Hopp til innhold

Rusmisbrukere slipper fengsel, dømmes nå til behandling

Tunge rusmisbrukere som før ville blitt dømt til fengsel kan nå velge bli dømt til behandling. Ordningen trådde i kraft 1. januar.

rusmisbruk

FÅR BEHANDLING SOM STRAFF: Det har vært en prøveordning i mange år å gi rusmisbrukere behandling i stedet for fengsel. Nå blir ordningen permanent og landsdekkende.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Formålet er at færre skal falle tilbake til kriminalitet, og at flere skal komme seg ut av rusmiljøet. Men for dem som ikke vil, er ordinær fengselsstraff fortsatt et alternativ.

– Dette innebærer en forpliktelse fra de rusavhengige om å ønske å endre livet sitt. Dette er bra for de rusavhengige og bra for samfunnet fordi det vil føre til mindre kriminalitet og mindre sykdom som følge av rusmisbruk, sier helseminister Bent Høie (H).

Bent Høie

– Dette innebærer en forpliktelse fra de rusavhengige om å ønske å endre livet sitt, sier helseminister Bent Høie (H).

Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

Ved nyttårsskifte trådde rundt 50 nye lover og endringer i kraft.

Hør oppsummeringen her:

Som en del av programmet skal den domfelte gjennomgå et rehabiliteringsprogram med individuelt tilpasset innhold, for eksempel utdannings- og arbeidstiltak og behandling i helsetjenesten. Ordningen er frivillig, slik at domfelte kan velge fengselsstraff i stedet for program.

I 2016 fikk norske kommuner 400 millioner kroner ekstra for å styrke satsingen på rusarbeid, som en del av regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. Prøveordningen fra Oslo og Bergen viser at de som gjennomfører programmet har betydelig lavere tilbakefall, både til rus og kriminalitet.

Bevæpnet politi legger en rusmisbruker i bakken i Oslo sentrum

Bevæpnet politi legger en rusmisbruker i bakken i Oslo sentrum.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Dyrere enn fengsel

Høie mener resultatene er viktigere enn prisen på behandlingen.

– Behandling og oppfølging er dyrere i utgangspunktet, men når det hjelper folk ut av rusavhengighet og kriminalitet, er det en god investering for å skape et tryggere samfunn for oss alle, sier helseministeren.

Venstre, KrF, Høyre og Frp ble enige om at de innen utgangen av 2021 skulle bruke 2,4 milliarder. Det har allerede vært et prøveprosjekt de siste ti årene i Oslo og Bergen, innført av Høyre sist de satt i regjering.

Mange rusmisbrukere sliter med å stable livet på beina igjen. Disse trenger behandling og oppfølgning, ikke fengsel.

Bent Høie, helseminister (H)

– Det har ikke vært prioritert tidligere, selv om det har vært gode resulter fra prøveordningene. Men det koster, sier Høie til NRK.

– Vil behandlingen være lengre eller kortere enn det de ellers ville fått i fengselsstraff?

– Det vurderes individuelt. Den enkelte får oppfølging og behandling ut ifra deres behov. Tilbudet er tenkt til personer som har hatt omfattende rusproblemer over tid.

AKTUELT NÅ