Hopp til innhold

Fant 34.000 kroner i veggen hos Jensen

Etter å ha undersøkt huset til den korrupsjonssiktede politimannen Eirik Jensen, fant Spesialenheten 34.000 kroner gjemt i en vegg. Tingretten mener Jensen har en troverdig forklaring på hvorfor han hadde kontanter liggende.

Eirik Jensen

Den korrupsjonssiktede politimannen Eirik Jensen nekter for å ha gjort noe kriminelt.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Dette kommer frem i den siste fengslingskjennelsen mot Eirik Jensen, fra 20. mai i år. Det har tidligere vært et forbud mot offentlig gjengivelse av kjennelsen, men dette ble opphevet fredag.

Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad påpeker i kjennelsen at det ble funnet rundt 34.000 kroner i kontanter i en vegg hjemme hos Jensen. Overfor NRK har Spesialenheten sagt at man ikke fester lit til Jensens forklaring om dette pengebeløpet, som man mener kan være et utbytte av straffbare handlinger.

– Spesialenheten finner funnstedet av pengene som en del av mistankegrunnlaget opp mot skjellig grunn til grov korrupsjon, sier etterforskningsleder Liv Øyen til NRK fredag.

I kjennelsen heter det imidlertid at retten mener Jensen har gitt en troverdig forklaring på hvorfor han hadde et større kontantbeløp tilgjengelig. I et intervju med TV 2 torsdag, fortalte Jensen at han alltid hadde et kontantbeløp tilgjengelig, i tilfelle han måtte hive seg i bilen og dra av gårde, «uten å etterlate spor av kredittkort».

I intervjuet forklarte Jensen dette med sin «livssituasjon». Det er tidligere kjent at Jensen, på grunn av sin jobb, har mottatt trusler fra flere kriminelle miljøer.

Satte inn over 300.000 kroner

I kjennelsen heter det at Jensen, ifølge Spesialenheten, over en periode på fire år har gjort kontantinnskudd for til sammen rundt 303.000 kroner. Det heter videre at innskuddene ble gjort på forskjellige steder. Noen ganger skal Jensen ha gjort flere innskudd på samme dag.

To beløp ble satt inn dagen etter at Jensen hadde hatt et møte med Cappelen, heter det i kjennelsen.Hagen har flere ganger tidligere gjentatt at Jensen nekter straffskyld, og at det ikke er noe i politirådgiverens økonomi som tilsier at han har brukt mer penger enn lønnen i politiet skulle tilsi.

Hagen sier til NRK fredag kveld at kontantinnskuddene blant annet kan forklares med kjøp og salg biler, som Jensen reparerte og solgt videre.

– Først vil jeg si at det er mye som kan mystifiseres. Det gir vel en 70.000 kroner i året, som han har satt inn. Han har forklart i til sammen 15 timers avhør til Spesialenheten at han har solgt og kjøpt biler opp gjennom årene. Det har han tjent en liten slant på stort sett hver gang.

– Burde fortalt om lån

Spesialenheten har til NRK sagt at overleveringen av et kontantbeløp fra Gjermund Cappelen er en del av mistankegrunnlaget mot Jensen. Etterforskningsleder Liv Øyen påpeker at Spesialenheten ikke er sikre på om dette er de samme pengene som ble funnet hjemme hos Jensen.

– Når det gjelder pengeoverføringen fester ikke Spesialenheten lit til siktedes forklaring om den, men ut over det mener vi ikke noe om siktedes generelle troverdighet, sier Øyen.

Jensen har selv sagt at han mottok penger fra Cappelen, og at dette var tilbakebetaling av et lån. I kjennelsen heter det at retten er enig med Spesialenheten i at Jensen burde har forklart om pengeoverleveringen fra Cappelen i første avhør.

I kjennelsen fra Oslo tingrett heter det også at det ikke har fremkommet vesentlige, nye bevis i løpet av den forrige fengslingsperioden som verken styrker eller svekker mistankegrunnlaget mot Jensen.

– Økonomi kan forklares av jobb

Narkosiktede Gjermund Cappelen har hevdet at han ved hjelp av opplysninger fra Eirik Jensen kunne smugle flere tonn hasj til Norge i en årrekke. Cappelen har i avhør hevdet at Jensen fikk kilobetaling for den smuglede hasjen, til sammen opp mot 15 millioner kroner.

I den siste fengslingskjennelsen kommer det frem at retten mener mistanken om at Jensen skal ha mottatt så store beløp som Cappelen hevder, er svekket. Dette begrunnes med at de undersøkelsene som er gjort av Jensens økonomi, ikke tilsier at politimannen hadde midler til rådighet som ikke kan forklares av jobben som politi.

Oslo tingrett påpeker også at kun deler av Gjermund Cappelens forklaringer til Spesialenheten underbygges av øvrige bevis i saken.

Liv Øyen, etterforskningsleder i Spesialenheten, påpeker at saken mot Jensen bygger på mer enn Cappelens forklaring.

– Vi understreker, som vi har gjort tidligere, at vår mistanke i saken bygger på forhold eller hendelser der bærumsmannens forklaringer støttes opp av andre bevis i saken.

Mye etterforskning gjenstår

Øyen sier til NRK at det fortsatt gjenstår mye etterforskning som gjelder Jensens økonomi. Når det gjelder de over 300.000 kronene Jensen skal ha satt inn i kontanter, sier Øyen følgende:

– Vi har gjort enkelte funn som gjør at vi finner grunnlag for å gå videre på dette, og et av disse funnene er de 300.000 kronene, sier Øyen, som legger til at den videre etterforskningen skal avdekke hvorfor Jensen hadde denne typen kontantbeløp.

– Siktedes har forklart seg om sin økonomi, og dette er en viktig del av den videre økonomietterforskningen, sier Øyen.

– Svekker det mistanken mot Jensen at han ikke hadde mer midler enn lønna tilsier?

– Vi har kommet for kort i økonomietterforskningen til at vi kan vurdere dette nærmere. En forbruks - og kontantstrømanalyse er et stykke unna ennå, fordi vi ikke har fått samlet inn all dokumentasjon som er nødvendig, sier Øyen.

Eirik Jensen har helt siden han ble pågrepet nektet straffskyld for korrupsjon. Torsdag sa Jensen at mediene har hevet seg på en historie som ikke er sann.

– Jeg er faktisk ikke dømt for dette. Jeg kommer ikke til å bli det. Jeg er optimist, og jeg vil krige videre, sa Jensen til TV 2.

NRK kommer tilbake med mer.

AKTUELT NÅ