Hopp til innhold

Joakim (31) er «lønnstaper»: – Føler seg lite verdsatt

Industrien har dratt fra lærerne to år på rad. Lærer Joakim Bang vil ha mer fra fellespotten i år. Det blir industriarbeider Morten Hårnes gjerne med på.

Joakim Berg, lærer ved Østersund ungdomsskole i Lillestrøm.

Joakim Bang mener lønnsstatistikken viser at lærere som ham er lite verdsatt av arbeidsgiver. Her foran tavla i klasserommet på Østersund ungdomsskole i Lillestrøm.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Man føler seg lite verdsatt av arbeidsgiver når man hører store ord om hvor viktige og flotte vi er av politikere blan annet, men så viser tallene at det er ikke slik, sier Joakim Bang.

Samtidig som han underviste klasse 9C ved Østersund ungdomsskole i Lillestrøm siste fredag før vinterferien, kom startskuddet for årets lønnsoppgjør.

En talltung rapport fra TBU viser hvordan lønnsveksten ble fordelt i fjor. I likhet med i 2020, har lærerne også hengt etter industrien i fjor.

Steffen Handal

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er klar til å kjempe for at lærerne får mer i lønnsvekst enn andre under årets oppgjør.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, er tydelig på at lærerne er lønnstapere.

– Vi må ta igjen noe av det tapte. Etterslepet er det vi ikke har fått de to forrige årene, og det må til, hvis ikke vil lærerkrisen fortsette, sier han til NRK.

NRK forklarer

Dette må du vite om årets lønnsoppgjør

Dette må du vite om årets lønnsoppgjør

Hovedoppgjør

Lønnsoppgjøret i 2022 er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og arbeidsbetingelser forhandles
 

I år var det høy temperatur før forhandlingene startet Unio, som organiserer mange av de ansatte i sykepleien og lærere, har krevd større lønnsvekst enn industrien.

Dette må du vite om årets lønnsoppgjør

TBU-tallene

Det vi kaller Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger hvert år fram en oversikt over hvordan lønnen har utviklet seg for ulike yrkesgrupper.

Dette brukes som et utgangspunkt når det skal forhandles om lønn.

Dette må du vite om årets lønnsoppgjør

Frontfagsmodellen

I oppgjørene forhandler partene i konkurranseutsatt industri først som såkalte frontfag.

Frontfagsmodellen skal blant annet sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes.

Resultatet for den konkurranseutsatte industrien skal så sette rammene for resten av lønnsoppgjøret.

Dette må du vite om årets lønnsoppgjør

Unngikk streik i industrien

Etter nesten et døgn på overtid i tvungen mekling, fikk Fellesforbundet i starten av april gjennomslag for kravet om at industriansatte skal få mer å rutte med.

Frontfagsoppgjøret har i utgangspunktet en ramme på 3,7 prosent.

Med en forventet prisvekst på 3,3 prosent gir det en bedring i kjøpekraften på 0,4 prosentpoeng.

Dette må du vite om årets lønnsoppgjør

Sentrale datoer

9. mars: Forhandlingsstart for industrien/frontfaget

30. mars: Forhandlingsfrist for industrien/frontfaget

20.–23. april: Forhandlinger stat

30. april: Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune (midnatt)

Vil ha et «ordentlig lønnsløft»

For skoler over hele landet sliter med å rekruttere utdannede lærere. Også Bang advarer om at lærere vil slutte om ikke lønnen løftes på linje med andre yrker i samfunnet.

– Nå må lærere få et ordentlig lønnsløft rett og slett for å sikre at vi har nok lærere til å utdanne framtidens Norge, sier Bang.

Hvorfor fortjener dere mer i lønningsposen enn industriarbeidere?

– Det er et grep som må tas for å sikre samfunnet vårt for framtiden. Om vi skal nå målet om å være et kunnskapssamfunn, trenger vi lærere for å undervise elevene, sier Bang.

Joakim Berg, lærer ved Østersund ungdomsskole

Engelsk sto på timeplanen siste time før vinterferien. Lærer Joakim Berg ved Østersund ungdomsskole i Fetsund trives i jobben, men frykter for rekrutteringen til yrket.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Får tommel opp fra Aker Verdal

Og resonnementet får støtte i Trøndelag av varmebehandlingstekniker Morten Hårnes i Aker Soloutions Verdal. Han er åpen for å spleise med den nasjonale fellespotten for å løfte lærere.

– Ja, hvorfor ikke? sier han til NRK.

Varmebehandlingstekniker Morten Hårnes og klubbleder Ståle Johansen i Akers Solutions Verdal.

Varmebehandlingstekniker Morten Hårnes og klubbleder Ståle Johansen i Akers Solutions Verdal. Hårnes mener det sentrale oppgjøret må gi mer til lavtlønnede.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Hårnes har troen på at lokale forhandlinger uansett vil gjøre at kollegaene hans kommer godt ut av årets oppgjør.

– På Verdal har vi mulighet til å hente inn litt der. Det sentrale må gjelde for lavtlønnede og dem som kanskje ikke får så mye som vi har muligheten til å få, sier han.

Varmebehandlingstekniker Morten Hårnes.

Varmebehandlingstekniker Morten Hårnes.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Butikkansatte er «vinner»

Det store bildet er at årslønnen gikk opp 3,4 prosent i fjor. Men industrien fikk litt mer enn offentlige ansatte som lærere.Slik slo lønnsveksten ut i ulike yrkesgrupper i fjor:

  • 4,75 prosent for ansatte i varehandelen, viser tallene for bedrifter organisert i Virke. Men deler av den sterke veksten kommer fra bonuser til ansatte i koronaåret.
  • Ansatte i NHO-bedrifter i industrien fikk 3 prosent vekst. Men
  • Ansatte i helseforetakene, som Helse Sør-Øst, fikk 3,5 prosent. Deler av veksten skyldes spesielle pandemieffekter.
  • Kommuneansatte og statsansatte fikk en lønnsvekst på henholdsvis 2,7 og 2,8 prosent. Ansatte som underviser fikk en økning på 2,3 prosent.
  • Innen finans var veksten 4 prosent.
Ny SSB-direktør

Utvalgsleder Geir Axelsen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Utvalgets leder, Geir Axelsen i SSB, forteller at industriarbeidere egentlig ikke fikk så mye høyere lønn enn rammen som ble bestemt i fjor.

– Det er industrifunksjonærer som har hatt en lønnsvekst på 3,33 prosent, mens industriarbeiderne har hatt en lønnsvekst som ligger tett på rammen, sier han til NRK.

Industrien er et stort fagområde i lønnsforhandlingene, og hadde en årslønnsvekst på 3 prosent i fjor.

Industrien er et stort fagområde i lønnsforhandlingene, og hadde en årslønnsvekst på 3 prosent i fjor.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Vil kjempe for offentlige ansatte

Det er ikke bare lærere som har falt bakpå. Tallene viser at offentlige ansatte generelt har tapt i forhold til private ansatte, ifølge Fagforbundet.

– Denne urettferdige utviklingen må rettes opp i årets oppgjør, sier leder Mette Nord.

Unio-leder Ragnhild Lied

Unio-leder Ragnhild Lied.

Foto: Helene Moe Slinning / Unio

Synet deles av Akademikerne, og Unio-leder Ragnhild Lied:

– Dette understreker behovet for at offentlig sektor må ha en høyere ramme i år for å ta igjen det vi har tapt i pandemi-årene, sier hun.

NHO er på arbeidsgivernes side, og sjeføkonom Øystein Dørum mener det kan være forskjeller i enkeltår, men over tid har lønnen økt likt for de fleste.

NHO-ØKONOM: Dørum tror ikke på prisvekst ut av kontroll.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Foto: Moment Studio / Moment Studio

Dette blir prisveksten

Et annet viktig tall når partene skal forhandle om lønn, er hvordan prisene har økt. Målet med lønnsoppgjøret er at dyrere varer ikke skal merkes på lommeboken.

Prisene kan øke med 2,6 prosent i år, tror utvalget.

– Økt kjøpekraft er viktig for folk og et utgangspunkt for lønnsoppgjørene, fastslår sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad.

Industri

Klubbleder Ståle Johansen i Akers Solutions Verdal.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Lønn og priser blir viktig når LO møtes i neste uke for å gå inn for et krav.

Klubbleder Ståle Johansen i Aker Solutions Verdal har klare forventninger.

– Vi forventer at årets oppgjør skal tilfredsstille slik at landets befolkning beholder kjøpekraften som konsumprisindeksen vil representere, sier han til NRK.

Les også: Ypper til lønnskamp: – Nå er det vår tur

Helsesekretær Gro Buttingsrud mener det er på høy tid at offentlig ansatte får mer av kaka når lønnsoppgjøret nå sparkes i gang.

Industrien med ulempe

Både ansatte og bedrifter er opptatt av at norske lønninger ikke må prise seg ut i konkurranse med utlandet.

Lønningene i Norge er høyere enn hos handelspartnerne. Det gir en ulempe for bedriftene, som må bruke mer på lønn enn konkurrenter i utlandet.

Derfor slipper TBU også regnestykker over endringer i lønnen mot utlandet.

Timelønnen i industrien økte med 5,5 prosent, målt mot store handelspartnere i samme valuta. Altså fikk industrien en større ulempe i konkurransen med utenlandske bedrifter.

Les også: Viser frem rentepisken hvis lønnen din blir for høy

Årsaken er litt høyere lønn, men også at den norske kronen ble mer verdt mot store valutaer som dollar og euro i fjor.

Men fra 2013 til 2020 gikk utviklingen motsatt vei. Da ble kronen mindre verdt etter oljeprisen stupte fra 2014.

AKTUELT NÅ