Hopp til innhold

SMK gir innsyn i e-poster om Finnes – Stortinget vil vite mer

Statsministerens kontor legger i dag fram deler av den tidligere dialogen mellom SMK og Sindre Finnes. Men Stortinget ber om flere opplysninger.

Erna Solberg-saken

INNSYN: Statsministerens kontor har gitt en ny redegjørelse om vurderinger som ble gjort mens Erna Solberg var statsminister.

Foto: Javad Parsa / NTB

Aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes var tema på Stortinget i dag da det var møte i komiteen som har som jobb å passe på regjeringen.

Konklusjonen ble at Stortinget ikke har god nok oversikt ennå. Derfor kom et uvanlig vedtak.

Kontroll- og konstitusjonskomité vedtok nemlig å be om flere opplysninger om habilitetssakene fra både nåværende regjering og fra tidligere statsminister Erna Solberg (H).

Grunde Almeland

VITE MER: Venstres Grunde Almeland.

Foto: William Jobling / NRK

Da komiteen møtte pressen klokka 15 etter dagens møte, forklarte saksordfører Grunde Almeland (V) at de vil ha en skriftlig redegjørelse fra Solberg om habilitetsbruddene i forbindelse med at ektemannen Sindre Finnes handlet aksjer.

Komiteen ber også Statsministerens kontor gjøre rede for hvilke rutiner som eksisterte på den tiden da Solberg var statsminister. De ber SMK redegjøre for hvilke tiltak som ble iverksatt og om all korrespondanse mellom SMK og Sindre Finnes om det som er relevant for aksjesaken.

La fram e-poster

Tidligere i dag kom det nettopp en redegjørelse fra Statsministerens kontor der norske medier ble gitt innsyn i ti e-postutvekslinger om habilitetsutfordringer knyttet til statsminister Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes.

Men SMK argumenterer der for at alt ikke kan legges fram.

Det ble ikke gitt innsyn i interne dokumenter som er knyttet til habilitetsvurderinger i Solbergs regjeringsperiode.

Argumentet er at det skal være mulig å diskutere habilitet fritt - også i fremtiden.

«Merinnsyn er vurdert, men hensynet til en sfære for frie råd og innspill internt – både på lang og kort sikt – anses å veie tyngre enn hensynet til offentlighet. Det er helt avgjørende å legge til rette for en åpen og fri dialog internt om tema som kan være relevant for den enkeltes habilitet», heter det i redegjørelsen som ble sendt til mediene.

Sindre Finnes' aksjekjøp

Tidslinjen går bakover i tid.

Internt

Statsministerens kontor viser til at dokumenter om habilitet har vært unntatt fordi de har vært såkalt organinterne. Det er offentlighetslovens paragraf 14 som er brukt som begrunnelse.

«Det kan blant annet være personlige eller andre taushetsbelagte forhold som påvirker en persons habilitet i en sak og som ikke skal deles med offentligheten», står det.

En fullstendig gjennomgang av habilitetsvurderinger i Erna Solbergs regjeringsperiode blir altså ikke gjort fra SMK.

«Det er ikke mulig å ha en fullstendig oversikt over alle forhold som til enhver tid kan påvirke en persons habilitet i saker vedkommende kan komme i befatning med i tjenesten», skriver SMK.

Også i utenriksdepartementet blir det en begrenset gjennomgang av habilitetssakene.

Utenriksminister Anniken huitfeldt

UMULIG OPPGAVE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil ikke gå gjennom enkeltsaker.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skriver i brev til Stortinget i dag at hun ikke kommer til å gå gjennom enkeltbeslutninger med tanke på sin egen habilitet.

Hun mener det er slått fast av Lovavdelingen i Justisdepartementet at hennes eventuelle inhabilitet på grunn av ektemannens aksjehandel ikke har påvirket hennes vurderinger siden hun ikke kjente til investeringene.

Altså er beslutninger hun har gjort gyldige, mener hun. Kapasiteten er et annet argument.

«Det vil være en nærmest umulig oppgave å identifisere alle relevante beslutninger og deres eventuelle koblinger til min manns enkelttransaksjoner i aksjer», skriver Huitfeldt.

Vurdere mer åpenhet

Blant dokumentene som SMK offentliggjør om Sindre Finnes, er det noen dokumenter som tidligere er gjort offentlig, mens andre først har blitt identifisert etter en grundigere manuell gjennomgang i systemene, skriver SMK.

I går sa tidligere statsminister Erna Solberg (H) at hun ville at SMK skulle vurdere å gi mer informasjon omkring habilitetsvurderinger som ble gjort mens hun var statsminister. Men hun understreket at hun ikke kan bestemme dette nå.

Vi sitter ikke lenger på Statsministerens kontor, og har ikke myndighet til å instruere embetsverket, men jeg er positiv til at Statsministerens kontor ser på hvordan de kan gi mer informasjon om min habilitet i ulike sammenhenger, skrev Solberg.

Åtte selskaper

Ifølge dokumenter som SMK har hentet fram fra 2013, var det åtte selskaper Sindre Finnes eide aksjer i før Solberg tiltrådte i 2013 som man burde være særlig oppmerksomme på.

Det gjaldt selskapene Qfree, Kongsberg Automotive Holding, Marine Harvest, Wilh. Wilhelmsen ASA, TTS Group, Gjensidige forsikring ASA, Seadrill Nordic Mining og Norsk Hydro, framkommer det av den ti år gamle korrespondansen.

Erna Solberg har argumentert med at det var kjent at ektemannen eide aksjer, for eksempel i Hydro, og at hun derfor var bevisst habilitetsutfordringene knyttet til dette.

Men hun har forklart at hun ikke ante noe om de over 3600 aksjehandlene ektemannen gjorde senere.

Undersøkelser i saken pågår nå langs flere spor.

Økokrim ser på om saken skal etterforskes. Samtidig har Fremskrittspartiet bedt om at Riksrevisjonen må kobles inn for å se på habilitetssakene.

I tillegg undersøker altså Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité alle habilitetsskandalene som har rullet i sommer.

Ubesvarte spørsmål

Allerede før møtet i dag har flere politikere argumentert for at de må få vite mer om hvordan det ble tenkt i Erna Solbergs tid på Statsministerens kontor.

– Det er viktig at vi også får tilgang til de interne vurderingene som ble gjort på SMK og at vi også får tilgang til korrespondansen mellom Finnes og SMK, sa Arbeiderpartiets Frode Jacobsen til NRK tidligere i dag.

– Vi trenger en oppdatert liste knyttet til aksjekjøpene. Vi trenger full åpenhet, og da er ikke redigerte lister veien å gå, sa han.

Seher Aydar

VIS KORTENE: Rødts Seher Aydar mener det nå er opp til Høyre å vise åpenhet.

Foto: Ihne Pedersen

Etter at SMK la fram flere dokumenter i ettermiddag, sier Seher Aydar, Rødts medlem i kontrollkomiteen, at det nå er opp til Høyre å vise kortene:

Solberg selv vet hvilke saker hun var involvert i, og hun har nå oversikt over sin ektefelles aksjehandel. Høyre bør snarest offentliggjøre en liste over saker hvor de vet at deres statsminister var inhabil. Denne lista bør de også overlevere til kontrollkomiteen.

Vil vite mer

Også Venstre-politiker Grunde Almeland som leder arbeidet med habilitetssakene i kontrollkomiteen har sagt at Solberg bør kunne gi mer informasjon.

– Jeg og Venstre har hele tiden oppfordret til mest mulig åpenhet. Jeg mener vi trenger en skriftlig redegjørelse fra Erna Solberg og mer informasjon fra Statsministerens kontor, sa han før møtet i kontrollkomiteen i dag.

Da møtet var ferdig og komiteen hadde samlet seg om å be om nettopp dette, understreket han at det også er av interesse å finne ut mer om det har vært gjort ugyldige vedtak i regjering.

– Det er selvsagt en del av hele bildet å se på hvilke konsekvenser habilitetsbrudd har hatt. Men det første vi må gjøre nå, er å finne ut om det har vært habilitetsbrudd. Så kan en følge av det bli å finne ut om det har vært gjort ugyldige vedtak.

– Vi må komme til bunns i om Solberg var inhabil i en eller flere saker. Det er kjernen, og det er det et voldsomt alvor i, sier kontrollkomitémedlem Audun Lysbakken (SV).

Erna Solberg har fått en uke på seg til å svare komiteen.

AKTUELT NÅ