«Røkke-tårnet» kan gå til London eller Kina

Bærum kommune sa nei til det som kunne blitt Norges høyeste bygg. Nå kan Kjell Inge Røkkes skyskraper havne i utlandet.

Skyskraper Røkke

I mars ble det for alvor slutt på Kjell Inge Røkkes arbeid med å få skyskraperen «Store Blå» til Fornebu. 

Den 250 meter høye skyskraperen, populært kalt «Store Blå», skulle opprinnelig bygges på en flat tomt rett ved Fornebuporten, og kunne blitt Norges høyeste bygning. Så sa Bærum kommune nei.

Nå er Fornebu ute av bildet, og Aker utforsker andre muligheter.

Ordføreren i Bærum har imidlertid ikke gitt opp håpet om Store Blå.

London og Kina

– Fornebu er helt ute, bekrefter kommunikasjonssjef Marianne Stigset i FP Eiendom.

Marianne Stigset

Kommunikasjonssjef Marianne Stigset i FP Eiendom.

Foto: Knut Neerland / Knut Neerland

– Vi investerte 50 millioner for å utvikle konseptet for Store Blå på tomta ved Fornebuporten. Når den prosessen ble avsluttet har vi valgt å gå videre og se på mulighetene for andre lokasjoner, forteller hun.

Bygget skal etter planen bli «verdenshavets hovedkontor» – World Ocean Headquarters, og skal bli base for forsknings- og havselskapet Rev Ocean. Bygget skal driftes av organisasjonen, men betales av Røkke og Aker-systemet.

Ifølge Stigset er de nå i dialog med ulike interessenter både innenlands og utenlands om en ny plassering for Store Blå.

– Det er viktig for oss å kunne utvikle dette prosjektet i tett samarbeid med nærmiljøet, men vi ser også på muligheter for å etablere det i utlandet. Vi har sett på London, og vi er også i dialog med interessenter i Shenzhen i Kina.

Stigset påpeker at dette kun er muligheter som vurderes, og at de enda er i en sonderingsfase hvor de vurderer ulike alternativer.

Målet er å bygge en kunnskapsklynge, med både interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer og næringsliv. Det er interessenter som ønsker det samme Aker primært går i dialog med, sier Stigset.

– Det er klart at Kina og et sted som Shenzhen har mye spennende for seg med den teknologiske kompetansen som de besitter. Vi er fortsatt tidlig i en sonderingsfase, og kommer tilbake til det når vi har noe mer konkret å meddele.

Ikke overbevist

I vinter gikk debatten høyt om en 250 meter høy skyskraper i Bærum. Da gikk ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune ut med en støtteerklæring til Røkke-prosjektet.

Lisbeth Hammer Krog

Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune

Foto: Olav Juven / NRK

– I utgangspunktet var verdenshavets hovedkontor en nydelig intensjon om å kunne få et slikt kompetansemiljø til Bærum. Vi sa aldri at vi skulle blande oss inn i den reguleringssaken den gangen, men Bærums innbyggere var ikke modne for et så høyt hus, sier Krog til NRK.

Hun er ikke overbevist om at andre norske kommuner kommer til å kaste seg på den store blå bølgen.

– Jeg hører at det er enkeltmennesker som gjerne ønsker de arbeidsplassene og verdenshavets hovedkontor, og det har jeg veldig respekt for. Men det er først når et samlet kommunestyre har et flertall at man kan si at det er mange kommuner som ønsker seg det, for det er en helt annen diskusjon, sier Krog.

Gir ikke opp

Hammer Krog har imidlertid ikke helt gitt opp håpet om et verdenshavets hovedkontor på Fornebu.

– Jeg har jo håp om at selve verdenshavets hovedkvarter kunne finne en ny form og et nytt arkitektonisk uttrykk, og fremdeles være aktuelt på Fornebu. Og jeg tror Fornebu for Akersystemet er et aktuelt sted.

– Hva er din appell til Røkke nå?

– Jeg skulle ønske at et annet arkitektonisk uttrykk kunne fremdeles være aktuelt i Bærum.

Stigset sier at hun er overrasket over ordførerens uttalelser, ettersom Aker ikke har hørt noe fra Bærum kommune siden prosessen ble avsluttet i mars.

– Vi synes det er hyggelig at Hammer Krog fremdeles er positiv til verdenshavets hovedkontor, men med den prosessen vi hadde med Bærum kommune og de føringene som da ble lagt for det Store Blå der så er det uaktuelt for oss å gå inn i en ny prosess med Fornebu, sier hun.

– Det aller viktigste for oss er at de kan etablere senteret i nærheten av fagmiljøer slik at vi også kan tiltrekke oss de kloke hodene fra hele verden, og også at det er et politisk ønske om å jobbe med oss og dette prosjektet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger