Hopp til innhold

Endrer retningslinjene etter Huitfeldt-innrømmelse

Anniken Huitfeldt innrømmer habilitetsbrudd. Nå har Statsministerens kontor oppdatert sine egne retningslinjer.

Hennes ektemann har handlet aksjer på Oslo Børs – blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen – mens hun har vært utenriksminister.

Hennes ektemann har handlet aksjer på Oslo Børs – blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen – mens hun har vært utenriksminister.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd:

Gjennom sitt eget investeringsselskap har ektemannen Ola Flem handlet aksjer på Oslo Børs – blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen – mens hun har vært utenriksminister.

– Anniken Huitfeldt har gjort feil knyttet til habilitet. Ektemannens kjøp og salg av aksjer har gjort at hun har vært inhabil i saker i regjeringen og departementer. Hun burde skaffet seg oversikt over aksjehandlene, slik at hun kunne vurdert sin habilitet, sa statsminister Jonas Gahr Støre på et pressetreff i ettermiddag.

– Dette er en alvorlig sak fordi habilitet handler om tillit.

Støre gjentar, som han uttalte tidligere i dag, at han tror på Huitfeldts forklaring, og at han fremdeles har tillit til utenriksministeren. Han begrunner det med at Huitfeldt ville ha meldt seg inhabil, dersom hun hadde visst.

Anniken Huitfeldt (Ap) og mannen Ola Flem

Anniken Huitfeldt og ektemannen Ola Flem.

Foto: Naina Helen Jåma / NTB

En oversikt fra Utenriksdepartementet viser at det er snakk om over 100 transaksjoner i Huitfeldt-saken.

– Basert på en vurdering fra lovavdeling er det grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere saker, sier Huitfeldt på en pressekonferanse i ettermiddag.

Gjør endringer

Støre opplyser onsdag ettermiddag at Statsministerens kontor oppdaterer Håndbok for politisk ledelse og skjerper retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet.

Totalt er det lagt til 13 nye sider i regjeringens lovbok.

Hvis politikerne har aksjer når de tiltrer, kan de velge mellom å selge dem, «fryse» eierskapet eller få noen andre til å forvalte aksjene. I håndboka blir det også tydeligere hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer.

Støre redegjør for at endringene er gjort i lys av sommerens flere saker om habilitet. I tillegg har Lovavdelingen gjort en grundig vurdering, som også er lagt til grunn for de nye retningslinjene.

– Habilitet ser ikke ut til å være denne regjeringens sterkeste side. Hvorfor det?, spør NRK.

– Det er fordi vi har satt fullt søkelys på habilitet. Det er et ansvar jeg tar på meg, svarer Støre.

Støre sa tidligere i dag at Huitfeldt selv tok initiativ til å kartlegge og rydde opp tidlig i august.

Lynkommentar byline med bilde Lars Nehru Sand

Uvitende inhabil

Anniken Huitfeldt har brutt regjeringens habilitetsregler.

Selv om hennes manns aksjekjøp har vært ukjent for henne, har hun selv ikke etterlevd ansvaret for å skaffe seg all kunnskap som kan påvirke hennes habilitet.

Det er hun selv som, rett nok for sent, har bragt frem denne informasjonen og gitt den til embetsverket, statsministeren og pressen.

Både hun selv og statsministeren mener hun kan fortsette i jobben som utenriksminister.

Det er krevende å forstå hvordan Huitfeldt ikke selv fra første dag avkrevde sin mann en liste over enkeltaksjene.

Det virker som om ektemannen har ønsket å ha vanntette skott mellom utenriksministeren og egne investeringer for å unngå habilitetsproblemer. Det er en feil oppfatning av regelverket. Utenriksministeren vite, for å kunne handle i tråd med regelverket. Å nekte henne kunnskap er å gjøre situasjonen verre, ikke bedre, selv om det gjøres i god tro.

Siden dette langt fra er den første habilitetssaken for regjeringen Støre, blir saken mer alvorlig enn seg selv.

Den underbygger inntrykket av et kulturproblem og for liten bevissthet rundt regelverket. Derfor er dette en ripe i lakken for flere enn Huitfeldt. Også statsministeren, partiet og regjeringen som helhet rammes.

Derfor er det usedvanlig viktig at denne saken blir en del av kontrollkomiteens gjennomgang av hvordan denne og tidligere regjeringer arbeider med habilitet.

Huitfeldt har ikke selv kunnet berike seg på kunnskapen hun ikke har hatt.

Det skiller saken fra Ola Borten Moe som potensielt kunne utnytte kunnskap til egen vinning. Hun har ikke kunnet vite om sine bindinger, det skiller saken fra sakene til Brenna og Trettebergstuen som visste om sine direkte og indirekte bindinger.

At alle habilitetssakene er ulike, styrker inntrykket av at den totale bevisstheten rundt habilitetssaker er for dårlig. Det kan også være tilfellet i tidligere regjeringer. Det er riktig at Kontrollkomiteen også ser på dette.

At Arbeiderpartiet får nok en habilitetssak i den viktige valgkampinnspurten er ekstra ødeleggende.

Potensielt ødelegger det for mulighetene til helt uskyldige lokalpolitikere som mister posisjoner og makt i sin lokale hverdag langt unna regjeringens innerste sirkler.

Vil rydde opp

– Jeg tror ingen ble klokere av å lytte til Statsministerens pressekonferanse. Støre freder Huitfeldt med å si at regelverket ikke var detaljert nok til at hun kunne forstå det. Det holder ikke vann. Regelverkets forpliktelser har vært der svart på hvitt, og man må kunne forvente at landets øverste ledere klarer å forstå regelverkets formål, skriver Venstres Grunde Almeland i en e-post etter pressekonferansen.

Han føyer til:

– Anniken Huitfeldt visste at hennes manns aksjeeierskap kunne påvirke hennes habilitet, da burde hun også skjønt at det var viktig å spørre om hvilke aksjer mannen eide.

Huitfeldt hevder hun ikke har kjent til mannens aksjekjøp, og mener derfor hennes egen inhabilitet ikke har påvirket saker i regjeringen. Likevel innrømmer hun at hun har hatt kjennskap til at mannen har hatt noen enkeltaksjer, uten å vite hvilke.

– Jeg er lei meg for at jeg har satt meg selv i denne situasjonen, og ønsker å rydde opp, sier Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt

Ryddigst å rydde opp, ikke å trekke seg, mener Huitfeldt.

Foto: Annika Byrde / NTB

Utenriksministeren opplyser at hun informerte ektemannen om Politisk håndbok for politisk ledelse – regjeringens håndbok for habilitetsregler, da hun tiltrådte i regjeringen. Videre forteller hun at hun rådet ham spesifikt om å unngå våpenaksjer.

På spørsmål om dette fra NRK, svarer Huitfeldt følgende:

– Det var gal beslutning fra han, sier Huitfeldt, men understreker at hun tar fullstendig ansvar for feilen som har blitt gjort.

Huitfeldt tar også til orde for at det er riktig å fortsette i sin posisjon som utenriksminister. På direkte spørsmål om det ikke ville vært ryddig å trekke seg, svarer hun:

– Jeg synes ikke det. Jeg synes det er riktig å rydde opp.

– Jeg registrerer at statsministeren har tillit til meg og det forholder jeg meg til, legger hun til.

På spørsmål om hvor pengene har blitt gjort av, svarer hun at det vet hun ikke, men at hun tror det er plassert i aksjefond. Videre viser hun til listene Utenriksdepartementet har.

Det var VG som omtalte saken først.

– Ønsker at Huitfeldt møter på høring

Også leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich, ble tidlig onsdag informert om habilitetsbruddene. Han beskriver samtalen med Huitfeldt som ryddig.

Peter Christian Frølich i vandrehallen i Stortinget.

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Disse nye habilitetsbruddene er alvorlige, og kommer i rekken av tidligere alvorlige habilitetsbrudd. Kontrollkomiteen har allerede mye på bordet med sakene knyttet til Borten Moe, Brenna og Trettebergstuen. Fra Høyres side er det likevel helt klart at Stortingets kontrollsak nå må utvides, sier han.

Videre forteller han at denne avsløringen har kommet fordi kontrollkomiteen startet en full gjennomgang av regjeringens håndtering av habilitetsreglene.

– Det viser at det var en nødvendig og riktig beslutning.

I tillegg opplyser Frølich at Høyre vil ta initiativ til at Huitfeldt møter på den kommende høringen i kontrollkomiteen.

Fra før har Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) måttet gå av på grunn av habilitetssaker. Tonje Brenna (Ap) har også innrømmet feil, men sitter fortsatt som kunnskapsminister.

Støre forklarer at forskjellene på de ulike sakene, er hvorvidt de har visst at de har vært inhabile eller ikke.

Les også Flertall for kontrollsak mot regjeringen

2 Statsminister Jonas Gahr Støre 22. juli 2023

Gjør saken spesiell

Professor i forvaltningsrett i UiO, Karl Harald Søvig, trekker frem at det som er spesielt med denne saken, er at ministeren ikke kjente til ektemannens aksjeposisjoner.

– Det gjør saken spesiell, og reiser det store spørsmålet: Hvor mye skal et statsrådsvirke stå i veien for en ektefelles mulighet til å handle aksjer som alle andre.

Han understreker at han ikke har lest lovavdelingens vurderinger, men forstår det slik at lovavdelingen har vurdert at hun er inhabil, men at vedtakene likevel er gyldige.

– I kjølvannet av denne saken må man selvsagt diskutere i hvor stor grad skal både ektefeller og andre nærstående til statsråder kunne handle enkeltaksjer, avslutter Søvig.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger