Hopp til innhold

Siv Jensen om snikislamisering: – Nå synes jeg du tuller

Valgkampen har vært preget av bompengeopprør, full intern krangel i regjeringen og begredelige meningsmålinger for Frp. Mandag ble partileder Siv Jensen grillet i partilederutspørringen.

Leder for Fremskrittspartiet, Siv Jensen, måtte forklare seg om begrepet "snikislamisering" i partilederutspørringen.

Leder for Fremskrittspartiet, Siv Jensen, måtte forklare seg om begrepet "snikislamisering" i partilederutspørringen.

Det har gått fra vondt til verre og verst for Frp i denne valgkampen. Partiet har fått et bompengeopprør i fanget som har sendt Frp ut i et svalestup på meningsmålingene.

På den siste kommunemålingen Norstat gjorde for NRK og Aftenposten, fikk partiet en krisemåling på 6,8 prosent i oppslutning. Det er det laveste siden OL på Lillehammer.

– Vi skal gjøre jobben vår de neste tre ukene før valget, så får vi se hva resultatet blir, sa Siv Jensen i partilederutspørringen på NRK.

Frps skryteliste på samferdsel

Én av grunnene til nedturen, er bompengeopprøret som har gått over landet. På spørsmål om hun har forsøkt å få gjennom Frps landsmøtevedtak om å kutte bompengegjelden med 100 milliarder, svarte Jensen med å legge frem en skryteliste av hva Frp faktisk har gått til i regjering. Den består, ifølge Jensen, blant annet av:

 • sletting av bompengegjeld i 40 prosjekter.
 • nedleggelse av 10 bomstasjoner.
 • en bompengereform som drastisk har redusert antall bomselskaper.
 • etableringen av Nye veier som, ifølge Jensen, har redusert kostnader i samferdselssektoren med 61 milliarder kroner.
 • økning av samferdselsbudsjettet med 75 prosent.

– Og det viktigste av alt var at før vi kom i regjering betalte bilistene 10 milliarder kroner mer til staten i skatter og avgifter enn de fikk tilbake til vei. Det bildet er snudd helt rundt, sa Jensen.

Siv Jensen om snikinslamisering

For 10 år siden innførte Jensen uttrykket «snikislamisering» i en tale. Nå har debatten blusset opp igjen.

Synes du det foregår mye snikislamisering i Norge?

– Jeg kommer ikke til å be om unnskyldning for den talen for 10 år siden. Det handler om at vi som nasjon ikke skal endre vårt styresett og vår kultur. Det må man tørre å ta en debatt om. Vi er strenge på dette, og både jeg og Frp mener at de som kommer til Norge skal tilpasse seg oss og ikke omvendt, sa Jensen.

Hun sa det er viktig at Frp har hånden på rattet i innvanderingspolitikken.

Er det på grunn av deg at det ikke foregår mye snikislamisering lenger?

– Nå synes jeg du tuller. Grunnen til at vi har fått kontroll med asyl- og innvandringstilstrømningen er at Frp har strammet inn, sa Jensen.

Krangel om SIAN og bompenger

Carl I. Hagen

Carl I. Hagen mener det ikke er noe i veien for å være medlem av både SIAN og Frp.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Den siste tiden har Siv Jensen hatt full SIAN-strid (Stopp islamiseringen av Norge) med partinestor og tidligere partileder Carl I. Hagen etter at ordførerkandidat John Brungot på Nesodden ble ekskludert fra partiet etter å ha publisert en lang rekke islam- og muslimfiendtlige innlegg. I ettertid mente Hagen at det ikke er noe i veien for å være medlem i både SIAN og Frp samtidig. Det er Jensen rykende uenig i.

I tillegg har det blitt full strid i regjeringen om bompenger. Allerede i juni fikk Jensen et bompengeultimatum av eget landsstyre, men forhandlingene har gått alt annet enn smertefritt.

Nå har Frp-lederen lagt frem en skisse som hennes eget landsstyre har godkjent. Jensen sier partiet ikke har mer å gå på, og at Venstre må bestemme seg. Venstre holder på at det ikke finnes noe bompengeenighet.

Etter det NRK kjenner til, er det de følgende punktene i bompengeskissen som skaper splittelse regjeringen:

 • Skissen skal inneholde en enighet om å øke den statlige andelen til kollektivsatsing fra 50 til 70 prosent. Dette utgjør om lag en milliard kroner i året, over ti år. Altså totalt ti milliarder kroner. Dette skal alle de fire partiene være enige om. Skissen inneholder også en engangsbevilgning på rundt 400 millioner kroner i friske penger på toppen av det igjen.
 • Etter det NRK kjenner til sier skissen at halvparten av beløpet på ti milliarder kroner skal gå til bompengereduksjoner de neste årene, mens resten skal gå til kollektivinvesteringer.
 • Etter det NRK forstår mener Venstre det er uheldig at staten skal diktere at halvparten av den økte statlige satsingen skal brukes til å redusere bompengenivået. Årsaken er at dette i seg selv kan bidra til trafikkvekst, noe som vil være i konflikt med nullvekstmålet.
 • Over ti år skal skissen ha en total kostnadssum på om lag 21 milliarder. I tillegg til de ti milliardene nevnt over, skal sju milliarder gå til en refusjonsordning for bilister i distriktene. Fire milliarder skal gå til ulike kollektivsatsinger. Det ligger også inne at kommunene vil få en egenandel på 20 prosent i bypakkene.
 • Videre skal skissen ha med et punkt om at staten ikke vil sette seg mot dersom lokale myndigheter vil innføre tre timers bompause – altså at man ikke betaler bompenger mer enn én gang på tre timer. Det står også at staten ikke skal være en pådriver for å øke kostnader i bypakker.
 • Kilder i Venstre sier også at summen regjeringen skal bruke på å redusere bompengesatsene i årene framover, kan bli altfor høy. Og etterlyser en klarere miljøprofil i skissen.

AKTUELT NÅ