Hopp til innhold

Vil gjøre det vanskeligere å sykmelde seg

Sykefraværet er urovekkende høyt her i landet og statsminister Jens Stoltenberg foreslår å gjøre det noe vanskeligere å få sykmelding. Samtidig skal det blir dyrere for arbeidsgiver å ha langtidssykmeldte arbeidstakere.

Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen

Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen under LO Stats kartellkonferanse på Gol.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

I dag talte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til LO Stats kartellkonferanse på Gol og la fram flere forslag for å gjøre noe med sykefraværet alle partene i arbeidslivet mener er altfor høyt.

Han la ikke skjul på at både arbeidsgiver og arbeidstaker må bidra til å få ned sykefraværet og den store økningen utgiftene.

Les også: Varsler endringer i sykelønnsordningen

Stoltenberg foreslår blant annet å innføre:

  • Standardisert sykmelding, der sykmeldingen er på et fast antall dager og knyttet til den bestemte sykdommen
  • For langtidsykmeldte: Mer oppfølging, tilrettelegging, behandling eller tiltak der langtidssykmeldte blant annet kan bli bedt om å møte jevnlig på arbeidsplassen
  • Ved å ikke bare bruke fastleger ved vurdering av utskriving av sykmelding

Han sier det er helt avgjørende å få ned sykefraværet fordi langtidssykmeldte ofte ender på uføretrygd.

– Det er en fare at folk bare blir sykere av å være sykmeldt og faller helt utenfor arbeidslivet, sier han til NRK.

I dag er det 343.000 uføretrygdede her i landet, noe som er en økning på 20 prosent siden IA-avtalen ble inngått i 2001.

Les også: Forlenger Inkluderende Arbeidsliv

Les også: Fire milliarder mer til sykepenger

Arbeidsgiver må bidra mer

Samtidig foreslår Stoltenberg at arbeidsgiverne må betale 10 eller 20 prosent av regningen for de langtidssykmeldte.

I dag betaler arbeidsgiverne for de første 16 dagene, så overtar folketrygden.

Stoltenberg har imidlertid garantert at arbeidsgivernes økonomiske belastning ikke skal økes, og foreslår der for å kompensere på andre områder. Å redusere arbeidsgiveravgiften kan bli aktuelt.

– Da får de et økonomisk insentiv til å holde folk friske. På den måten kan bedriftene faktisk tjene økonomisk på å legge til rette for redusert fravær, sier han til NTB.

Les også: 230.000 frykter for jobben

Les også: Når ikke målene i IA-avtalen

Stoltenberg understreker at tiltakene som skal inn i den nye IA-avtalen skal komme etter et lengre arbeid der han selv, partene i arbeidslivet og en ekspertgruppe bidrar.

– Vi finner nok ikke perfekte tiltak, men vi finner forhåpentligvis bedre forslag enn å ikke gjøre noe, sier Stoltenberg til NRK.

Les også: Titusener kunne vært friskmeldte

AKTUELT NÅ