NRK Meny
Normal

Satt isolert på seks kvadratmeter i ett år

ULLERSMO FENGSEL (NRK.no) En innsatt nektet å ta imot tilbud om en times lufting, og ble dermed sittende isolert i cellen i ett år. Fengselsbetjenter fortviler over manglende tilbud til innsatte som isolerer seg.

Isolat på Ullersmo fengsel

I denne cellen på seks kvadratmeter på Ullersmo fengsel satt en mann innesperret i ett år. Isolasjon over lengre tid kan føre til psykiske plager, sier psykiater.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

I en seks kvadratmeter celle i kjelleren på Ullersmo fengsel med en seng, vask, et vindu og en TV satt en innsatt i ett år, uten å være i luftegården en eneste gang.

Til tross for daglige forsøk fra fengselsbetjenter på å få ham ut, ble han sittende. Kun toalettbesøk og få helsebesøk fikk ham ut av cellen.

– De innsatte skal jo slippe ut av fengsel en dag, og det å være isolert over lengre tid kan føre til psykiske plager senere. Den type soning kan gjøre at du sliter i etterkant, sier leder for Norsk Fengsels – og Friomsorgsforbund (NFF) i Ullersmo fengsel og fengselsbetjent Tore Grytbakk.

– Frustrerende

Den innsatte mannen hadde selv valgt å sitte på restriktive «Avdeling V» på Ullersmo fengsel. Avdelingen er egentlig for vanskeligstilte med tilbud om en times lufting hver dag. Loven gir innsatte mulighet til å sitte isolert på avdelingen etter eget ønske.

– Han fikk daglig tilbud om lufting, men takket nei. Hver 14. dag fikk han tilbud om å flytte til en annen avdeling, sier Grytbakk.

Årsaken til at mannen ikke ville ut, var trolig at han ikke ville ut i fellesskap. Ifølge Grytbakk opplever de ofte at innsatte velger å isolere seg i flere måneder, men ikke i ett helt år.

Han er frustrert og oppgitt over det manglende tilbudet fengselet kunne gi den innsatte.

– Vi burde hatt et tilbud om å lufte i et mer begrenset fellesskap, men det har vi ikke kapasitet til. Det var frustrerende å se han sitte så lenge isolert. Det er ikke rom for å sosialisere innsatte som ikke klarer det selv, sier Grytbakk.

– Hva tenker du om rehabiliteringen til dem som blir sittende isolert?

– Vi har ikke ressurser som ivaretar rehabilitering. Vi bør prøve å påvirke de innsatte positivt i større grad. Sitter man isolert tror jeg man graver seg i sine egne tanker. Det blir en ond sirkel, og man skjønner ikke sitt eget beste.

Feil avdeling

Mannen fikk tilbud om helsehjelp i fengselet, men benyttet seg av dette i liten grad. Nå er mannen flyttet til en annen avdeling i fengselet.

– Han var ikke vanskelig å ha med å gjøre og oppførte seg ikke truende mot tjenestefolk i fengslet. Denne innsatte satt egentlig på feil avdeling. Det skjer når de vanlige soningsplassene blir fulle, og det blir mye bråk.

– De som vil fjerne seg fra støyen velger isolasjon og blir sittende på en tung avdeling de i utgangspunktet ikke skulle sittet på, forteller Grytbakk.

– Tar på fysisk og psykisk

Psykiater Pål Hartvig sitter i kompetansesenteret for sikkerhetspsykiatri og er med i ledergruppen på Dikemark. Han sier at å sitte isolert over lengre tid tar på den psykiske og fysiske helse.

– Å sitte alene så lenge er en vesentlig påkjenning for de aller fleste. At han har samtykket er en vesentlig faktor og følger samtykkeparagrafen. Man kan bare tvinge folk til å motta helsehjelp dersom de er psykotiske, sier Hartvig, og legger til at enkelte mennesker kan fungere alene.

– Kan ikke bruke tvang

Forbundsleder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund sier at problemet gjelder i flere norske fengsler.

– Det er ekstra utfordrende med innsatte som velger å isolere seg selv. Fengslene har et ansvar for å sosialisere de innsatte. Samtidig er det den innsatte som til syvende og sist velger, og man kan ikke bruke tvang for å lufte innsatte for eksempel, sier han.

Han forteller at fulle fengsler kan være en grunn til at innsatte med problemer ikke kan overføres til andre fengsler hvor de kan trives bedre.

Innsatte som har gitt informasjon til politiet i en sak, seksualforbrytere, førstegangssonere og de som har tatt et oppgjør med kriminaliteten er ofte dem som ønsker å isolere seg.

– Det er ikke alltid man har kapasitet til å oppfylle loven om å følge opp de innsatte tilstrekkelig. Fengslene sliter med alt som ikke er A4, sier Svenkerud.

Luftegården Ullersmo fengsel

Luftegården på Ullersmo fengsel hvor insatte har mulighet til å være ute.

Foto: Kristine Hirsti / NRK


Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger