Skatteetaten skal redusere klimaavtrykket sitt med 10 prosent

Skatteetaten skal redusere klimaavtrykket sitt med minst 10 prosent neste år. Skattedirektøren legger ikke skjul på at arbeidet vil bli utfordrende.

Skatteetaten og Virke

Bærekraftsansvarlig Camilla Gramstad etterlyser flere ledere som Skatteetaten-sjef Hans Christian Holte, og sier det er store forskjeller blant medlemmene deres med tanke på miljø- og klimatiltak innad i bedriften.

Foto: Julie Vissgren / NRK

Bestemmelsen om å redusere klimaavtrykket skjer ikke fordi Skatteetaten har fått pålegg om det, men fordi de ser på det som et selvstendig ansvar de må ta, ifølge skattedirektør Hans Christian Holte.

– Skatteetaten har en viktig oppgave med å finansiere velferden i Norge, men vi har også et samfunnsansvar. Det er åpenbart at vi må ha et aktiv forhold til hvordan vi kan bidra til å iallfall gjøre noe, sier han til NRK.

– Hva har fått deg til å ta så konkrete grep?

– Det kommer av en personlig erkjennelse om at klimaendringene skjer raskere enn tidligere forventet. Som toppleder har jeg nok større mulighet til å bidra på jobb enn det jeg har som privatperson.

– Vil koste oss litt

Med over 6000 ansatte har selskapet et betydelig klimaavtrykk på jobb. Dette skal nå reduseres.

– Vi flyr ganske mye. Dersom vi fortsetter slik vi har gjort i år, regner vi med at de ansatte kommer til å ha flydd ca. én og en halv million mil i 2019, noe som tilsvarer et utslipp på om lag 3320 tonn Co₂.

Han sier responsen har vært positiv blant de ansatte i bedriften.

– Den har vært mer positivt enn negativ, men jeg merker at det faktisk vil koste oss litt å snu en utvikling og redusere utslippene.

Store sprik

Bærekraftsansvarlig i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Camilla Gramstad, mener det er stort sprik for hvordan de over 21.000 medlemsbedriftene deres implementerer miljø- og klimatiltak.

– Vi ser mange med personlig engasjement, som Skatteetaten, men også mange som ikke forstår hvorfor dette angår dem. Det er strekk i laget, som jeg pleier å si.

– Hvor mye betyr det at topplederne engasjerer seg personlig?

– Det betyr enormt mye. Det er klart det da er mye lettere for miljø- og klimasjefer å få plass i styrerommene og ta beslutninger. Bedriftene må begynne å tenke på hvordan de skal tjene penger, gitt at vi skal nå målene i Paris-avtalen.

– Hva gjør dere for å hjelpe medlemsbedriftene og ledere til å bli mer bærekraftige?

– Virke skal være en pådriver og rådgiver overfor medlemmene våre. Vi har konferanser, bransjenettverk, kurs og rådgivning en-til-en om hvordan bedrifter kan ta mer ansvar og ruste seg for fremtiden. Virker er også medstifter av Miljøfyrtårn, der 6000 virksomheter er sertifisert etter et godkjent miljøledersystem. Så vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bli miljøfyrtårn.

Gramstad er tydelig på at bedriftene selv må finne ut hvilke miljø- og klimatiltak som passer best for dem.

– Det er ikke noen one-size-fits-all-modell. Men alle virksomheter kan gjøre noe. Man må lete etter vinn-vinn tiltak, der økonomi og bærekraft går hånd i hånd.

SISTE NYTT

Siste meldinger