Hopp til innhold

Snart kan du teste om du har hatt korona

Folkehelseinstituttet håper en ettertest av korona kan være klar om noen uker. – En slik test vil kunne være aktuell for alle, sier overlege.

Korona testsenter poliklinikk Ullevål sykehus

ETTERTESTING: Tester for undersøkelser av antistoffer mot koronavirus kan snart lanseres i Norge.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mange nordmenn med luftveisinfeksjoner og forkjølelsessymptomer har den siste tiden blitt avvist når de har villet bli koronatestet.

Men nå kan det snart komme en test som kan påvise om du har hatt korona.

Kvalitetssikrer metoden

– Folkehelseinstituttet (FHI) har kjøpt testkit for undersøkelse av antistoffer mot koronavirus, og i likhet med flere andre laboratorier skal vi snart i gang med å prøve ut og kvalitetssikre metoden, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran.

Hun er spesialisert i virologi og jobber med resistensovervåkning av virus i Norge ved FHI.

Antistoffer kan påvises hos de fleste etter 2–3 uker, og sannsynligvis tidligere hos noen, forteller overlegen.

Anne-Marte Bakken Kran

KVALITETSSIKRE: FHI er blant dem som er i gang med å prøve ut og kvalitetssikre tester av antistoffer av koronavirus.

Foto: UiO

– Man kan som regel se antistoffer i blodet mange år etter at man har gjennomgått en infeksjonssykdom. Noen av dem vil imidlertid avta over tid, og til slutt ikke vises lenger. Ettersom dette viruset er helt nytt, vet vi ikke hvor lenge antistoffer vises, sier Kran.

Hun forteller at det er akkurat samme måte man påviser om man for eksempel har hatt kyssesyken.

Testene er laget slik at de påviser antistoffer mot et spesielt virus. Man bruker proteinbiter, også kalt antigener, spesifikke for det viruset man skal undersøke.

– Derom pasienten har hatt infeksjon med akkurat dette viruset, vil kroppen ha dannet spesifikke antistoffer mot disse proteinene, som vil finnes i blodet. Disse antistoffene vil binde seg til proteinbitene i testen, mens antistoffer mot andre mikrober ikke vil binde seg, forteller Kran.

Blodet fungerer dermed som et arkiv som lagrer minnet om infeksjonssykdommen.

Hva er egentlig en vaksine, og hvordan virker immunforsvaret i kroppen vår? Line besøker 6. klasse på Nidarvoll skole i Trondheim når de får vaksine mot barnesykdommene kusma, meslinger og røde hunder.

Hva er egentlig en vaksine, og hvordan virker immunforsvaret i kroppen vår? Line besøker 6. klasse på Nidarvoll skole i Trondheim når de får vaksine mot barnesykdommene kusma, meslinger og røde hunder.

Utvikler en norsk testmetode

I tillegg til å ha kjøpt inn testsett fra medisinsk-teknologiske firmaer, samarbeider Folkehelseinstituttet med Oslo universitetssykehus (OUS) om å utvikle en egen norsk metode for antistoffpåvisning.

Denne metoden kan bli aktuell å bruke for større befolkningsundersøkelser og i overvåkningsarbeidet.

– Kittene vi har bestilt vil være ferdig utprøvd i løpet av noen uker, og forhåpentligvis være tilgjengelig for personer da. Men testen de utvikler på OUS er en test de lager selv og tar lengre tid å prøve ut. Begge disse testene er laboratorietester, men det er to ulike måter å måle antistoffer på, sier Kran.

Overlegen forteller at det er fordeler med å utvikle en egen norsk metode, selv om det tar lengre tid.

– Den vil ha veldig høy kapasitet til å analysere veldig mange prøver, og vi vil ikke være like avhengig av å kjøpe et ferdiglaget kit, som resten av verden også er interessert i å prøve. Den vil også være mye billigere når vi har laget den selv, forteller hun.

The spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Berlin

ETTERTESTING: Snart kan det være mulig åt este om du har hatt koronavirus. Dette bilder er av blodprøver som skal sjekkes om inneholder koronavirus i Tyskland.

Foto: Axel Schmidt / Reuters

Ønsker å tilby testing via fastlegen

En slik antistofftest vil kunne være aktuell for alle der det er av interesse å avklare om de har hatt covid-19 eller ikke, forteller overlegen.

– I første omgang er det kanskje spesielt aktuelt for helsepersonell, men også for andre. Det er også aktuelt å gjøre mer systematiske studier i befolkningen for å finne ut hvor stor andel som har gjennomgått infeksjon.

Det er foreløpig ikke planlagt detaljene i hvordan en slik test vil tilbys.

– Men det er ønskelig å tilby en testing via fastlegen, og det vil forhåpentligvis åpne for mange etter hvert. I tillegg er det ønskelig å gjøre et studie fra et representativt utvalg i ulike deler av befolkningen, sier Kran.

Testing av koronaprøver ved St. Olavs hospital

TESTING: Fokuset nå er på å teste folk med aktivt koronavirus i kroppen. Bildet viser testing av koronaprøver på et laboratoriet ved St. Olavs hospital. Snart vil man kunne teste om man har hatt viruset.

Foto: St. Olavs hospital / St. Olavs hospital

Hun presiserer at hurtigtester for antistoffer som man kan teste med et stikk i fingeren hjemme, er en helt annen type teknologi og en annen måte å påvise antistoffer på.

– Det er mye mer usikkerhet knyttet til det, og det er ikke den måten å teste på vi snakker om her. Men slike hurtigtester har også sitt bruksområde.

AKTUELT NÅ