Hopp til innhold

Slik vil nordmenn forhindre seksuelle overgrep

Sju av ti mener personer som er dømt for overgrep mot barn bør registreres i et offentlig register. – Pedofile overgripere er monstre og vi utelukker ingen tiltak, sier justisminister Per-Willy Amundsen.

Nordmenn på nett og på gata er ikke nådige når de diskuterer hvordan man skal håndtere pedofile overgripere i samfunnet. 
Dokumentarserien NRK Innafor har denne høsten forsøkt å finne ut hvordan det er å være pedofil i Norge.

Dokumentarserien NRK Innafor har denne høsten forsøkt å finne ut hvordan det er å være pedofil i Norge. Nordmenn på gaten er ikke nådige når de diskuterer pedofili.

«Han skulle blitt tatt med ut i skogen og blitt flådd»
«Kastrering er altfor humant, bruk sløv kniv, uten bedøvelse»
«Innfør dødsstraff med grov tortur»

Nordmenn på sosiale medier er ikke nådige når de diskuterer hvordan man skal håndtere pedofile overgripere i samfunnet.

Dokumentarserien NRK Innafor har denne høsten forsøkt å finne ut hvordan det er å være pedofil i Norge.

Delte meninger

NRK har kartlagt nordmenns holdninger til denne forhatte gruppen.

500 menn og 500 kvinner over hele landet ble spurt om å ta stilling til diverse tiltak som kan forhindre at dømte overgripere forgriper seg på ny etter soning.

Undersøkelsen som Norstat har gjort, på oppdrag av NRK, viser følgende:

  • En av tre personer støtter kjemisk kastrering.
  • 67 prosent mener at myndighetene bør offentliggjøre informasjon om dømte overgripere etter at de har sonet ferdig dommen.
  • 4 av 10 mener beboerne bør varsles av politiet dersom en person som er dømt for overgrep flytter inn i deres nabolag.
  • 58 prosent mener politiet bør ta passet til personer som er dømt for overgrep mot barn for å forhindre nye overgrep i utlandet.
  • 8 av 10 mener folk som er dømt for overgrep mot barn bør ha meldeplikt til politiet.

Les: – Finnes for få hjelpetilbud for å stanse overgrep

Utelukker ingen tiltak

Justisministeren er ikke overrasket over resultatene av NRKs undersøkelse.

– Barna våre er det kjæreste vi har. Det er naturlig at vi er villig til å gå langt for å utstyre samfunnet med effektive tiltak mot overgrep, sier Per-Willy Amundsen.

Selv fikk han kraftig kritikk da han under valgkampen i sommer, foreslo kjemisk kastrering som et mulig kontrolltiltak.

– Står du ved det du sa om kjemisk kastrering i sommer?

– Jeg er villig til å snu alle steiner for å finne effektive tiltak for å bekjempe overgrep mot barn. Kjemisk kastrering er et av mange tiltak som vi må vurdere, sier Amundsen.

Vil frata foreldreretten

Justisdepartementet samarbeider med barne- og likestillingsdepartementet for å utrede et forslag om å frata samværsrett og foreldreansvar fra personer som blir dømt for overgrep mot barn.

– Begår man overgrep mot barn, så er man heller ikke skikket til å ha omsorgsrett for egne barn. En del av oss vil oppfatte dette som en selvfølgelighet. Men sånn er det ikke i dag. Vi vil at det skal bli lettere å kreve det under en straffesak, sier Amundsen.

Justisdepartementet jobber også med en utredning som skal vurdere om overgrepsdømte kan bli fratatt passet, dersom det er fare for at de begår nye overgrep i utlandet.

Per-Willy Amundsen Arendalsuka

Per-Willy Amundsen vil frata samværsrett og foreldreansvar fra personer som blir dømt for overgrep mot barn.

Foto: Torstein Bøe / NPK

Kontroversielle kontrolltiltak

Justisministeren er likevel i tvil om flere av tiltakene som nevnes i undersøkelsen er realistiske å få innført i Norge.

– Det er ikke et politisk klima for å gjennomføre en del av tiltakene som er i spørreundersøkelsen, sier Amundsen.

Tiltak som kjemisk kastrering og offentlig register kan vise seg å være for kontroversielle det norske samfunnet.

– Jeg skjønner at folk ønsker å verne sine barn mot disse monstrene. Men vi må forholde oss til det som står i grunnloven og rettsstatens prinsipper, sier Amundsen.

Et av rettsstatens viktigste prinsipper er at en person som har sonet sin dom har gjort opp for sine forbrytelser.

– Når man har sonet ferdig, så har man sonet ferdig. Men vi bruker allerede forebyggende tiltak for å forhindre at ny kriminalitet finner sted, sier Amundsen.

Han peker på inndragelse av førerkort for å bekjempe folk som er farlig i trafikken og utreiseforbud for dem som kan tenkes å begå terrorhandlinger i utlandet.

– Vi bør kunne bruke tilsvarende tiltak for å stanse personer fra å begå nye seksuelle overgrep. Selv om de har sonet ferdig, sier Amundsen.

AKTUELT NÅ