Hopp til innhold

Forlenger Inkluderende Arbeidsliv

Partene i arbeidslivet og regjeringen har bestemt seg for å forlenge IA-avtalen. Men ikke for alltid.

Arbeidsminister Rigmor Aasrud
Foto: Kristian Aanensen / NRK

Partene i arbeidslivet har blitt enige med arbeidsminister Rigmor Aasrud om å forlenge avtalen med to måneder i første omgang.

Dagens IA-avtale, som har vært gjeldende fra 1. januar 2006, skulle opprinnelig utløpe ved årsskiftet, men nå blir den altså forlenget frem til 1. mars neste år.

Det gjøres for at partene kan jobbe med en bedre virkemidler for å få ned sykefraværet.

Sykefraværsmålet er ikke nådd

IA-avtalen kom i stand på grunn av at stadig flere gikk ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger. Den skulle bidra til reduksjon i sykefravær og uføretrygd, hindre utstøting fra arbeidslivet og få flere med redusert arbeidsevne i arbeid.

I Soria Moria-erklæringen gjorde regjeringen det klart at den ønsket å videreutvikle IA-avtalen, men avtalens mål om 20 prosents reduksjon i sykefraværet er ikke nådd.

– Dramatisk

Fra 2008 til i år forventes statens utgifter til sykefravær å øke med hele 4,6 milliarder kroner, og i dag oppjusterte regjeringen statens utgifter til sykelønn for dette året med 3,2 milliarder kroner.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjør det klart at en slik utvikling ikke kan fortsette.

– Utviklingen i sykefraværet er urovekkende og dramatisk når vi må oppjustere de statlige utgiftene til sykelønn med 3,2 milliarder, sier Rigmor Aasrud til NRK.

– All erfaring viser at langvarig fravær bidrar til varig utstøting fra arbeidslivet.

I juni i år ble en evalueringsrapport om avtalen lagt frem.

Den konkluderte med at at de nasjonale målene var innfridd i liten grad. Det eneste man kunne krysse av på mål-listen, var at forventet pensjonsalder har økt med et halvt år.

Lover at arbeidstakerne ikke skal betale

I dag ble partene enige om å forhandle frem nye mål og virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv. De skal bli enige om en ny IA-avtale før 1. mars, slik at den nye avtalen kan gjelde fra da.

Arbeidstakerne slipper fortsatt å betale for egen sykdom, og det lover regjeringen å videreføre. Utgiftene til arbeidsgiverne skal heller ikke bli større enn i dagens avtale.

AKTUELT NÅ