Hopp til innhold

Skolefraværet er kraftig redusert, men rektorer er bekymret

De frykter for at utsatte elever faller ut av skolen. Det konkluderer forskningsstiftelsen FAFO i den første evalueringen av den nye fraværsgrensen.

Henrik Asheim

FORNØYD: Kunnskapsminister Henrik Asheim er fornøyd med resultatene etter at den nye fraværsgrensen for videregående skoler ble innført.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ett år etter at grensen på udokumentert fravær for å få karakter på videregående ble satt til 10 prosent, har fraværet sunket kraftig.

Endelige fraværstall viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent, og færre får strykkarakter. Tallene viser også at elever på yrkesfag har mindre fravær enn de på studieforberedende.

Samtidig er det bekymringer, skriver FAFO i den første evalueringsrapporten av fraværsgrensen. Enkelte rektorer er engstelig for at flere av de mest utsatte elevene vil falle ut av skolen på grunn av manglende karakter, og over tre av ti rektorer melder om at lærerne praktiserer fraværsgrensen ulikt.

Det er også store forskjeller mellom fylkene. Mens en del fylker opplever en nedgang i elever som ikke får karakter har Aust-Agder, Hedmark, Akershus, Vestfold og Telemark opplevd en økning.

Kunnskapsminister Henrik Asheim sier til NRK at det må sees på.

– Må ha lik praksis

– Regelverket må praktiseres likt over hele landet. Det er viktig for elevenes rettferdighet.

Når det kommer til rektorenes bekymring for at det er de svakeste elevene som faller ut av skolen, mener kunnskapsministeren at de må følges opp bedre, – men at det ikke er noe argument for å fjerne fraværsgrensen.

– Vi vil ikke vurdere å fjerne denne grensen for ubegrunnet fravær, og jeg tror ikke grensen vil økes selv om den kritiseres, sier han.

Det han mener bør sees på er hvordan elever som står i fare for å ikke få karakterer følges opp.

– Så langt ser det ut som skolene gjør det bra, for både andelen av dem som ikke får vurdert og andelen som slutter går ned, sier kunnskapsministeren.

Han påpeker at flere rektorer også har meldt at elever som burde fått oppfølging har fått det i større grad nå, fordi alarmklokkene har gått når fraværet har vært høyt.

– Men dette er en av tre evalueringsrapporter. Vi kommer helt sikkert til å gjøre noen justeringer, men nå må vi får ro og få gjennomført forsøkene og så se hvordan det har fungert, sier han.

Nedgang i samtlige fylker

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en nedgang i fraværet i samtlige fylker. Tabellen viser median fravær i dager fordelt på fylker 2015–16 til 2016-17:

Skolefravær

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en nedgang i samtlige fylker.

Foto: Utdanningsdirektoratet, Statistikkportalen

Kunnskapsdepartementet mener at median er et bedre mål enn vanlig gjennomsnitt fordi det viser det typiske fraværet og er mindre sårbart for ekstremverdier og feilregistreringer. Sluttrapporten skal leveres høsten 2019.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ