Hopp til innhold

Risikerer å realitetsbehandle 4.800 asylsøknader

Russland har hele tiden sagt nei til å ta imot flesteparten av de 5.500 asylsøkerne som kom over Storskog i fjor. Dersom man ikke kommer frem til en avtale, vil de få realitetsbehandlet søknaden sin her i Norge.

Justisdepartementet sier i kveld at Russland hele tiden har sagt nei til å ta imot flesteparten av de 5500 asylsøkerne som kom over Storskog i fjor. Kun et mindretall- 450- har Russland i prinsippet vært villige til å ta imot. Helt til for to dager siden, da Russland sa foreløpig stopp også for denne gruppen.

Justisdepartementet sier i kveld at Russland hele tiden har sagt nei til å ta imot flesteparten av de 5500 asylsøkerne som kom over Storskog i fjor. Kun e mindretall har Russland i prinsippet vært villige til å ta imot.

– Dersom vi ikke klarer å få til retur av denne gruppen, så vil jo utfallet være at de får sin søknad realitetsbehandlet i Norge, sier statssekretær Marit Berger Røsland i justisdepartementet til NRK søndag.

– Vi har vært åpne på dette spørsmålet tidligere, nemlig at vi ikke har en avtale om tilbaketakelse av dem med enreisevisum.

Russland-ja til kun 700

Av alle de 5.500 som kom over Storskog i fjor har bare rundt 700 av disse søkerne oppholdstillatelse i Russland, flerreisevisum til Russland, eller i noen tilfeller russisk statsborgerskap sammen med sitt opprinnelige statsborgerskap. Og det er kun dem Russland har sagt ja til å ta tilbake.

Gruppen på 700, der 200 allerede er returnert, ga Russland beskjed om på fredag at de vil vente med å ta imot, og samtaler for å få returene i gang igjen starter til uka.

– De med multivisum og gyldig oppholdstillatelse i Russland var det i utgangspunktet uproblematisk å få til en retur av. Vi returnerte også 250 fra denne gruppen i Desember i fjor, sier Røsland.

– Og det er denne gruppen som har vært omfattet av forsøkene på retur i 2016.

Prøver å få i gang samtaler om resten

Statssekretæren sier at Norge lenge har ønsket å diskutere dette spørsmålet videre med russiske myndigheter, men at det ikke har vært noen forandring rundt dette de siste ukene. Det er ingenting som tyder på at Russland vil ta imot de resterende 4.800.

– Det har vært et tema i samtaler med Russland, men der har det så langt ikke vært en forståelse mellom Norge og Russland på om de skal omfattes av tilbaketakelsesavtalen eller ikke.

– Det blir en tolkning av denne tilbaketakelsesavtalen vi har med Russland. I alle sånne avtaletolkninger kan det være ulike syn. Og de har lagt til grunn at vi ikke uten videre kan sende dem tilbake til Russland når de ikke lenger har gyldig visum.

– Når vil dere ta stilling til om søknadene deres skal realitetsbehandles?

– Det må vi komme tilbake til.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ