Hopp til innhold

Slo alarm om faren (79): – Vi fant ham liggende i sin egen avføring

På ni måneder har demente Laszlo Lørincz (79) blitt flyttet mellom fire ulike institusjoner. Familien føler at de ikke har blitt hørt, og har klaget inn kommunen for omsorgssvikt.

Gabriele Lørincz

FORTVILET: Gabriele Lørincz er fortvilet over det hun kaller uverdig behandling av sin demente far. Hun mener Holmestrand kommune har ignorert de pårørendes ønsker om farens behandlingstype og institusjon.

Foto: Oda Ording / NRK

– De snakker om at pårørende og bruker skal bli hørt, men vi føler oss veldig overkjørt, sier Gabriele Lørincz.

De ni siste månedene har hun og søstrene kjempet en hard kamp for å gi deres far, Laszlo Lørincz, den omsorgen de mener han trenger.

Han lider av diabetes, nedsatt allmenntilstand og frontallappsdemens, en type demens som fører til endringer i personlighet, atferd og kommunikasjon.

Laszlo Lørincz

LASZLO: Laszlo Lørincz har det siste året blitt flyttet mellom fire ulike institusjoner. Familien mener kommunen har tatt flere beslutninger uten å høre på deres synspunkter på hvilken type behandling faren har behov for.

Foto: Privat

Ble brått flyttet

Lørincz og familien opplever at faren det siste året har blitt en kasteball i systemet, og kritiserer kommunen for ikke å ha gitt ham den omsorgen de mener han har krav på.

Les kommunens tilsvar fra ordføreren lenger nede i saken.

Da sykdomsbildet til Laszlo forverret seg i desember i fjor, besluttet kommunen å flytte ham fra Rove omsorgsboliger der han hadde bodd i over et år.

Kommunen sier at begrunnelsen for flyttingen til en skjermet avdeling på Holmestrand bo- og behandlingssenter var medisinfaglig. Familien oppfattet begrunnelsen som at det ikke var tilstrekkelig bemanning, og reagerte på at han skulle flyttes fra et sted han trivdes godt.

– Vi mener at de kunne ha satt inn et forsterket team på omsorgsboligene. Vi følte oss tvunget til å skrive under på at han skulle flytte, sier Gabriele Lørincz.

Lørincz opplevde også at flyttingen skjedde for brått, noe de mener har bidratt til å forverre farens sykdomsbilde.

– Kommunen lovet oss en ny faglig utredning og vurdering, men det skjedde aldri. Vi ble også lovet en myk overgang, men like før jul fikk vi beskjeden: Han skal flyttes innen kort tid.

Holmestrand bo- og behandlingssenter

RINGTE PLUTSELIG: – Plutselig ringte faren min og sa: Jeg sitter på en stol på sykehjemmet med en bærepose i hånda, sier Gabriele Lørincz, som er fortvilet over kommunens behandling av faren.

Foto: Oda Ording / NRK

– Mangelfull kompetanse

Laszlo flyttet inn på Holmestrand bo- og behandlingssenter i desember 2017. Heller ikke her følte søstrene at de ble hørt av ledelsen om hans omsorgsbehov.

– Vi hadde flere møter med dem, men det var ikke vilje blant en del av personalet til å hanskes med ham. De ville rett og slett ikke ha ham.

Kan du forstå at din far, på grunn av sykdommen, kan være utagerende og vanskelig å ha med å gjøre?

– Ja, hvis han blir trigget, kan han bli sint. Men dette er en skjermet avdeling som burde ha nødvendig kunnskap og kompetanse til å håndtere mennesker med demens. Det kan ikke være slik at pasienten må tilpasse seg personalet.

I juni ble Laszlo lagt inn på Tønsberg sykehus.

Søstrene sier de fikk beskjed om at de ansatte ved Holmestrand bo- og behandlingssenter ikke klarte å håndtere faren og hans sykdomsbilde.

På dette tidspunktet hadde kommunen allerede besluttet å kjøpe en plass til ham hos den private helseleverandøren Omsorgspartner Vestfold, på Vivestad i Re kommune - til tross for at Laszlo hadde et langtidsvedtak hos Holmestrand bo- og behandlingssenter.

Vivestad, Omsorgspartner Vestfold

VIVESTAD: Det var på Vivestad i Re kommune at Laszlo Lørincz ble flyttet i juli. Familien hevder det skjedde mot deres vilje.

Foto: Oda Ording / NRK

Søstrene Lørincz hevder at også denne flyttingen skjedde mot deres vilje.

De sier de reagerte på at faren ble flyttet til et sted de mener har lavere omsorgsnivå enn Holmestrand bo- og behandlingssenter.

– Vi hadde inntrykk av at Vivestad ikke hadde mye kompetanse med somatiske lidelser og demente. Det var overhodet ikke tilrettelagt noe for ham, noe Holmestrand kommune visste om før flytting, sier Lørincz.

Pårørende mener dette også kommer frem i farens journal fra behandlingen på Vivestad.

– Hvis kommunen har en pasient som ikke kan bo eller oppholde seg på et sted som kommunen selv driver, må kommunen kjøpe plass. Dette kan både være hos private aktører og også hos andre kommuner, forklarer ordfører i Holmestrand kommune, Alf Johan Svele (H), om flyttingen.

– Tidligere erfaringer med Omsorgspartner var gode, og det omsorgstilbudet som var der ble vurdert som godt på tidspunktet avtalen ble gjort.

Daglig leder i Omsorgspartner Vestfold, Eli Gåsemyr, sier at de ikke kjenner seg igjen i påstandene om mangelfull kompetanse og tilrettelegging.

– De fysiske forholdene (rom og inventar) på anlegget er tilrettelagt for pasienter med slike behov. Fagdekningen hos denne spesifikke tjenestemottakeren har her vært rett i underkant av 90 prosent, og Omsorgspartner Vestfold har ansatte som har videreutdanning innen eldreomsorg, sier hun.

Les også: Meiner pårørande må ta større ansvar for eldreomsorg

Fant faren liggende i sin egen avføring

Inntrykket familien hadde av at Omsorgspartner Vestfold ikke hadde riktig kompetanse, ble ytterligere forsterket gjennom sommeren, da de ved flere anledninger fant faren liggende på gulvet.

Lørincz er tydelig opprørt når hun forteller om hva som skjedde:

– Da jeg kom hit på besøk sammen med datteren min, lå han på terrassegulvet midt i solsteika. Han var veldig sløv. Det var utrolig trist.

Hun forklarer videre at både hun og søsteren har funnet faren liggende i sin egen avføring og urin. Lørincz beskriver det som «skrekkelig uverdig».

– Én gang da søsteren min kom på besøk, hadde han ligget på gulvet i timevis, i sin egen avføring.

NRK har fått tilgang til journalen, som dokumenterer at Laszlo Lørincz lå på gulvet fra klokken åtte om morgenen, til klokken 20.15 samme dag.

Laszlo Lørincz etter 12 timer på gulvet

PÅ GULVET: Dette var synet familien til Laszlo Lørincz ble møtt med på Vivestad, en dag i sommer. De har journaler som dokumenterer at han skal ha ligget på gulvet i tolv timer.

Foto: Privat

Det er helt forferdelig. Og hadde hun ikke kommet, ville han nok ha ligget der enda lenger. For pleierne mente det var godt nok at han hadde sagt nei til å reise seg opp.

I journalen beskriver personalet at han «ikke var samarbeidsvillig» og «nektet å stå opp fra gulvet».

Omsorgspartner Vestfold sier at de på grunn av taushetsplikten ikke har mulighet til å kommentere de konkrete påståtte tilfellene.

Samtidig understreker daglig leder Eli Gåsemyr at hun har full forståelse for de pårørendes reaksjoner.

– Det er forferdelig trist, men det å både skulle forholde oss til etikk og lovverket, gir oss en del utfordringer.

Omsorgspartner

UTFORDRINGER: Daglig leder i Omsorgspartner Vestfold, Eli Gåsemyr, sier at det å skulle forholde seg både til pårørendes ønsker og til lovverket, skaper utfordringer.

Foto: Oda Ording / NRK

– Bare store ord

Flere av hendelsene som fant sted gjennom sommeren, førte til at Laszlo hadde behov for medisinsk behandling. Han ble derfor flyttet frem og tilbake mellom Vivestad og innleggelser på sykehuset.

Kommunen hadde i samme periode flere møter med pårørende, mottok bekymringsmelding fra pasientens tannlege, i tillegg til rettighetsklage fra pasient, og pasient- og brukerombudet i Vestfold.

Etter to måneder besluttet Holmestrand kommune å si opp avtalen med Omsorgspartner Vestfold.

Tidligere denne uken kom Laszlo til Indre Havn sykehjem i Horten kommune. Der er han i sin fjerde heldøgns omsorgstjeneste på under et år.

Laslo og Gabriella

SYKERE: Gabriele Lørincz besøker sin demente far, Laszlo, på hans nye rom på Indre Havn sykehjem i Horten. Hun mener han har blitt sykere som en følge av de mange flyttingene og det hun beskriver som uverdig omsorg det siste året.

Foto: Oda Ording / NRK

NRK besøker ham sammen med to av døtrene tirsdag 9. oktober. De er optimistiske fordi han nå har kommet til et sted der de er overbevist om at personalet har riktig kompetanse til å håndtere farens sykdom.

Likevel er de fortvilet over at Holmestrand kommune fortsatt ikke har flyttet tingene hans til den nye institusjonen, slik de mener de ble lovet.

Sykdommen gjør at personlige eiendeler, klær og nødvendige hjelpemidler er svært viktige for å skape en følelse av trygghet og gjenkjennelighet for faren, forklarer Lørincz.

– Det er et par ting som er ekstra viktige for ham, som album med bilder av familie og venner. Han har også hatt med seg en sofa, en bokhylle og en kommode hele veien i sitt liv, som gjør at han kjenner «her bor jeg».

Rommet til Laslo på sykehjemmet

TOMT: Slik så rommet til Laszlo Lørincz ut da han ble flyttet til Indre Havn sykehjem i Horten kommune. Holmestrand kommune hadde ifølge familien lovet at alle tingene hans skulle være på plass til han kom.

Foto: Oda Ording / NRK

Kommunen opplyser at alle tingene hans ble fraktet til Indre Havn sykehjem torsdag 11. oktober.

– Hvis dette kom senere enn ønsket på grunn av en misforståelse, så er det beklagelig, sier ordfører i Holmestrand kommune, Alf Johan Svele (H).

– Vi er veldig skuffet over Holmestrand kommune, som bare kommer med store ord, men ingen handling, sier Lørincz.

Hun og søstrene mener at farens sykdomsbilde har blitt verre som følge av de mange flyttingene, og påkjenningene disse har vært for ham.

De viser til at fastlegen løfter frem flyttingen som en mulig årsak til forverret sykdomsbilde i sine journaler.

Fylkesmannen avdekket lovbrudd

Søstrene er fortvilet over den lange prosessen med å finne et passende sted til faren. I februar besluttet familien å klage inn kommunen til Fylkesmannen.

Det har resultert i to tilsyn, ett mot Holmestrand kommune og ett mot den private leverandøren Omsorgspartner Vestfold. De endelige rapportene vil først være klare mot slutten av oktober.

NRK har fått innsyn i utkastet til rapporten fra tilsynet med helse- og omsorgstjenestene til Omsorgspartner Vestfold.

Dette tilsynet ble gjort på eget initiativ av Fylkesmannen i september. Tilsynet omfatter ikke pasienten Laszlo Lørincz.

I den foreløpige rapporten konkluderer Fylkesmannen med flere lovbrudd:

  • Omsorgspartner Vestfold sikrer ikke gjennom systematisk styring at brukerne får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
  • Omsorgspartner Vestfold har ikke tilstrekkelig bevissthet rundt grensene for selvbestemmelse og tvang.
  • Omsorgspartner Vestfold har ikke sørget for at pasientjournalsystemet i tilstrekkelig grad fungerer som et godt verktøy for oppfølging av brukerne.

Fagsjef Linda Endrestad hos Fylkesmannen i Vestfold sier at det kan bli gjort enkelte endringer i rapporten, men at de avdekkede lovbruddene ved omsorgstjenesten kommunen har kjøpt, vil bli stående.

Hun beskriver saken som alvorlig.

Linda Endrestad, Fylkesmannen i Vestfold

IKKE SANKSJONSMULIGHETER: Linda Endrestad, fagsjef hos Fylkesmannen i Vestfold, sier at de ikke har sanksjonsmuligheter, men at virksomhetene som regel innretter seg når de påviser pliktbrudd.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

– Den foreløpige konklusjonen er at tjenesten ikke er forsvarlig opp mot de pasientene vi så på. Det gjaldt flere forhold, blant annet bemanning og kompetanse.

Daglig leder i Omsorgspartner Vestfold, Eli Gåsemyr, sier at hun ser på tilsyn og revidering av Fylkesmannen som utelukkende positivt.

– Det er med på å gjøre oss bedre. Når den endelige rapporten foreligger, må vi rette de avvikene vi har. Det er en plikt vi har.

Ordføreren beklager

Ordfører i Holmestrand kommune, Alf Johan Svele (H), er ikke enig i påstanden om at familien Lørincz ikke har blitt hørt i prosessen.

– Men så lenge de pårørende ikke føler det, så har vi ikke gjort det i tilstrekkelig grad og det må vi ta til etterretning.

Til familiens påstand om at farens helsetilstand har forverret seg som en følge av prosessen, sier Svele at det foreligger faglig uenighet. Han peker på at sykdomsbildet også utvikles uavhengig av plassering.

Alf Johan Svele, ordfører Holmestrand kommune

OPTIMISTISK: Ordfører i Holmestrand kommune, Alf Johan Svele (H), tror kommunesammenslåingen med Hof og Sande kommune i 2020 vil skape et mer robust fagmiljø som vil kunne sikre et tilfredsstillende tilbud for pasienter med demens.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

– De pårørende sier de fant faren etter at han skal ha ligget tolv timer i sin egen avføring, før han kom på sykehuset. Hva synes du om det?

– Det er klart at vi tar dette på alvor. Det er kommunen som har ansvaret og innkjøpskompetansen, og vi har fulgt opp stedet veldig godt siden pasienten ble flyttet dit. Etter to måneder sa vi opp avtalen fordi vi så at de ikke leverte det produktet vi betalte for.

Han sier likevel det er beklagelig hvis det stemmer at Laszlo ikke hadde et tilstrekkelig tilbud gjennom to måneder på Vivestad.

– Da må jeg bare beklage at han har vært utsatt for det, for det skulle selvfølgelig ikke skje.

Søstrene Lørincz håper at klagen til Fylkesmannen vil få konsekvenser for kommunen, og at det vil føre til endringer i behandlingen av eldre pasienter.

– Slik at pappa kan få et verdig liv, den tiden han har igjen.

AKTUELT NÅ