Barn til myndighetene: Slik unngår vi nye overgrep

Barn som er utsatt for vold og overgrep har en klar melding til norske myndigheter: Terskelen for å varsle må bli lavere, og alle skoleelever må bli spurt om hvordan de har det hjemme.

Barnehuset Hamar

MÅ FÅ MER HJELP: Barn som er utsatt for overgrep og vold ber myndighetene gjøre mer for å hindre at dette skjer. Dette er et bilde fra barnehuset Hamar.

Foto: Jo E. Brenden / SCANPIX

Det er blant rådene som blir levert inn i en rapport til barne- og likestillingsministeren i dag.

Rundt 50 barn og unge har blitt intervjuet av Barneombudet om hva som kan gjøres for å hindre vold og overgrep.

Dette er noen av rådene de overgrepsutsatte barna har til norske myndigheter:

  • Spør alle barn i skolen om det skjer noe hjemme som ikke er greit.
  • Ta alle signaler på alvor, spør konkret: Har du vært utsatt for vold hjemme?
  • Helsesøsteren må være på skolen hver dag.
  • Terskelen for å sende bekymringsmelding må være lavere. Det må ikke få konsekvenser noen gjør dette uten at det egentlig var nødvendig.

Råd: Ikke gjør dette!

Barna og ungdommene som ble intervjuet, hadde også tydelige råd om hva voksne ikke bør gjøre.

De sier:

  • Ikke overse signaler jeg sender ut om at noe er galt.
  • Ikke si hvor forferdelig du synes det er. Det er ikke du som har opplevd det.
  • Ikke fortell videre det jeg har fortalt om hvem som utøver volden. Det kan være farlig for meg.
  • Ikke stakkarsliggjør meg. Det gjør meg liten.

Mange rammet av vold og overgrep

Hvert 20. barn i Norge har opplevd alvorlig fysisk vold fra foreldrene, de fleste gjentatte ganger, ifølge Barneombudet.

Blant norske kvinner oppgir sier en av fem kvinner at de ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, mens en av 10 menn sier det samme, skriver ombudet.

SISTE NYTT

Siste meldinger