Hopp til innhold

Derfor varierer korona-tallene så enormt

18 personer har dødd på ett døgn i Stockholms-regionen, mens det i hele Norge er 14 dødsfall så langt. Hvor farlig koronasmitte er avhenger både av viruset, befolkningen og landets helsevesen.

SE: Helsedirektør Bjørn Eriksson presentere de alvorlige tallene for hovedstadsområdet.

– Stormen er her. Vi vet ikke hvor sterk den kommer til å bli, men vi er midt oppe i den, sier Bjørn Eriksson, som er helsedirektør i hovedstaden, under en oppdatering på korona-situasjonen i Sverige.

Han varsler en tøff tid fremover.

Tallene fra de svenske folkehelsemyndighetene viser at hovedstadsområdet er verst rammet av koronaviruset. Og viser et helt annet bilde enn i Norge.

Her er situasjonen i verden nå, og noen forklaringer på hvorfor tallene er så forskjellige fra land til land:

Sverige

Landet er kjent for å ha mindre inngripende tiltak sammenlignet med Norge. I forrige uke stengte de alle videregående skoler, universiteter og høyskoler, men barneskoler og barnehager er fortsatt åpne.

Bekreftet smittede: 2510 (per 25. mars.)

Døde: 42 (per 25. mars)

Testet: 24.500 (0,2 prosent, Sverige rapporterer tester ukevis, så taller kan være høyere).

– Det er usikre tall i begge land, men i Norge har vi testet fire-fem ganger så mange som i Sverige. Det betyr at smittetallene i Sverige kan være betydelig høyere enn det som framkommer av statistikken, sier fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Stockholms-regionen har 1070 registrerte tilfeller. De har også flest døde. 18 av 37 dødsfall har altså skjedd det siste døgnet. 300 er innlagt på sykehus, av dem er 65 personer alvorlige syke og får intensivbehandling.

Området i og rundt hovedstaden har mellom tre og fire ganger så mange smittede som områdene som følger etter på smittestatistikken: Västra Götaland har registrert 275 smittetilfeller, Skåne 246 og Östergötland 203.

Både antallet bekreftede smittede (+ 111), innleggelser på sykehus (+ 64) og antall døde (+ 18) har økt kraftig i Stockholm det siste døgnet.

Nakstad sier innleggelser og døde gir et bedre bilde av smittesituasjonen. Ser man på disse tallene isolert, viser det at Sverige kan ha hatt mer utbredt smitte enn Norge for en til to uker siden.

– Men det er ikke veldig forskjellig, påpeker Nakstad.

En mulig forklaring på lave dødstall i Norge har vært at det var (spreke) skiturister som først brakte viruset til Norge. Men Nakstad peker på at dette også var tilfellet i Sverige og Danmark.

Tall fra de svenske folkehelsemyndighetene viser at de fleste av bekreftede korona-smittede svensker er smittet i Sverige (1166 personer), deretter Italia (477) og Østerrike (262) før det sprer seg på en rekke land.

De fleste som er smittet «innomlands», er smittet av personer som hadde vært i utlandet.

Se tallene fra Folkhälsomyndigheten

Det kan også være forskjeller i startfasen som får stor innvirkning på tallene.

– Man har i Sverige hatt flere alvorlige sykdomstilfeller i eldre grupper og på sykehjem enn det vi har hatt i Norge så langt. Dert kan være en forklaring nå, men det kan også være at Sverige har kommet litt lenger i en epidemiutvikling enn det vi har i Norge, sier Nakstad.

Det siste tallene fra Stockholm og Sverige viser en sterk økning i antallet smittede over 70 år. Men igjen er det viktig å huske at tallene er svært usikre. Nakstad tror de reelle forskjellene ikke er så store mellom Norge, Sverige og Danmark.

Norge

Bekreftet smittede: 2916

Døde: 14

Testet: 73.089 (1,4 prosent av befolkningen)

Dermed er 0,5 prosent av de testede og bekreftede smittet, døde. Siden det kan ta flere uker før en smittet person dør, kan dette tallet på dødelighet være for lavt.

Siden ikke alle testes, har ingen den fulle oversikten over antall smittede. I denne saken må NRK derfor forholde seg til bekreftet smittede. Når vi beregner dødelighet ut fra dette tallet (case fatility rate), blir tallet mye høyere enn om vi hadde visst hvor mange som er smittet totalt, og beregnet dødelighet ut fra det (infection fatality rate). Dette er et viktig premiss for beregningene.

– Det er viktig å huske på at det er mange som ikke testes, og at rapporteringssystemene ikke er like i alle land. I Norge finner vi koronaviruset kun hos en liten andel av dem som testes, under 5 prosent. Det viser at vi tester svært mange. Det er ulik tilgjengelighet og kapasitet for testing i europeiske land. Det gjør at tallene varierer, sier overlege Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet anslår at mellom 7120 og 23.140 nordmenn er smittet av koronaviruset.

Tallene er med andre ord veldig usikre.

FHI regner med at letaliteten (et annet ord for dødelighet) blir godt under 1 prosent av de smittede.

De påpeker at letaliteten er sterkt aldersavhengig. «Den øker bratt fra rundt 70-årsalderen. Vi må regne med at rundt 90 % av dødsfallene kommer i gruppa over 70 år,» skriver FHI i den siste risikoanalysen.

– Når det gjelder dødelighet, er det viktig å huske at mange dør hvert år uansett. Det gjelder 40.000 i Norge, og over 600.000 i Italia. Vi vet ennå ikke hvor mange flere som dør som følge av koronaviruset, sier fagdirektør Frode Forland på Folkehelseinstituttet (FHI).

– Dødeligheten vil også variere av hvor godt helsevesenet er, bemerker Forland.

Ansatte på intensivavdelingen for covid-19-pasienter på Casalpalocco-klinikken utenfor Roma.

INTENSIVBEHANDLING: Ansatte på intensivavdelingen for covid-19-pasienter på Casalpalocco-klinikken utenfor Roma.

Foto: Domenico Stinellis / AP

Italia

Bekreftet smittede: 69.176 (per 24. mars)

Døde: 6820 (per 24. mars)

Testet: 206.886 (0,3 prosent, oppdatert 20. mars)

Dette gir en dødelighet på 9,9 prosent av de bekreftet smittede, mot 0,5 prosent i Norge.

Mye er skrevet om den kritiske situasjonen i Italia. Her er de viktigste faktorene:

Italia oppdaget smitten på et sent tidspunkt, etter at viruset hadde spredd seg i befolkningen. Det skjedde ved en tilfeldighet da flere alvorlige tilfeller dukket opp på sykehus samtidig.

Italia har en aldrende befolkningen, men det har også Tyskland, så det kan ikke være hele forklaringen.

Italia har en kultur der flere generasjoner ofte lever sammen, dette øker sårbarheten for den aldrende befolkningen.

I tillegg til at epidemien kom overraskende på myndighetene, har Italias underliggende antibiotikakrise sannsynligvis forverret situasjonen dramatisk, skriver journalist og forfatter av boken Krigen mot bakteriene i en kronikk i Aftenposten.

Han skriver at mange som nå smittes av korona (SARS-CoV-2) i Italia, antagelig ikke dør av selve viruset, men heller av sekundære bakterielle infeksjoner forårsaket av resistente mikrober.

Sammenligner man antall døde med antall bekreftet smittede for en uke siden, er dødeligheten på 19,3 prosent.

Tyskland

Bekreftet smittede: 34.009 (per 24. mars)

Døde: 172 (per 24. mars)

Testet: 167.000 (0,2 prosent, oppdatert 15. mars)

Dette gir en dødelighet på 0,5 prosent, altså den samme som i Norge.

At Tyskland har en lav dødelighet, har vært interessant, fordi landet i likhet med Italia har en aldrende befolkning.

Men i likhet med Norge var mange som ble testet i starten unge, friske personer som kom tilbake fra skiferie i Italia og Østerrike.

Ifølge Guardian testet Tyskland mange personer med milde symptomer i startfasen.

Selv om Tysklands tall har vært lovende i starten av epidemien, er myndighetene forsiktige.

Lothar Wieler, leder av Robert Koch-instituttet (RKI), som er en del av de tyske helsemyndighetene, sier ifølge The Guardian at han ikke forventer noen vesentlig forskjell i dødelighet mellom Italia og Tyskland i det lange løp.

– Det er for tidlig å si om Tyskland er bedre forberedt medisinsk enn andre land for covid-19-pandemien, sier Marylyn Addo, leder for infeksjonsavdelingen på universitetssykehuset i Hamburg.

En forklaring på forskjellen mellom Tyskland og Italia, er at det tyske helsevesenet fikk bedre tid til å forberede seg. De fikk startet smittesporing, mens smitten i Italia trolig hadde spredd seg bredt da det første tilfellet ble oppdaget ved en tilfeldighet.

Sør-Korea

Bekreftet smittede: 9137

Døde: 126

Testet: 316.664 (0,6 prosent, oppdatert 20. mars)

Smittetallene i Sør-Korea har falt siden toppen 3. mars. Den dagen registrerte landet 851 nye smittetilfeller, mens tallet i går var 76. Det er altså ikke sånn at viruset er borte, men nye smittetilfeller har ligget på +/- 100 den siste uken.

Sør-Korea er ett av landene som har testet flest innbyggere. Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer sterkt alle land til å teste alle mistenkte tilfeller av covid-19.

Selv om Sør-Korea trekkes fram som et foregangsland, har Norge nå passert Sør-Korea i antall tester sammenlignet med antall innbyggere.

En offensiv testing av personer med symptomer og oppfordring til befolkningen om å holde seg inne, og unna offentlige tilstelninger, har gitt svært gode resultater. Tiltakene har ikke vært så inngripende som i Kina.

Kina

Bekreftet smittede: 81.218 (per 24. mars)

Døde: 3281

Episenteret Wuhan ble stengt for inn- og utreise 23. januar, og flere byer i Hubei-provinsen ble like etter også stengt. Andre små og store byer fulgte etter hvert etter.

19. mars meldte kinesiske myndigheter at ingen smittetilfeller var registrert i Wuhan og resten av Hubei-provinsen de siste 24 timene. Men Kina hadde fortsatt smittetilfeller som kom fra utlandet.

I Kina har det vært et krav at alle som oppholder seg i det offentlige rom har på seg ansiktsmasker.

Nå lettes restriksjonene gradvis.

Wuhan er fortsatt en stengt by, men enkelte veier inn til byen er åpne. For resten av provinsen er restriksjonene opphevet.

Storbritannia

Bekreftet smittede: 8077 (per 24. mars)

Døde: 422

Testet: 0,13 prosent av befolkningen.

Helsemyndighetene i landet opplyste tirsdag at de har testet over 90.000 mennesker, mens Norge til sammenligning har testet over 70.000.

Planen er å først øke testingen til 10.000 daglig, for senere å øke den til 25.000. Per i dag er det stort sett bare folk på sykehus som testes. Smittetallene anses nemlig for å være langt høyere enn det som er registrert. Regjeringens nasjonale helserådsgiver Sir Patrick Vallance estimerte for en uke siden at det var 55.000 smittetilfeller på et tidspunkt hvor det bare var registrert 2.000.

Mer enn en tredel av dødsfallene har skjedd i London, hvor økningen har skjedd raskt med en dobling av dødstall annenhver dag.

Det første bekreftede tilfellet av koronavirus i Storbritannia skjedde for to måneder siden. Så sent som 13. mars samlet 150.000 briter seg for å se hesteveddeløp på Cheltenham – noe som ble sterkt kritisert. Men etter nøling fra myndighetene ble det innført strenge tiltak også i Storbritannia først mandag denne uken.

Britiske myndigheter har blitt advart av Imperial College London om at opp mot 250.000 mennesker kan dø dersom kapasiteten for intensivtilbud ved sykehusene sprenges. Målet nå er å stoppe spredningen fullstendig og komme unna med «bare» 20.000 dødsfall, ifølge BBC.

Folk som frykter de har koronaviruset står i kø for å bli testet utenfor Brooklyn Hospital Center

NEW YORK: Folk som frykter de har koronaviruset venter i kø for å bli testet utenfor Brooklyn Hospital Center.

Foto: Angela Weiss / AFP

USA

Bekreftede smittede: 54.698 (per 24.mars)

Døde: 784 (per 24. mars)

Testet: 0,09 prosent

Staten New York, hvor USAs største by ligger, kan være i ferd med å bli det nye episenteret for koronasmitte, frykter Verdens helseorganisasjon. Staten har mer enn 26.000 bekreftede smittetilfeller og antallet stiger raskt.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo beskriver økningen i antall smittede som «dramatisk», og anslår at toppen kan nås raskere enn ventet – om to-tre uker. Han sier at tallene er høyere i hans stat enn andre steder i USA fordi virusspredningen startet der. Cuomo uttaler at flere hundre tusen innbyggere i USA antakelig har hatt viruset uten å vite det.

– De burde testes for antistoffer sånn at de raskt kan komme seg tilbake på jobb og få i gang økonomien igjen, sier han.

USA har fått opp farten på testingen sin, og har nå testet over 300.000 innbyggere for Covid-19. Samtidig utgjør dette bare én av 1000 innbyggere, mens et land som Sør-Korea har testet én av 170 innbyggere.

Iran

Bekreftet smittede: 27.017 (per 25. mars)

Døde: 2077 (per 25. mars)

Testet: 80.000 (0,09 prosent)

Iran er av landene som er hardest rammet. President Rouhani har bestemt at kjøpesentre og basarer i landet skal være stengt. Det samme gjelder flere religiøse steder. Myndighetene fikk kritikk for å ikke gjøre dette tidligere.

USA har tilbudt hjelp, men Iran har avslått dette. Irans myndigheter mener sanksjonene mot landet er skyld i problemene i helsevesenet.

– Amerikanerne er beskyldt for å ha produsert viruset. jeg vet ikke hvor sant dette er, men hvilken tilregnelig person kan stole på dem, sa landets religiøse leder Ayatollah Khamenei ved inngangen til den persiske nyttårsfeiringen Nowruz.

Høytiden kan føre til en katastrofal spredning av viruset dersom mange samles. Myndighetene har fått kritikk for ikke å gjøre nok for å hindre dette.

Spania

Bekreftet smittede: 47.610 (per 25. mars)

Døde: 3434 (per 25. mars)

Testet: 30.000 (0,06 prosent, oppdatert 18. mars)

I Spania er kapasiteten på flere sykehus i ferd med å bli sprengt. Onsdag ble 738 personer bekreftet døde i løpet av det siste døgnet. Bare Italia har flere dødsfall.

Rundt ti prosent av dem som er bekreftet smittet, jobber i helsevesenet, ifølge landets helsemyndigheter.

– Det verste ligger dessverre foran oss. Det vil bli tøffe dager. Vi har ennå ikke fått merke konsekvensene av den sterkeste og mest skadelige bølgen. Den vil teste grensa for hva vi kan klare materielt og moralsk – og vår styrke som samfunn, sa statsminister Pedro Sánchez i en TV-sendt tale til nasjonen lørdag kveld.

Nesten halvparten av dødsfallene er i hovedstaden Madrid.

Folk får bare lov til å forlate hjemmene sine for helt nødvendige gjøremål som å handle mat, medisiner og å lufte hunden.

Verden

Bekreftet smittede: 436.377

Døde: 19.638

Dødelighet på 4,5 prosent av de bekreftede smittede.

SISTE NYTT

Siste nytt