Slik gikk det med boligprisene i juli

Boligprisene endret seg ikke fra juni til juli, viser nye tall fra Eiendom Norge. Prisene steg med 0,4 prosent justert for sesongvariasjoner.

Boligpris

Eiendom Norge la fredag formiddag frem tall som viste at det ble solgt vesentlig flere boliger i juli måned enn i samme måned i fjor. Prisene var likevel uendret fra juni til juli.

Foto: NRK

De gjennomsnittlige boligprisene i Norge er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden, men det er store regionale forskjeller.

– Nasjonalt var det en moderat boligprisutvikling i juli. Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli. Årsaken til dette er at det legges ut få nye bruktboliger for salg denne måneden utenom mindre leiligheter i de største byene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Juli er normalt den måneden i året med færrest boligsalg. På grunn av fellesferien legges det ut få boliger.

I juli i år ble det likevel solgt nesten ti prosent flere boliger i Norge, enn i fjor.

Sterkeste julivekst i Oslo, svakest i Trondheim

Christian V. Dreyer

Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge sier at boligprisene i juli i gjennomsnitt ikke endret seg fra måneden før, og beskriver markedet som velfungerende.

Oslo hadde sterkest utvikling i prisene i juli måned med en oppgang på 1,9 prosent.

Størst nedgang hadde Trondheim med -1,7 prosent, ifølge Eiendom Norge.

– Det underliggende trenden tyder på at vi får en moderat utvikling fremover, sier Dreyer.

– Vi går inn i andre halvår med mange boliger som skal selges, og dette i kombinasjon med forventning om økt styringsrente, redusert befolkningsvekst og fremdeles god aktivitet i nyboligmarkedet vil bidra til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet, sier Dreyer.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken skriver i en analyse at prisutviklingen er noe svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn i sine estimater.

Samtidig understreker hun at det normalt er store variasjoner i juli-tallene.

Sterkest 12-månedersvekst i Østfold

Fredrikstad/Sarpsborg har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 6,1 prosent.

Det betyr at boligprisen pr. kvadratmeter nå er seks prosent høyere enn for ett år siden.

Til sammenligning har Trondheim og Stavanger m/omegn den svakeste tolvmånedersveksten, med en nedgang på 2,8 prosent.

– Omsetningstallene for juli måned viser god og økende aktivitet i boligmarkedet, selv om det er store regionale forskjeller, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i en e-post til NRK.

Han mener at både Norges Banks utlånsundersøkelse, som ble publisert torsdag, samt en egen undersøkelse NEF har gjennomført blant sine medlemmer tyder på at husholdningenes tro på boligmarkedet er styrket.

SISTE NYTT

Siste meldinger