SJ Norge må kjøre buss for tog på oppstartsdagen

SJ Norge ønsker å slippe å kjøre buss for tog den første dagen de skal starte å kjøre tog nordover. I et brev NRK har fått innsyn i ber de om hjelp fra samferdselsministeren.

SJ vant anbudet om å drive togtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen.

SJ vant anbudet om å drive togtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen.

Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

SJ Norge gikk av med seier i konkurransen om å kjøre jernbane nordover i juni i fjor. Søndag 7. juni er den store dagen der overtagelsen fra Vy tog skjer. Da tar de over sju togstrekninger i Norge. Det er bare ett aber. Det ligger an til at SJ Norge må starte med å kjøre buss for tog.

Ønsker å få kjøre tog

I et brev datert 20. desember 2019 gjør SJ Norge statsråden oppmerksom på at Bane Nor har planlagt vedlikeholdsarbeid og buss for tog den helgen SJ starter opp trafikken i juni 2020.

Det er lagt opp til banearbeider med buss for tog på strekningen Oslo – Trondheim i perioden 6.–8. juni. Det påvirker fem av de syv strekningene SJ skal drifte.

Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør SJ Norge

– Vi vil ha en løsning på plass så fort som mulig. I alle fall i forhold til buss for tog krever det en stor planlegging, sier Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge.

Foto: Astri Husø / NRK

Det hadde vært fint å få kjøre tog den dagen vi tar over en strekning vi skal drive i 10,5 år, sier Lena Angela Nesteby kommersiell direktør i SJ Norge.

Hun legger til at selskapet sikkert får flere sjanser til å kjøre buss for tog i løpet av de årene vi skal kjøre tog nordover.

– Men akkurat oppstartsdagen hadde det vært fint å kjøre tog, sier hun.

Svært uheldig med buss for tog

SJ Norge skriver i brevet til samferdselsministeren at de har forståelse for at det vedlikehold og oppgradering av jernbanen må gjøres. Men at de mener det er svært uheldig at dette gjennomføres den helga de overtar driften.

Brev fra SJ Norge

Brevet fra SJ Norge til Samferdselsministeren

«Denne helgen har vi hele Norges øyne rettet mot oss og alle vil vurdere vellykketheten av både jernbanereformen generelt og Jernbanedirektoratet som oppdragsgiver i denne sammenhengen», står det i brevet.

Mye arbeid på toglinjene

Jeg tror ikke det kommer ett tog inn til Trondheim i det hele tatt sier Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge.

Endringene i normaltrafikk er mange og store 6–8 juni.

Bane Nor sa nei i november

Det er Jernbanedirektoratet som har inngått avtalen med SJ, og som har planlagt oppstartsdatoen. SJ har hatt flere møter med direktoratet for å diskutere problemstillingen og be om hjelp til å endre dato for vedlikeholdsarbeidet.

Mars i fjor skrev Jernbanedirektoratet et brev til Bane Nor der de ba om at arbeidet ble flyttet til en annen periode.

«For vinnende togoperatør er omdømmemessig svært uheldig å begynne trafikk med buss for tog. Det kan dessuten være en utfordring for vinnende operatør å overta opplegg med alternativ transport, materiell og personell fra tidligere operatør.», står det i brevet.

Men i november i fjor kom et endelig nei til at arbeidet flyttes fra Bane Nor.

– Bane Nor har valgt å ikke ivareta innspill fra direktoratet og togoperatørene sier Hans

Hans Kristensen, direktør, Persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet

– Vi vil ikke stille oss i veien for en løsning med endret dato for trafikkstart, hvis det viser seg å bli den beste løsningen sier Hans Kristensen i Jernbanedirektoratet.

Foto: Astri Husø / NRK

Kristensen, direktør persontrafikkavtalen i Jernbanedirektoratet.

Vi har oppfordret Bane Nor til å finne en løsning til beste for jernbanen og kundene forteller han.

Men så langt er det ikke noen løsning på problemet.

Vanskelig å endre helg for arbeid

Bane Nor skriver i en e-post til NRK at «arbeidshelga på Dovrebanen har vært planlagt i fire år og har vært kjent for jernbaneaktørene lenge».

De skriver blant annet at det er planlagt mange nødvendige arbeider langs hele banestrekningen og at en endring av arbeidshelga vil få store konsekvenser for mange parter.

«Det er grunnen til at det har vært vanskelig for oss å etterkomme ønsket om at banen ikke skal stenges den helga», skriver de.

Jernbanedirektoratet på sin side avviser at de har vært involvert i den langsiktige planleggingen av å stenge jernbanelinjen. De sier at de informerte Bane Nor i mai 2018 om at dato for å bytte togoperatør var satt til 7. juni 2020. At strekningen må stenges for vedlikehold den helgen ble ifølge Jernbanedirektoratet først kjent for dem i mars i fjor.

Fått frist til å rydde opp

Som følge av brevet fra SJ Norge til samferdselsministeren ble partene innkalt til et møte i samferdselsdepartementet fredag 17. januar i år.

Der fikk Bane Nor, SJ Norge og Vy beskjed om å finne en løsning før januar som kunder og parter ser på som bra. Frist er neste fredag 31. januar.

Bane Nor skriver i e-posten til NRK at de «nå jobber med alternativer som de håper kan være akseptable for alle parter som blir berørt.»

Ønsker fra SJ Norge

– SJ Norge ønsker seg utsatt oppstart av overtagelse av togdrift nordover. Eller at arbeidene på jernbanelinjene blir fremskyndet eller utsatt slik at vi får kjøre tog og ikke buss for tog oppstartsdagen, sier Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i selskapet.

Gina Scholz på Oslo sentralstasjon.

Vi venter avventer endelig dato fra Bane Nor, sier Gina Scholz-

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Kommunikasjonssjef i Vy tog, Gina Scholz, sier de har god dialog med SJ, og at de skal jobbe for at det blir en god overføring av det som er tilknyttet tog og drift av det når endelig dato settes.

– Det har tatt lang tid å komme dit vi er nå, og dette burde vært løst mye tidligere av Bane Nor sier Hans Kristensen, direktør persontrafikkavtalen i Jernbanedirektoratet.

I skrivende stund har Bane Nor ikke kommet med en løsning. De har frist på seg sammen med partene å finne en løsning om 10 dager.

Men foreløpig har ikke SJ Norge hørt fra Bane Nor siden møtet i Samferdselsdepartementet som var før sist helg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger