Forholdet mellom Kina og Norge normaliseres

Forholdet mellom Kina og Norge normaliseres. Landene gjenopptar forhandlingene om frihandelsavtale.

NORWAY-CHINA-PEACE-NOBEL-LIU XIAOBO

NORMALISERER FORHOLDET TIL KINA: Forbindelsene til Kina har vært kjølige siden dissidenten Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010.

Foto: Odd Andersen / AFP

Norge har ikke hatt politisk kontakt med Kina siden 2010 da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris.

– Situasjonen siden 2010 har vært krevende. Normaliseringen av vårt forhold er et resultat av et langsiktig og møysommelig diplomatisk arbeid på mange nivåer for å gjenopprette tilliten mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende (H) som er i Kina nå på hemmelig besøk. Besøket er så hemmelig at flere norske diplomater på ambassaden ikke har vært kjent med besøket, forteller NRKs korrespondent i Beijing, Peter Svaar.

Les mer: – Støre prøvde å stoppe fredspris

Kjølige forbindelser

Etter fredsprisutdelingen i 2010 til Liu Xiaobo har forholdet mellom de to landene vært kjølig.

30. november 2010 utsatte Kina forhandlingene en handelsavtale med Norge på ubestemt tid. Siden da har Kina nektet enhver politisk kontakt på høyt nivå med Norge.

– Helt siden regjeringen tok over høsten 2013 har en normalisering av vårt forhold til Kina stått sentralt. Vår fellesuttalelse med Kina i dag er en håndfast bekreftelse på at vi fullt ut normaliserer vårt forhold samt at vi er blitt enige om viktige skritt fremover i vårt bilaterale forhold. Vi har gjennom våre samtaler lagt grunnlaget for et bredt samarbeid til beste for begge land, sier utenriksminister Brende.

Børge Brende

NORMALISERER FORHOLDET TIL KINA: Utenriksminister Børge Brende normaliserer forholdet til Kina som har vært kjølig siden dissidenten Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Frihandelsavtale

Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at Norge umiddelbart skal gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale, en full normalisering av norsk eksport til Kina og faglig samarbeid om en rekke spørsmål inkludert klima og Arktis:

– Jeg er glad for at vi i dag i Beijing kan markere en full normalisering av våre politiske og diplomatiske relasjoner med Kina. Dette gir store muligheter for samarbeid, sier Brende.

Brende mener også at et samarbeid med Kina er viktig i multilaterale sammenhenger.

– Kina er en uunnværlig partner når man skal finne felles løsninger på internasjonale utfordringer som klimaendringene og fattigdomsbekjempelse, sier Brende.

Utenriksdepartementet skriver at regjeringa legger opp til ytterligere politiske besøk til Kina allerede våren 2017, inkludert bredt sammensatte næringslivsdelegasjoner.

Norsk næringsliv har hatt problemer i flere år med å skaffe visum til sine ansatte, og en periode etter fredsprisutdelingen var det også problemer med salg av norsk fisk til Kina.

Nyheten om at Norge og Kina normaliserer sine forbindelser sender nå lakseaksjene opp på Oslo Børs.

Kina ønsker normalisering

Årsaken til at normaliseringen skjer nå, er at Kina trolig også ønsker en normalisering av forholdet til Norge, sier korrespondent Peter Svaar:

– Kina har mange andre større og viktigere politiske problemer å hanskes med og man har et ønske om en normalisering med Norge, fordi Norge blant annet er en stormakt i FN og viktige når det kommer til arktiske spørsmål. Så årskaen er nok også at Kina har sett at nok er nok, sier Svaar.

Les mer: – Vanskelig å opprettholde «vennskapelige forbindelser» til Norge

SISTE NYTT

Siste nytt