Hopp til innhold

Så lange skygger lager Røkkes skyskraper

Kjell Inge Røkkes skyskraper vil kaste skygger over deler av Fornebu, Lysaker og området mot Stabekk. Det viser skyggetegninger NRK har fått tilgang til.

Skygge vår Verdenshavenes hus

LANGE SKYGGER: Røkke-selskapets egne tegninger viser hvordan den planlagte skyskraperen skaper skygge over nærområdet i løpet av en gitt dato, her 21. mars, vårjevndøgn. Skyggene forflytter seg med solen i løpet av dagen.

Foto: Wingårds arkitekter

– Det disse tegningene viser, er at det blir skygger som strekker seg over E18, opp til Stabekk, over Lagåsen og østover til Lysaker brygge på ulike tidspunkt i løpet av dagen, sier Gunnar Vatnar, landsskapsarkitekt i arkitektfirmaet Urban Link.

Arkitekten bøyer seg over PC-en og studerer modellene og landskapet som NRK har fått av eiendomsselskapet til Kjell Inge Røkke. Vatnar sammenligner det med egne modeller, og legger skyggene over hverandre.

Den blå skyskraperen som Kjell Inge Røkke vil bygge skal reises på en flat tomt rett ved Fornebuporten. Skyskraperen vil synes i mils omkrets. Høyhuset vil ruve i horisonten fra store deler av Bærum, Oslo og fra den andre siden av fjorden, på Nesodden og fra Nordstrand.

Verdenshavenes hus skygger

SKYGGE OM SOMMEREN: Slik vil skyskraperen skygge for sollyset midt på sommeren.

Foto: Wingårds arkitekter

Les også: Sammenligner Røkkes skyskraper med Trump

Ikke lang skygge

Direktør for prosjektet, Nina Jensen har uttalt til NRK at den 200 meter høye skyskraperen ikke ville skjerme for sol og lys i nabolaget. Hun hevdet at tårnet bare vil kaste skygge et kvarters tid, og da bare vil ramme næringslivet og ikke områder hvor det bor folk.

– Vi har gjort skyggestudier. Bygget er konstruert slik at det skaper lite skygge. Det er smalt på toppen, og vendt slik at det skaper bare skygge et kvarters tid. Da rammer det særlig bedrifter – ikke hus hvor folk bor, sa Jensen.

Lansering av verdensledende havsenter

RAGER HØYT: Det store blå eller Verdenshavenes hus blir 200 meter høyt signalbygg, og ligger bare 140 meter fra et helt nytt boligområde. Direktør Nina Jensen i REV Ocean mener skyggene over området blir minimal

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nina Jensens kollega, Røkkes eiendomssjef Torstein Storækre i FP Eiendom, har gitt NRK innsyn i tegningene, som er utarbeidet av det svenske arkitektfirmaet Wingårds.

Tegningene viser at høyhuset skaper konstante skygger, men at ulike områder rammes på forskjellige tidspunkter i løpet av dagen. Skyggene forflytter seg i takt med solens bevegelser, i følge tegningene.

Ikke bare næringsbygg rammes, fremkommer det.

Boliger i skyggen

– Skyggene vil nå boligområder i nærheten. Men jo lengre fra bygget husene er, dess fortere beveger skyggen seg. Siden skyskraperen er så smal øverst, vil skyggeeffekten bli mer begrenset, forklarer Vatnar.​​​​​​

Flere velforeninger er kritiske til planene. Reaksjonen fra leder for Fornebu vel reagerer slik når NRK viser ham tegningene:

– For folk som bor nærme vil solskyggen vare mye lenger enn et kvarter, slik de hevder. Tårnet vil i tillegg når solskyggen har passert, henge som en diger skygge over de nærmeste boligområdene. Et fremmedlegeme om dagen og kanskje som en lysforurensing ellers, sier leder for Foreningen for Fornebu vel, Ingar Arneberg.

Vellederen hevder også at flere planlagte boligområder på Fornebu vil rammes av skyggeeffekten.

Egnet for signalbygg

På det lengste vil skyggene fra skyskraperen være opptil 950 meter lange. Det fremkommer av Røkke-systemets egne tegninger. Om vinteren vil skyggene nå enda lengre, mener arkitekter NRK har vært i kontakt med.

Torstein Storækre avviser imidlertid at skyskraperen vil lage skygger som varer lenge på noe område.

Vi mener tomten til Verdenshavenes Hus vil føre til minimale skygger opp mot begrensede boligområder. Dette tror jeg også er en av grunnene til at administrasjonen i Bærum kommune i Kommunedelplan 3 har foreslått denne tomten som en av to tomter på hvor det åpnes for et høyt signalbygg, sier Storækre.

Eiendomssjefen legger til: – Det er riktig å legge et signalbygg som en markør ved innkjøringen til Fornebu.

Les også: – Vi flytter ikke inn i Røkkes skyskraper

Lange skygger

Landskapsarkitekt Vatnar mener også at man ved konstruksjonen har vært bevisst skyggevirkningene.

– Bygget er konstruert slik at det er smalt øverst og dette bidrar til at skyggene ligger kortere på hvert enkelt område enn om bygget hadde vært bredere. Konstruksjonen gjør at skyggene dermed blir begrenset, sier Vatnar.

De som bor i nærområdet til skyskraperen vil likevel merke effekten av lys og skygge. Også på det verneverdige området Lagåsen vil skyggene nå om ettermiddagen og kvelden.

– For blokkområdet rett ved vil tårnet fremsto som en bred ruvende vegg nært innpå seg, sier Arneberg.

Det er imidleretid uklart hvor lenge skyggene henge på området. NRK har vært i kontakt med arkitekter som mener skyggene vil ligge vesentlig lenger over boligområdene enn Røkkes direktører hevder. Om vinteren vil også skyggene strekke seg lenger utover.

Storækre kommenterer skygge-effekten slik:

– Jeg kan nå kun konstatere at skyggevirkningene fra Verdenshavenes Hus, ut i fra det foreløpige skyggediagrammet oversendt dere, vil påvirke omkringliggende bebyggelse i liten grad, sier Røkkes eiendomssjef.

Storækre understreker at de skal lage nye skyggestudier når skyskraperens høyde og konstruksjon er avklart.

Landskapsarkitekt Gunnar Valnar

SKYGGER OVER NÆRMILJØ: Røkkes skyskraper vil også legge skygger over noen boligområder, mener landskapsarkitekt Gunnar Vatmar i arkitektfirmaet Urban Link.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Drabantby

– Det er viktig at politikerne setter seg nøye inn i sol og skyggeforhold før de vedtar planene for dette. Men skygge er kun en av mange tungtveiende hensyn som må vurderes i byutvikling sier landskapsarkitekt Vatnar.

Landskapsarkitekten er positiv til høyhus, men mener at Fornebu er i ferd med å bli en drabantby. Politikerne og kommuneplanleggerne har ikke vært gode nok til å skape uteområder og knytte de ulike delene til hverandre i det som skal være byområde, mener han.

– Fornebu trenger høyere utnyttelse og bymessig gateutforming, for å rette opp drabantbypreget utbyggingen har hatt til nå, sier Vatmar.

Landskapsarkitekten som jobber mye med byplanlegging og urbanisering oppfordrer også politikerne og utbyggerne til å lage modeller hvor man beregner både endring av vind og luftforurensing på grunn av skyskraperen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger