Regjeringen vil kvitte seg med aksjer for 46 milliarder kroner

Næringsminister Monica Mæland (H) vil redusere statens eierandel i Telenor og Kongsberg Gruppen. – Tilstrekkelig for staten å eie 34 prosent, sier Mæland.

Næringsminister Monica Mæland (H)

Næringsminister Monica Mæland (H) mener staten sikrer sine interesser selv om de reduserer eierandelen i Telenor og Kongsberg Gruppen.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Vi er ikke allergiske mot utenlandske eiere, og vi er opptatt av at det skal være attraktivt for utenlandske investorer å investere i Norge

Monica Mæland (H) / Næringsminister

Fredag legger næringsministeren frem den nye eierskapsmeldingen til staten. Samtidig ber hun Stortinget om en fullmakt til å vurdere statens eierandel i Kongsberg Gruppen og Telenor.Det åpner for å kunne redusere statens eierandel fra henholdsvis 50 og 54 prosent til 34 prosent.

Det tilsvarer verdier for 46,6 milliarder dersom man legger dagens sluttkurs på Oslo Børs til grunn.

– Jeg opplever at dette kan gi både Telenor og Kongsberg Gruppen muligheter de ikke har i dag, sier Mæland til NRK.

Skal sikre større handlefrihet

Hun sier årsaken til ønsket om å redusere statens eierandel er to-delt:

  • Å styrke det private og redusere det statlige eierskapet over tid.
  • Å styrke selskapene blant annet gjennom at de får større handlefrihet til å kunne gjøre strategiske valg

– Samtidig mener vi at det er viktig at staten fortsetter som eier i disse selskapene. Dette er store internasjonale selskaper som ligger langt fremme teknologisk, og som har hovedkontor i Norge. Det ønsker vi fortsatt at de skal ha, men da er det tilstrekkelig å eie 34 prosent, sier Mæland.

Det med hovedkontoret er helt sentralt når det gjelder eierskapet i disse to selskapene.

Staten sorterer nemlig selskapene der de har eierandeler inn i fire kategorier som sier noe om hvorfor staten ønsker å eie akkurat disse selskapene. Dette er:

  1. Selskaper med forretningsmessige mål der formålet med eierskapet er bedriftsøkonomisk lønnsomhet, høy verdiskapning og størst mulig avkastning over tid.
  2. Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner der staten både ønsker størst mulig avkastning over tid, men der man samtidig ønsker at selskapet beholder hovedkontor i Norge.
  3. Selskaper med forretningsmessige mål med andre spesifikt definerte mål som for eksempel at eierskapet sikrer produksjon av betydning for nasjonal sikkerhet eller for å ivareta nasjonal suverenitet.
  4. Selskaper med sektorpolitiske mål som for eksempel Avinor, Norsk Tipping, Statskog, Vinmonopolet og Statsnett.

Og både Kongsberggruppen og Telenor tilhører kategori 2.

Målet er maktspredning

Næringsminister Monica Mæland (H)

Monica Mæland (H) er opptatt av maktspredning og å styrke privat norsk eierskap.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Reduksjonen i eierandeler i de to selskapene bør ikke komme som en overraskelse på dem som kjenner Høyre og Frp. Da de to partiene underskrev regjeringsplattformen hadde de et eget kapitel om statlig eierskap.

Der står det svart på hvitt:

«Regjeringen vil (…) redusere statens direkte eierskap i norsk økonomi for å sikre maktspredning og styrke det private eierskapet.»

– Er dette begynnelsen på en privatiseringsbølge der staten har eierandeler?

– Det er slik at staten både er og kommer til å være en stor eier i norsk næringsliv i overskuelig fremtid. Samtidig er vi tydelige på at eierskapet skal begrunnes. Staten skal ikke eie bare for å eie, men vi skal ha et bevisst forhold til det, sier Mæland.

Hun sier staten er en betydelig maktfaktor med mange roller.

– For oss er det viktig å legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap, sier næringsministeren til NRK.

– Nok privat kapital i Norge

Hun avviser påstanden om at det er for lite kapital i Norge til å gå inn i børsgiganter som for eksempel Telenor.

– Det er ikke mangel på kapital i Norge, det har vi mye av. Kulturelt og erfaringsmessig er imidlertid staten en stor eier og privat eierskap er mindre her enn i andre land. Vi skal jobbe for å øke privat eierskap i Norge, sier Mæland.

Og siterer et annet av punktene under kapitelet eierskap i regjeringsplattformen, nemlig punktet om at regjeringen skal jobbe for å styrke privat norsk eierskap.

– Vi er imidlertid ikke allergiske mot utenlandske eiere, og vi er opptatt av at det skal være attraktivt for utenlandske investorer å investere i Norge. Telenor har for eksempel utenlandsk eierskap allerede i dag, sier Mæland.

Hun vil ikke kommentere om hun vurderer reduksjon i eierandelen i andre typer selskaper.

– Vurderer regjeringen å redusere eierandelen i selskaper som driver innen sektorer som for eksempel olje, gass eller vannkraft?

– Jeg kommer ikke til å kommentere andre selskaper. Vi kommer til å gjøre ulike vurderinger i ulike selskaper, og det kommer til å være nevnt i eierskapsmeldingen. Den vurderingen vi har gjort med hensyn til Telenor og Kongsberg Gruppen er at hovedkontorfunksjonen er viktig for oss. Den beholder vi med en eierandel på 34 prosent.

– Ønsker Høyre rent ideologisk å beholde eierandelen i selskaper som disponerer olje, gass og vannkraft?

– Det er slik at man gjør ulike vurderinger knyttet til ulike selskaper. Noen er det gode grunner til at staten skal eie, andre er det ingen grunn til at staten skal eie. I de selskapene staten skal eie gjøres det vurderinger på hovedkontorfunksjoner, på hensynet til våre felles naturressurser, rene politiske formål eller andre hensyn, sier næringsministeren.

Regjeringen vil kvitte seg med aksjer for 46 milliarder kroner. LO reagerer.

VIDEO: LO reagerer på at staten skal eie mindre enn 50 prosent av Telenor og Kongsberg Gruppen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger