Skal gå nøye gjennom lekkasjene

Forsvaret har satt ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom Wikileaks-dokumentene.

US-WIKILEAKS-OR

Wikileaks.org har publisert 92.000 dokumenter fra krigen i Afghanistan. Mange av dokumentene beskriver hendelser der norske soldater deltar.

Foto: JOE RAEDLE / Afp

Forsvaret hevder feilaktige opplysninger som har kommet frem i rapporter fra krigen i Afghanistan kan være en fare for sikkerheten til de norske soldatene.

De ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått etter at organisasjonen Wikileaks publiserte 92.000 dokumenter og loggoppføringer fra krigen i Afghanistan.

I dokumentene han NRK funnet over 40 hendelser med nordmenn involvert .

ALT OM: Wikileaks

– Sikkerhetsrisiko for norske soldater

– Det er uheldig at den totale mengden av gradert materiale blir offentliggjort på denne måten. Det kan i verste fall være en sikkerhetsrisiko for soldater i Afghanistan. Dersom det bidrar til at feil informasjon bli lagt ut, er det selvfølgelig uheldig, sier major Christian Øverli, som er pressetalsmann for Forsvarssjefen.

I går kom det frem at norske soldater skal ha skutt en person de mente oppførte seg truende, men som egentlig bar en lommelykt.

– Etter de undersøkelsene vi har gjort så lang, er det ingen i det norske forsvaret som kjenner til den episoden, sier Øverli til NRK.

Også oberstløytnant John Espen Lien sier at lommelykt-hendelsen sansynligvis ikke stemmer.

– Posisjonen i loggoppføringen forteller at dette skjedde et sted godt sør for Kabul, i et område der det ikke er noen norske styrker. Så selv om overskriften kan tyde på at norske styrker var involvert i episoden, stemmer det sannsynligvis ikke, sier Lien.

Christian Øverli utelukker ikke at det kan dukke opp flere feilaktige opplysninger i dokumentene fra Wikileaks. Forsvaret har nå opprettet en arbeidsgruppe som nå skal se videre på rapportene.

LES: Tror sentrale kilder står bak

LES: – Ingen god dag for USAs militærmyndigheter

Trapper ikke opp sikkerheten

– Det viktigste vi gjør nå nå er at vi har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på den totale omfanget av det som ligger ute. Deretter vil vi vurdere det avhengig av hvordan det vi har gjort ser ut, sier Øverli.

Majoren mener det ikke er grunn til å trappe opp sikkerheten rundt de norske soldatene nå.

– Det gjøres daglige sikkerhets- og trusselvurderinger før norske styrker drar ut på oppdrag. Jeg ser ikke at vi kan gjøre det på noen annen måte enn det vi gjør i dag. Jeg tror de trusselvurderingene vi gjør i dag er så gode som vi kan få dem. Det skal vi fortsette med uavhengig av hva som blir offentliggjort nå, sier Øverli.

Kristian Berg Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning

Kristian Berg Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Roser Wikileaks

Mens militære myndigheter i land som USA, Storbritannia, Danmark og Norge bekymrer seg over avsløringene, roser PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken på sin side nettstedet Wikileaks for å ha offentliggjort dokumenter fra Afghanistan.

Han mener lekkasjene vil bidra til en rikere og mer realitetsorientert offentlig debatt om krigen.

– Det er egentlig lite nytt i innholdet i de overordnede opplysningene som kommer fram. At Pakistan og Iran, og da først og fremst Pakistan, har en relasjon til Taliban, er jo kjent fra før, sier Harpviken til NTB.

Det mest interessante er ifølge PRIO-lederen at offentligheten får tilgang til slik omfattende intern militær informasjon mens krigshandlingene fortsatt utspiller seg.

– Vanligvis er dette informasjon som kommer fram flere år etter at krigen er slutt, og som historikere fordyper seg i. Nå får vi det midt oppi krigen, slik at opplysningene kan gå rett inn i debatten og opinionsdannelsen, sier han.

Bevisste feil?

Harpviken tror lekkasjene vil kunne avdekke bevisst feilinformasjon fra militært hold, noe han mener er en av de mest alvorlige konsekvensene.

– Nå får vi mulighet til å etterprøve de militære rapportene når det gjelder helt konkrete situasjoner der sivile er blitt drept. Vi kan sammenholde de militæres egne rapporter med det de sa offentlig på samme tidspunkt. Det kan bety helt konkrete bevis for at det er et sprik mellom det som offentliggjøres og det som er det militæres egen virkelighetsoppfatning, sier Harpviken til NTB.

Stor åpenhet

Harpviken tror lekkasjene først og fremst vil påvirke opinionen i land som USA og Storbritannia, ikke minst fordi de kommer på et tidspunkt der debatten allerede er ganske åpen og mottakeligheten i offentligheten er stor. Men han tror også norsk opinion kan bli påvirket.

– Muligens får vi en mer polarisert debatt. Det blir vanskeligere å forsvare mellomstandpunktet som går på at dette er en type fredsoperasjon som gjennomføres med mest mulig fredelige midler, sier han.

Men for afghansk opinion tror han lekkasjene vil få mindre betydning.

– Veldig mange afghanere blir ikke overrasket av dette. Det blir heller en bekreftelse på det mange har visst, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger