Samme mutasjon i Norge og Ukraina

Den samme mutasjonen av svineinfluensaviruset som er funnet i Norge, skal ha forårsaket blødninger i lungene hos pasienter i Ukraina.

Mikrobiologisk laboratorium ved Ullevål Sykehus i Oslo får inn prøver og tester etter virus A (H1N1)
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

At et virus muterer vil si at det skjer en forandring i genene hos viruset under celledelingen.

Når svineinfluensaviruset muterer slik betyr det at det kan få andre egenskaper enn det opprinnelig hadde, altså at det for eksempel kan få en annen spredningsegenskap eller utvikle resistens mot Tamiflu .

Virus muterer hele tiden

– Virus er generelt ustabile og muterer hele tiden. Likevel er originalen av svineinfluensaviruset lite endret siden det ble oppdaget i mars, sier Karin Rønning i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.no.

Slike mutasjoner er potensielt alvorlige, og som helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sa til NRK på fredag, så trives den muterte varianten av svineinfluensaviruset lenger ned i lungene enn det ordinære influensaviruset. Ifølge Larsen har man større sjanse for å få lungebetennelse med den muterte varianten.

Mutasjoner H274Y og D222G

Forrige uke ble det meldt om to typer mutasjoner internasjonalt. Den ene, H274Y, som gir et Tamiflu-resistent virus - slik det er meldt om i flere land - er ikke påvist i Norge, mens D222G er påvist i Norge.

– Det er snakk om to typer mutasjoner, vi har i Norge bare registrert de tre tilfellene av en helt lik mutasjon som er funnet hos to som døde og den ene som var alvorlig syk men overlevde. Denne mutasjonen har ingen ting med resistens å gjøre. Vi tror denne mutasjonen kan være knyttet til virusegenskaper som kan gi mer alvorlig sykdom i nedre luftveier. Det er dette de fleste dør av, sier Rønning.

Den samme mutasjonen som er påvist i Norge, D222G, er også påvist i Brasil, Kina, Japan, Mexico, Ukraina og USA, skriver WHO på sine nettsider . Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det spontane mutasjoner av viruset i vertskroppen som har skjedd i disse tilfellene, og det er ikke kjent at noen av disse har smittet mellom mennesker.

Samme mutasjon sett i Norge og Ukraina

Mutasjonen av svineinfluensaviruset som er funnet i Norge, er ikke Tamiflu-resistent og har ikke smittet mellom mennesker.

Derimot har denne mutasjonen forårsaket blødninger i lungene hos pasienter i Ukraina, skriver Examiner .

Folkehelseinstituttet bekrefter at det er den samme mutasjonen, D222G, som er funnet hos pasienter i Norge og Ukraina, men kan ikke uttale seg om det Examiner skriver, fordi FHI ikke har detaljer om de patologiske funnene på de som døde med dette viruset.

To pasienter i Norge har dødd med denne formen av svineinfluensaviruset, men Folkehelseinstituttet gir ikke ut detaljer om de enkelte pasientenes underliggende sykdommer.

Mutasjon med liten smitteevne

– Det kan umiddelbart se ut til at dette viruset ikke er i utbredt sirkulasjon og det er nærliggende å tenke at mutasjonen kan ha oppstått hos de pasientene som er rammet, sier seniorforsker Olav Hungnes i FHI til NRK.no.

– På lang sikt vil en ikke vente at mutasjoner som fører viruset lenger ned i lungene vil ha særlig suksess i konkurranse med virus som trives bedre lenger opp i luftveiene og dermed trolig smitter lettere, sier Hungnes.

Ifølge Hunges er det for tidlig å si om D222G forårsaker en mer alvorlig sykdom enn det ordinære svineinfluensaviruset.

– De norske tilfellene med mutert virus er meget få. Uansett, flertallet av fatale tilfeller i Norge og andre steder har ikke hatt denne mutasjonen, sier Hungnes.

SISTE NYTT

Siste meldinger