Hopp til innhold

Riksadvokaten vil endre reglene for avhør av barn – Barnehuset reagerer

Riksadvokaten ber regjeringen lempe på kravene til avhør av volds- og overgrepsutsatte barn og unge i enkelte saker. Det blir å gå bakover i tid, mener lederen for barnehuset i Bergen.

Statens barnehus på Hamar

I 2015 kom det nye regler for avhør av barn. Det ble innført korte frister om at barn som var utsatt for vold og overgrep skulle avhøres ved de statlige barnehusene.

Foto: Statens barnehus

– Vi ser at det fungerer å ha korte frister. Hvis en lemper på kravene der, kan det fort bli sånn at det er andre ting som vil gå foran i prioritet, og så vil det gå ut over barna, sier leder av barnehuset i Bergen, Kristin K. Fjell, til NRK.

I oktober 2015 ble det innført nye regler for tilrettelagte avhør av barn og sårbare voksne i vold- og overgrepssaker. Da ble det bestemt at alle barn og voksne med for eksempel psykiske utviklingshemninger, skal avhøres ved barnehusene og det ble også bestemt korte tidsfrister for det første avhøret etter anmeldelse.

I et brev til justisdepartementet skriver Riksadvokaten om status for avhørene så langt, men også om behovet for regelendringer.

Bryter frister

I dag har politiet en frist på en til tre uker på å avhøre barn og sårbare voksne i vold- og overgrepssaker.

Birgitte Istad hos Riksadvokaten

Statsadvokat Birgitte Istad ved Riksadvokaten åpner for å forlenge fristene for avhør av barn i de mindre alvorlige sakene.

Foto: Riksadvokaten

Til tross for streng avhørsfrist blir mange saker likevel liggende i flere måneder etter det første avhøret. Sånn kan det ikke fortsette, mener Riksadvokaten:

– Det som er den største bekymringa er at alvorlige saker blir liggende uten å bli ferdigstilt fordi det hele tiden kommer inn mange nye saker som det raskt skal tas avhør i, sier statsadvokat Birgitte Istad hos Riksadvokaten.

Riksadvokaten peker også på at de stramme tidsfristene kan gjøre at andre type saker kan bli skadelidende, som for eksempel vold og overgrep mot voksne. Forslaget er derfor å forlenge fristene i mindre alvorlige saker, som for eksempel blotting.

Istad sier at de i utgangspunktet er positive til strenge frister, men åpner for å utvide tidsfristen med en uke. Det for gi politiet rom til å bruke mer skjønn.

– Noen justeringer av regelverket kan gjøre det lettere for politiet å prioritere enda riktigere, sier hun.

– Vanskelig å avgjøre

Kristin Konglevoll Fjell

Kristin K. Fjell ved Statens barnehus i Bergen er bekymret for forslaget om å forlenge tidsfristene for avhør av barn.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Kristin K. Fjell sier de merker at ting har blitt bedre etter regelendringene som kom for to år siden. Hun mener det er alvorlig om fristene blir utvidet.

– Jeg blir ganske opprørt når jeg ser det at det igjen foreslås det at det ikke skal være obligatorisk for barna å komme til barnehuset for tilrettelagt avhør. For det vil være en vanskelig sak å vurdere.

Hun mener det er vanskelig å avgjøre hvilke saker som er alvorlige eller ikke på et tidlig tidspunkt.

– Det omtales som mindre alvorlige saker, men dette vet vi rett og slett ikke på forhånd. Kan ikke vite hvordan barna opplever det, og så er det ofte sånn at barn underrapporterer. De forteller gjerne litt, og så har de ikke fortalt alt. Så saken kan fort være mye mer alvorlig enn det ser ut fra starten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger