset uten at det synes på de offentlige statistikkene.

– Mange pasienter har nok ikke merket den positive endringen som fremstår i statistikken. Det er mest matematikk og ikke så mye kapasitetsvekst. Vi mener de resultatene som er oppnådd passer best for politikerne, de er ikke så bra for pasientene, sa han til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ