Hopp til innhold

Sandberg i Iran: Sendte 153 SMS-er og hadde 22 telefonsamtaler

En oversikt som NRK har fått innsyn ifra Nærings- og fiskeridepartementet viser omfattende mobilbruk under Per Sandbergs Iran-reise. Den første SMS-en ble sendt samme dag Sandberg kom til Iran.

Per Sandberg i vandrehallen på Stortinget med mobil i handa

Per Sandberg tok med seg jobbtelefonen til Iran, og nye opplysninger viser nå hvordan den ble brukt under besøket.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I juli reiste daværende fiskeriminister Per Sandberg på sin mye omtalte ferietur til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste.

Turen var ikke varslet til verken til Statsministerens kontor (SMK) eller Sandbergs eget departement. Sandberg hadde også tatt med seg sin jobbtelefon til landet – i strid med gjeldende råd fra sikkerhetsmyndighetene.

Bruken av en jobbtelefon i Iran vakte sterke reaksjoner fra flere sikkerhetseksperter da reisen ble kjent i norske medier.

Omfattende bruk

NRK har nå fått innsyn i oversikten over Sandbergs mobilbruk i juli måned.

Oversikten fra teleoperatøren viser omfattende bruk av mobiltelefonen til den tidligere fiskeriministerens under reisen til Iran.

Dokumentet viser blant annet at Per Sandberg begynte å bruke telefonen samme dag som han landet i Iran, og at den ble brukt i perioden 21. juli til 29. juli.

Av bruken som er registrert i Iran kan man se følgende:

  • 153 SMS-meldinger, første innslag 21. juli
  • 22 samtaler til og fra Iran, første innslag 24. juli
  • 6 MMS-meldinger, første innslag 21. juli
  • 106 MB datatrafikk, første innslag 22. juli
Per Sandberg og teleoversikt for juli 2018 (montasje)

Teleoversikten viser mobilbruken til Per Sandberg i juli måned. Noen linjer er sladdet av departementet, og NRK har valgt å skjule detaljer som ikke er knyttet til Iran-reisen.

Foto: Lise Åserud/NTB scanpix, faksimile fra teleoversikt/NFD

Dette tyder på at telefonen må ha vært påslått og i bruk flere dager, både i starten og slutten av reisen.

Iran-reisen ble første gang omtalt i norsk presse den 27. juli. Hvor mye av aktiviteten som har skjedd før saken ble omtalt offentlig i media i Norge er usikkert.

– Hvor mye av aktiviteten på din telefon fra Iran skjedde før saken ble kjent i norsk offentlighet?

Sandberg svarer på SMS:

– Hva tror du???

NRK ba om innsyn i Sandbergs telefonbruk. Oversikten er utlevert til NRK fra Nærings- og fiskeridepartementet etter en vurdering av innsynskrav og hensyn til personlige forhold. Enkelte linjer i teleoversikten er derfor sladdet med begrunnelse i taushetsplikt om noen personlige forhold.

NSM: – Kan ha full kontroll på tale- og datatrafikk

NRK har lagt fram Informasjonen fra Per Sandbergs mobilbruk til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NSM er det statlige fagorganet på informasjonssikkerhet, og kjenner godt til truslene mot mobiler i slike land. På generelt grunnlag forteller de om en betydelig risiko.

Mona Strøm Arnøy, kommunikasjonsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM forteller at de følger vurderingene fra PST og E-tjenesten om at Iran er et høyrisikoland.

Foto: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

– Når man reiser til land som har etterretningsinteresse for norske forhold og en sterk statlig kontroll over teknologisk infrastruktur som telekom og annet, er det all grunn til å forvente at man kan bli overvåket, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy til NRK.

NSM mener at så lenge en telefon er tilkoblet et slikt nett kan den overvåkes og informasjon som passord og andre hemmeligheter fanges opp.

– I praksis kan man ha full kontroll over mobilbruken – tale og data, sier kommunikasjonsdirektøren.

Det har også vært stilt spørsmål om Sandbergs telefon kan ha blitt hacket under Iran-reisen. Derfor har telefonen blitt levert inn til PST for undersøkelser.

PST jobber fortsatt med telefonen til Per Sandberg, og informasjonsrådgiver Martin Bernsen opplyser at dette arbeidet nok vil vare i ytterligere flere uker.

PST ønsker ellers ikke å kommentere bruken av telefonen.

Per Sandberg gjestet Dagsnytt 18 30.juli.

VIDEO: Da Per Sandberg gjestet Dagsnytt 18 den 3. august forklarte han at mobiltelefonen nesten ikke var i bruk før Iran-reisen ble kjent.

– Iranske myndigheter interessert i info om regjeringen

Norsk-iraneren Mahmoud Farahmand med bakgrunn som tidligere etterretningsoffiser kjenner både Iran og hvordan iransk etterretning jobber med elektronisk overvåking.

Mahmoud Farahmand Telemark Høyre

Mahmoud Farahmand forklarer hvordan iransk etterretning kan følge med på alt i tele- og datanettverkene i landet.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Han mener at regjeringen må anse all kommunikasjonen Sandberg hadde da han besøkte Iran som overvåket.

– Det iranske nettet er overvåket, og tjenesteleverandørene der er i nær kontakt med myndighetene, sier Farahmand til NRK.

Han er nå sikkerhetsrådgiver for norske bedrifter i selskapet BDO, og har verv som lokalpolitiker i Høyre.

Farahmand forteller at Iran et av verdens mest avanserte land når det gjelder elektronisk etterretning. Dette knyttes blant annet til overvåkingen de bruker mot egne innbyggere for å holde kontroll på eventuelle dissidenter.

Men den store kontrollen på nettverkene og mobilnettene blir også brukt for å følge med på interessante gjester – som Sandberg.

– Iransk etterretning og deres samarbeidspartnere har nok hatt en viss interesse av denne informasjonen. Det private kan brukes for å presse Sandberg. Informasjon fra hans profesjonelle virke kan innholdet kommunikasjon med embetsverket og saksbehandling i regjeringen, sier Farahmand.

– Hva innebærer samarbeidspartnere?

– Det er nærliggende å tro at de deler informasjon som dette med blant annet Russland som de samarbeider med. Slik etterretningsinformasjon er en handelsvare som de utveksler internasjonalt, svarer Farahmand.

Ugradert informasjon

Selv om Per Sandberg etter turen sa at telefonen under deler av turen hadde ligget i bagasjen, har han innrømmet at det var en feiltakelse å ta den med.

Rutinen ved reise til land som Iran for statsråder og andre i regjeringen er at de helst skal få utlevert en lånetelefon som bare brukes til den reisen.

At Sandberg brøt disse reglene og reiste med sin vanlige jobbtelefon både til Iran, og også tidligere i 2018 til Kina, var et av momentene som gjorde at han til slutt trakk seg som fiskeriminister.

Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes har vært på ferie i sistnevntes fødeland.

Per Sandberg besøkte i juli Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

Foto: Per Sandberg / privat

Før han trakk seg svarte han Stortinget og fortalte om sikkerhetsbruddene. I svarene kom det også fram at Sandberg hadde tilgang til regjeringens saksbehandlingssystem på telefonen, men at den ikke inneholdt sikkerhetsgradert informasjon.

Etter at Sandberg kom tilbake til Norge har undersøkelser vist at telefonen ikke koblet seg til saksbehandlingssystemene under reisen.

NRK har forelagt påstandene i denne saken for Per Sandberg og opplysningene i telefonoversikten. Sandberg reagerer da slik:

– Jeg registrerer at Farahmand har og har hatt mange påstander i denne saken, skriver Per Sandberg i en tekstmelding til NRK.

– Stemmer det at telefonen din var mye i bruk under reisen?
– Det må dere gjerne konkludere med, skriver Sandberg.

Per Sandberg forteller om sin mobilbruk i Iran i Dagsnytt 18

VIDEO: Per Sandberg svarte på spørsmål om mobilbruken i Iran da han var gjest i Dagsnytt 18 den 3. august.

AKTUELT NÅ