Hopp til innhold

Fire milliarder mer til sykepenger

Utgiftene til sykefravær øker med fire milliarder kroner til 33 milliarder neste år. Trygdeutgiftene er den budsjettposten som øker mest.

Skjema for sykmelding
Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

- Denne utviklingen skal bremses, sa statsminister Jens Stoltenberg etter et møte med partene i arbeidslivet i dag.

- Sykefraværet per ansatt øker med sju prosent i år. Det er et uttrykk for at noe ikke fungerer, sier Stoltenberg.

LOs nestleder Tor Arne Solbakken er også bekymret.

- Det er omfanget av det som vi sammen ønsker å gjøre noe med, sier han.

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) går ut ved nyttår, og en ny avtale må på plass.

Skal samarbeide

Video nsps_upload_2009_10_14_20_19_5_3952.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Vi har nå. satt i gang et arbeid sammen med partene i arbeidslivet for å diskutere tiltak for å å redusere sykefraværet, og få plass en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, sier Stoltenberg.

Partene vil ikke være konkrete om hva som blir fasiten når de starter arbeidet, men utfordringen er uten tvil stor.

- Vi har gått til valg på at alle skal med, og det er definitivt ikke tilfellet når så mange støtes ut av arbeidsmarkedet varig. Det krever også store økonomiske ressurs som bude ha vært brukt på andre ting, mener statsministeren.

Inkluderende arbeidsliv

Video nsps_upload_2009_10_14_20_19_39_3953.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Norge har langt flere syke og uføre enn gjennomsnittet i OECD-landene. Forskningssjef Erling Holmøy i Statistisk sentralbyrå sier dette er en refleks av at vi har et inkluderende arbeidsliv.

- Det er mange flere eldre som jobber. Det er også mange flere kvinner som jobber. I de siste årene er det blitt flere innvandrere. Alle disse jobber litt mindre enn gjennomsnittet, sier han.

Holmøy sier likevel at dette ikke er hele forklaringen.

Gode ordninger

- I tillegg har vi ordninger som ikke stimulerer folk tilstrekkelig til å arbeide. Det er kanskje litt for bekvemt å ikke arbeide, mener han.

- Vi har forskning som viser at folk reagerer på det vi kaller incentiver, forskjellen i inntekt på å jobbe og ikke jobbe. Det er også udiskutabelt at det er sterke grunner til ikke å jobbe i en god del ordninger, sier forskningssjefen.

Det har vært gjort mange forsøk i mange år på å få ned sykefraværet og å redusere antallet nye uføretrygdede uten særlig hell.

Motsetning

- I mange ordninger er det aktuelt å få uføretrygd, og i andre er det slik at man mister slike ytelser dersom man jobber. Dette gjøres det noe med både når det gjelder å kombinere alderspensjon med arbeid og uføretrygd med arbeid.

Holmøy sier at andre land forsøker å innføre karensdager, at den sykemeldte selv må betale et visst antall fraværsdager før det blir snakk om sykelønn.

- Jeg tror kanskje man må den veien, i alle fall tørre å se om det virker, sier han.