Hopp til innhold

Rekordmange gravide føler seg diskriminert på jobb

Aldri før har flere gravide meldt fra om diskriminering på jobb. I fjor mottok Likestillings- og diskrimineringsimbudet (LDO) henvendelser fra vordende foreldre annenhver dag. Hittil i år har det kommet 36 nye saker.

GRAVIDE:

DISKRIMINERING: Svangerskap og foreldrepermisjon fører til vanskelige situasjoner for mange arbeidstakere.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

Siden 2011 har antall innmeldte diskrimineringssaker i forbindelse med graviditet og permisjon økt med 68 prosent. 2015 var et rekordår med 227 henvendelser og klager, det viser tall fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Det tyder på at det er mangel på kunnskap om lovverket hos arbeidsgivere, sier Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

REAGERER:

REAGERER: Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener arbeidsgivere bryter loven ved å trekke tilbake jobbtilbud og frata avbeidstakere oppgaver når har vært i permisjon.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Likestillingsloven forbyr diskriminering på bakgrunn av kjønn. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av en persons faktiske, antatte, tidligere eller fremtidige graviditet eller permisjon.

Går glipp av jobber

Statistikk fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser at gravide og foreldre i permisjon i hovedsak utsettes for to typer diskriminering: å miste jobbtilbud på grunn av svangerskap og å ikke få tilbake sine gamle arbeidsoppgaver etter endt permisjon.

– Vi har hatt et problem med holdninger i lang tid, men vi har hatt kampanjer for å øke bevisstheten rundt denne typen diskriminering. Etterpå vi sett at flere velger å melde fra.

Senest i april i fjor gjennomførte LDO en kampanje på nett. I løpet av året ble 163 saker meldt inn, en økning på 77 prosent fra 2014.

– Arbeidsgiverorganisasjonene må på banen

I januar i år fikk LDO inn 36 saker der gravide og foreldre i permisjon opplevde urettferdig behandling. Denne typen saker utgjør en fjerdedel av alle henvendelsene etaten får. Likestillingsombudet mener arbeidsgiverne må ta ansvar.

– Jeg utfordrer arbeidsgivere og arbeidstakere til å skaffe seg mer informasjon om lovverket. De må komme på banen for å løse situasjonen.

Landets største arbeidsgiverorganisasjon, NHO, tror ikke diskrimineringen skjer bevisst fra arbeidsgivers side.

– Jeg tror de fleste bedrifter heldigvis ser det som en styrke å ha kvinner i arbeidslivet. Det betyr at de ønsker å legge til rette for dem uavhengig av livsfaser, sier avdelingsdirektør for arbeidsrett Nina Melsom.

MELD FRA:

MELD FRA: Avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO, Nina Melsom, råder arbeidstakere til å melde fra hvis de føler seg diskriminering.

Foto: Bjarne Sørhus / NHO

Hun viser til at NHO kurser sine medlemmer flere ganger årlig og at de har veiledningstilbud på både nett og telefon.

– Dialog er veldig viktig når kvinner opplever at de blir utsatt for uønsket adferd. Da er det viktig at de tar det opp med arbeidsgiver og eventuelt melder saken inn til likestillingsombudet.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne støtter ombudets bekymring.

– Det holder ikke bare å ha et godt lovverk. Vi må også ha et solid håndhevingsapparat. Derfor har vi nå satt i gang en utredning av organiseringen av håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet.

AKTUELT NÅ