Hopp til innhold

Slår alarm etter at beboer ble funnet i blodpøl

En beboer døde etter fall på natten, en annen beboer ble funnet i en blodpøl. Nå varsler de ansatte om at liv og helse er i fare.

2 sykepleiere - verneombud går i korridor

Lene Eikevoll Olsen og Maria Fernandez Torp mener liv og helse er i fare ved omsorgssenteret.

Foto: Jon Gelius / NRK

På et høydedrag like utenfor Arendal sentrum ligger kommunale Margarete Stiftelsen bo- og omsorgssenter med 48 leiligheter.

Bak fasaden råder det ifølge de ansatte nærmest en unntakstilstand med omsorgssvikt, mangelfull oppfølging av avvik og sterkt fokus på å holde budsjettet. Nå har sju av de ansatte fått nok. I et anonymt varslerbrev til Arendal kommune og fylkesmannen i Agder tar de et oppgjør med en kultur de hevder setter budsjettdisiplin foran omsorg av eldre.

Varslerne får støtte av verneombudene ved institusjonen. De mener liv og helse er i fare ved senteret.

– De ansatte strekker ikke til. Vi føler vi blir revet i fillebiter rett og slett. Vi går hjem med vondt i magen hver dag, og har det egentlig veldig tøft i jobbsammenheng, forteller verneombudene Lene Eikevoll Olsen og Maria Fernandez Torp til NRK.

Verneombudene forstår at kollegene deres har varslet anonymt. Varslerne sier de ikke tør å stå åpent frem på grunn av frykt for represalier. NRK har møtt noen av de anonyme varslerne og fått innsyn i en arbeidshverdag som beskrives som å gå på akkord med å sikre beboerne en trygg alderdom og en verdig avslutning på livet.

Verneombud3- fra siden ikke som portrett

Verneombudene forteller om ansatte som går hjem fra jobb med vondt i magen hver dag på grunn av forholdene ved omsorgssenteret.

Foto: Leif Dalen / NRK

Beboer døde etter fall

Den alvorligste anklagen de reiser handler om en beboer som døde i vår som følge av et fall om natten etter at ledelsen skal ha overprøvd faglige vurderinger.

Beboerens helsetilstand skal ha vært av en slik art at både sykepleiere og fagarbeidere rådet ledelsen til å sikre beboeren med egen fastvakt om natten. Ledelsen sa nei og mente at den ambulerende nattpatruljen burde holde som tilsyn.

På grunn av andre oppdrag den natten ble beboeren i perioder overlatt helt til seg selv. Mens beboeren var alene, faller vedkommende. Varslerne hevder at dette fallet var den direkte foranledningen til beboerens død.

I det anonyme anklageskriftet reiser de spørsmål ved hvordan dette dødsfallet ble rapportert og fulgt opp som avvik. De skriver;

«Om det ble skrevet avvik er det uklart om dette fikk en forsvarlig behandling da leder naturligvis ikke kan behandle avvik der hans egne beslutninger er direkte medvirkende til hendelsen»

NRK har kontaktet både lederen for institusjonen og den kommunale enhetslederen for omsorg, men ingen av dem vil la seg intervjue. Begge henviser til rådmannen.

Nå gransker kommunen den alvorlige anklagen, men sier de så langt ikke har avdekket noe kritikkverdig.

– Jeg har ikke funnet noen dokumentasjon for at det er helt korrekt slik det er fremstilt i varslerbrevet, sier rådmann i Arendal kommune, Harald Danielsen, til NRK.

Margarete Stiftelsen bo- og omsorgssenter

Arendal kommune gransker nå anklagene fra varslerne.

Foto: Jon Gelius / NRK

Funnet i blodpøl

En annen beboer, som beskrives som svært hjelpetrengende, ble funnet i en blodpøl på sitt eget rom etter et fall om natten. Det er uvisst hvor lenge beboeren hadde ligget før vedkommende ble funnet, men varslerne frykter det gikk flere timer.

Beboeren klarte ikke selv å utløse alarmen etter fallet. Varslerne mener at beboeren utsettes for svikt i tjenestetilbudet.

Margarete Stiftelsen drives som et bo- og omsorgssenter der den enkelte beboer har ulikt hjelpetilbud for å klare seg selv. I varslerbrevet hevder de ansatte at «en stor del av beboerne er hjelpetrengende i så stor grad at de må kunne defineres som sykehjemspasienter. Svært mange er demente med særskilte omsorgsbehov»."

De ansatte har i lengre tid følt seg maktesløse. De ser at tiden ikke strekker til, at det er for få hender til løse omsorgsoppgavene. At omsorgsbehovet til beboerne ikke gjenspeiles i bemanningen.

Verneombudene ved institusjonen sier til NRK at dette er en beskrivelse de fullt ut støtter og har tatt opp med ledelsen flere ganger. Begge sitter i institusjonens HMS-utvalg (helse, miljø og sikkerhet). NRK kan avsløre at det ikke er skrevet et eneste referat fra møter i det lokale HMS-utvalget der kritikkverdige forhold er blitt tatt opp. Overfor NRK innrømmer kommunen at dette er et regelbrudd.

– Det er en svikt, sier rådmannen.

– Er dette gjort for å dekke over kritikkverdige forhold?

– Det har jeg ingen grunn til å tro.

– Men du skjønner hvorfor spørsmålet reises?

– Ja, svarer rådmann Harald Danielsen.

Krevende sommer

Under hetebølgen i sommer hevder varslerne at det var «flere som måtte være uten dusj på grunn av manglende ressurser. Det ble også gitt beskjed til personalet at om nødvendig måtte morgenstell prioriteres bort».

Det omtales også at enkelte beboere opplevde å ikke komme på do slik de ønsket, men måtte gjøre sitt fornødne i bleie. «Det er uverdig», skriver varslerne.

– De ansatte går hele tiden og kjenner på pulsen og klokken. Du vet du egentlig burde ha vært et annet sted når du er hos en beboer. Tidspresset ligger der, så du går konstant med hjertet i halsen fordi du har så lyst å gi omsorg til de eldre, forteller verneombudene Lene Eikevoll Olsen og Maria Fernandez Torp til NRK.

Dokument - nær1
Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Hevder det skjer avvik på avvik

I varslerbrevet beskriver de ansatte en arbeidshverdag med avvik på avvik. At beboerne ikke får den hjelpen de har krav på og bør ha. Varslerne er usikre på om og hvordan de mange avvikene blir rapportert.

Verneombudene bekrefter at de ikke har fått noen oversikt over hvordan avvikene er fulgt opp.

– Vi mener hele systemet i Arendal kommune har sviktet de eldre. Ledelsen og politikerne må tenke nytt. Det systemet de har innført fungerer ikke. Og det vet de, sier verneombudene Lene Eikevoll Olsen og Maria Fernandez Torp til NRK.

I varslerbrevet skriver de ansatte at «i dagens situasjon skjer det ofte at det kun er én sykepleier på vakt der man minimum bør være to».

De sju varslerne mener situasjonene særlig er sårbar for de beboerne som ikke selv har nære pårørende. De konkluderer i sitt brev at «For noen av disse har grensene til forsvarlighet blitt overtrådt. Liv og helse har blitt satt på spill».

– Vi tar varslerbrevet på dypeste alvor, og vi må komme til bunns i påstandene. Men så langt mener jeg det ikke er grunnlag for å hevde at liv og helse er i fare ved dette omsorgssenteret, sier rådmann Harald Danielsen i Arendal kommune.

Harald Danielsen

Arendalsrådmann Harald Danielsen mener det ikke er fare for liv og helse ved omsorgssenteret i Arendal.

Foto: Leif Dalen / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,6 kr
Dyrest kl. 08 0,68 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %